Ring
Kamel
 
 

På den här sidan har jag lagt upp de namn (och vissa andra specifika uttryck) ur The Lord of the Rings som jag hittills har kommit till i min pågående översättning av hela Tolkiens ringepos, och som känns värda att ta upp. Förutom originalet och min egen översättning har jag också tagit med hur dessa namn översattes i de två officiella översättningarna, den första av Åke Ohlmarks 1959-61 och den andra av Erik Andersson 2004-2005. Jag har också skrivit en kommentar av varierande omfång till varje namn (ibland bara någon rad, ibland rejäla utläggningar!) om varför jag har översatt som jag gjort.

Mina namnöversättningar är inte alltid nödvändigtvis helt och hållet mina egna, utan kan till exempel ha diskuterats fram i diskussionsforumet på Tolkiens Arda, där jag under den något mystiska pseudonymen Den stegrande kamelen har hängt och pratat Tolkien med varierande frenesi ända sedan seklet var ungt. Eller så kan de komma från den ursprungliga namndebatten som härjade på Skalmans diskussionsforum, huvudsakligen 2002-2004, och som bland annat ledde fram till flera namn som kom att införlivas i Erik Anderssons nyöversättning. Jag drar mig inte heller för att använda Ohlmarks eller Anderssons namn i de fall där jag tycker att deras förslag är fullgoda och inte behöver någon förbättring. Själva urvalet, liksom motiveringar och övriga kommentarer, måste dock skyllas enbart på mig!

Vad gäller Ohlmarks översättning så hade han en egenhet att ofta översätta samma namn på många olika sätt. Den här listan kommer inte att bry sig om att alltid få med samtliga varianter, utan nöjer sig med en eller ett par. Fältet i listan med titeln "Tolkiens översättningsguide" syftar på den handledning till översättarna som Tolkien skrev 1966-67 (när bara de holländska och svenska översättningarna var gjorda - delvis som ett utslag av hans missnöje med dessa, och för att undvika att de stundande danska och tyska översättningarna skulle göra om samma misstag). Handledningen redigerades av Christopher Tolkien och publicerades 1975 i boken A Tolkien Compass, där den gavs titeln Guide to the Names in The Lord of the Rings. Numera återfinns den även i The Lord of the Rings: A Reader's Companion av Hammond & Scull.


Namnöversättningar

[Mager lista] [Sortera efter senaste uppdatering]

(Klicka på namnet för att få upp oavkortad info)

Personnamn [Platsnamn] [Övriga namn]
Tolkien Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Tolkiens översättningsguide
Kommentar
Andwise "Andy" Roper
(Bok II, kapitel 6: Lothlórien)
Andvis "Andy" Repslagare  Andvis "Ante" Repslagare  Andvis "Ante" Repare 
(Kommentar saknas.) 
I själva ringsagan omnämns denne person (Sams farbror, Guffarns storebror) bara som "uncle Andy". Det fullständiga namnet nämns bara i familjen Gamgis släktträd i appendix C. Andwise innehåller förstås samma -wise-ändelse som Samwise (se det namnet). Det är en modernisering av fornengelskans  ... 
Angelica Baggins
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Angelika Bagger  Angelika Secker  Angelika Backing 
(Kommentar saknas.) 
Detta låter ju som ett vanligt modernt förnamn, men det är faktiskt ett av de många blomnamnen i hobernas förnamnsflora. Angelica är ett släkte av flockblommiga växter, alltså i samma familj som bl a hundkäx och odört, och heter så både på latin och på engelska. På svenska heter släktet "kvannar ... 
Appledore
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Äppelbagge  Apel  Apelbom 
Appledore. An old word for 'apple-tree' (it survives in English place-names). It should be translated by the equivalent—that is, by a dialectal or archaic word of the same meaning. In Germanic languages this may be a word of the same origin: for example, German (Middle High German) aphalter; Ice ... 
Apel är en gammal form av ordet äpple. Eftersom alla Brinamnen (med undantag av Ferny) tycks bestå av två delar - Rushlight, Goatleaf, Heathertoes etc - så känns det på sin plats att lägga på en ändelse också, för att inte bryta mot "rytmen" i originalnamnet. (Det tycks dock inte Andersson ha ty ... 
Baggins
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Bagger  Secker  Backing 
Baggins. Intended to recall 'bag' ‑ compare Bilbo's conversation with Smaug in The Hobbit ‑ and meant to be associated (by hobbits) with Bag End (that is, the end of a 'bag' or 'pudding bag' = cul‑de‑sac), the local name for Bilbo's house. (It was the local name for my au ... 
Det här namnet har jag länge varit osäker på. Det är ju så centralt och ofta förekommande så vad man väljer att översätta det med slår an tonen lite grann för hela ens översättning. Samtidigt finns det så många olika faktorer att ta hänsyn till i namnvalet att det är hart när omöjligt att få med ... 
Bandobras "Bullroarer" Took
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Bandobras "Tjurvrålaren" Took (von Tjurvråål, Tjurböl)  Bandobras "Tjurrytaren" Took  Bandobras "Böltjuren" Took 
Took. Hobbit-name of unknown origin representing actual Hobbit Tûk (see III 415). It should thus be kept and spelt phonetically according to the language of translation. The Took personal names should be kept in the form and spelling of the text, as Peregrin, Paladin, Adelard, Bandobras. Note ... 
Jag upprepar här Tolkiens kommentar i Guiden om ordet Took, då den ju är högst relevant även i det här sammanhanget. Bandobras låter vi alltså förbli oförändrat, precis som de flesta andra hobernamn av den typen (med Meriadoc som enda undantag). Det intressanta är istället smeknamnet Bullroar ... 
Banks
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Brink  Brink  Brink 
Banks. Clearly a topographical name containing 'bank' in the sense 'steep slope or hill‑side'. It should be represented by something similar. 
Detta är den självklara översättningen, så det finns ingen anledning att avvika från Ohlmarks och Andersson. 
Barliman Butterbur
(Bok I, kapitel 8: Dimma över Kummelåsarna)
Barliman Smörblomma, Byttesson  Malte Smörblom  Malteman Smörblomma 
Butterbur. So far as I know, not found as a name in England, though Butter is so used, as well as combinations (in origin place‑names) such as Butterfield. These have in the tale been modified, to fit the generally botanical names of Bree, to the plant‑name 'butterbur' (Petasites vul ... 
Det är viktigare att behålla smörassociationen i efternamnet än att få namnet på växten rätt. (Butterbur heter pestskråp på svenska.) Förnamnet skall enligt Tolkiens instruktioner översättas. Malteman låter mycket mer som ett namn än den raka översättningen Kornman. Varför Andersson valt att fö ... 
Beechbone
(Bok III, kapitel 9: Vrakgods och strandfynd)
Bokmärg  Bokbene  Bokfaste 
Beechbone. This is meant to be significant, being a translation into the Common Speech of some Entish or EIvish equivalent. It should be translated similarly (for example as Buchbein, or probably better Buchenbein?). 
Detta är namnet på den stackars ent som blir bränd av Sarumans eldsprutande maskiner i Isengård. Den raka översättningen "Bokben" låter inte alls som ett namn. Anderssons "Bokbene" (med det snudd på obligatoriska entnamns-e:et) är bättre, men har fortfarande en ganska oskön klang. Och en vari ... 
Bill Ferny
(Bok I, kapitel 10: Vidstige)
Bill Ormbunke  Bert Färne  Bill Bräkne 
Ferny. A name in Bree. Translate. Fern and Ferny, Fernie are English surnames, but whatever their origin the name is here used to fit the predominantly botanical names current in Bree. 
Det jag inte riktigt gillar med Ohlmarks Ormbunke, som annars ligger nära till hands som översättning, är dels att det är ett sammansatt ord precis som alla de andra Brinamnen, till skillnad från originalets Ferny som sticker ut en aning. Men det är kanske mindre viktigt. Däremot är elementet or ... 
Boffin
(Prolog, kapitel 2: Angående pipgräs)
Boffer  Boffing  Boffing 
(Kommentar saknas.) 
Visserligen finns det faktiskt ett ord boffin på engelska, som tycks betyda något mellanting mellan vetenskapsman och fackidiot. Under andra världskriget, alltså strax innan The Lord of the Rings publicerades, hade ordet en ganska positiv klang, då det användes om såna där typiskt brittiska lite ... 
Bolger
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Bolger  Bolger  Bolger 
Bolger. See Budgeford. 
Namnet lämnas oförändrat enligt Tolkiens instruktioner, som återfinns under namnet Budgeford. Jag är visserligen inte främmande för att gå ifrån dessa instruktioner när det känns påkallat. Men i det här fallet tycker jag dels att namnet som önskat leder tankarna till knubbighet (t ex via ord so ... 
Bracegirdle
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Bältespennare  Bältespennare  Bältespännare 
Bracegirdle. A genuine English surname; used in the text, of course, with reference to the hobbit tendency to be fat and so to strain their belts. A desirable translation would recognize this by some equivalent meaning Tight‑belt, or Belt‑tightener / strainer / stretcher. (The name i ... 
Bältespännare är faktiskt ett gammalt svenskt begrepp som betyder utkämpare av en specifik sorts tvekamp: två man spänner ett bälte om sig för att inte kunna fly och går sedan lös på varandra med knivar. Bl a finns i Göteborg en mycket känd staty av JP Molin som visar en sådan tvekamp, och parke ... 
Brandybuck
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Vinbock  Brännbock  Vinbock 
Brandybuck. A rare English name which I have come across. Its origin in English is not concerned; in The Lord of the Rings it is obviously meant to contain elements of the Brandywine River and the family name Oldbuck (see these entries). The latter contains the word 'buck' (animal): either Old E ... 
Jag var länge inne på att likt Andersson översätta detta till Brännbock, av den enkla anledningen att det låg närmast till hands om man kallar floden för Brännvinsälven, vilket jag gör. Men lyckligtvis var det någon på forumet som påpekade att det faktiskt går precis lika bra att kombinera det f ... 
Brockhouse
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Galthus  Gräfling  Grävgalt 
Brockhouse. Brock is an old word for the badger, still widely current in country speech up to the end of the nineteenth century and appearing in literature, and hence in good dictionaries, including bilinguals. So there is not much excuse for the Dutch and Swedish translators' having misrendered ... 
Det är svårt att klistra på huset efter grävlingen utan att det låter väldigt otympligt som svenskt namn. Okej, kanske att Ohlmarks "Galthus" klarar den biten, då "galt" är så kort. Men utan något förled tolkas "galt" normalt som en hanne av arten svin (tamt eller vilt), vilket ger helt fel asso ... 
Burrows
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Grävling  Grubb, Böök  Böök 
(Kommentar saknas.) 
Frågan är om detta namn här syftar på verbet "to burrow", (att gräva) eller substantivet "a burrow" (en håla, ett gryt). Det är hur som helst ett typiskt tolkienskt hobernamn med en filologisk glimt i ögat. Många, för att inte säga de flesta, av hobernas efternamn låter nämligen som något som gå ... 
Chubb
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Knubb  Knubb  Knubb 
Chubb. A genuine English surname, chosen because its immediate association in English is with the adjective 'chubby', round and fat in bodily shape (said to be derived from chub, the name of a river fish). 
Detta är den självklara översättningen, så det finns ingen anledning att gå ifrån Ohlmarks version. Att notera är att efternamnet Knubb faktiskt finns på riktigt, även om det i nutid bara finns ett litet fåtal personer som heter så. 
Cotton
(Bok VI, kapitel 3: Domedagsberget)
Kattun  Torping  Kattun 
Cotton. This is a place-name in origin (as are many modern surnames), from cot, a cottage or humble dwelling, and -ton, the usual shortening of 'town' in place-names (Old English tūn 'village'). It should be translated in these terms. It is a common English surname and has, of course, in o ... 
I sin Guide förklarar Tolkien varifrån det verkliga engelska efternamnet Cotton kommer. Det har alltså ingenting med bomull att göra. Han uppfinner också en motsvarande härledning på "riktig" väströna. Ur Appendix F: Cotton, in fact, represents Hlothran a fairly common village-name in the Shi ... 
Daddy Twofoot
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Daddy Tvefot  gubben Tvefot  Pappa Tvärfot 
Twofoot. Translate by sense. 
Troligen är Daddy ett smeknamn, som väl analogt med The Gaffer i så fall är en mer eller mindre respektfull titel åt en äldre herre. Vad denne hob i så fall heter i förnamn på riktigt är inte känt. Gubben kallas på ett ställe också Dad, och det har jag valt att översätta med Pappsen. Däremot fin ... 
Fairbairn
(Prolog: Anmärkning rörande Häradsarkiven)
Fagerbarn, Fagerkind  Fagerborn  Fagerborn 
Fairbairn. Translate. It is an English surname, a northern variant of the name Fairchild. It is used by me to suggest that the elvish beauty of Elanor, daughter of Sam, was long inherited by her descendants. Elanor was also remarkable for her golden hair; and in modern English fair when used of  ... 
"Fagerbarn" ligger nog närmast till hands, men jag gillar Anderssons lilla ändring till "-born"! Det gör att det låter betydligt mer namnigt, utan att betydelsen av "nedärvd skönhet" går förlorad. 
Fang
(Bok I, kapitel 4: En genväg till svamp)
Fang  Gadd  Tand 
Fang. A dog's name in I 101; translate. It is meant of course to be the English fang 'canine or prominent tooth' (Old English fengtōþ; German fangzahn ); but since it is associated with Grip, the sense of the now lost verb fang, I should think that German Fang would be a good version. 
Fang betyder ju egentligen huggtand, men det blir för långt som namn. Att bonden Maggots hundar alla tre har enstaviga namn är något jag vill bevara i översättningen. Så då fick det bli bara "Tand". Men i gengäld översätter jag Grip till "Hugg". När Maggot ropar på sina tre hundar, vilket är för ... 
Fatty Lumpkin
(Bok I, kapitel 8: Dimma över Kummelåsarna)
Fatty Lumpa  Klumpe  Tjocka Klunsen 
Fatty Lumpkin. Translate. The kin is of course a diminutive suffix. 
Lump och lumpy betyder ungefär "klumpeduns", "trög och klumpig" och med ett diminutiv på det skulle väl en något så när ordagrann översättning av namnet på Bombadills häst bli ungefär "Tjocka Klumpedunsingen". Sedan tillkommer komplikationen att det skall rimma med vad man översätter ponnynamnet ... 
Fredegar "Fatty" Bolger
(Bok I, kapitel 2: Skuggan av det förflutna)
Fredegar "Fatty" Bolger  Fredegar "Bullen" Bolger  Fredegar "Knubbe" Bolger 
(Kommentar saknas.) 
Att översätta Fredegars smeknamn var inte helt enkelt. Hur förolämpande skall man vara? Hur upplevdes Fatty på engelska på Tolkiens tid, och hur mycket tål moderna svenska läsare? Det verkar ju inne i handlingen inte finnas minsta antydan till "mobbning" inblandad, alla inklusive han själv tycks ... 
Gamgee
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Gamgi  Gamgi  Gamgi 
Gamgee. A surname found in England, though uncommon. I do not know its origin; it does not appear to be English. It is also a word for 'cotton-wool' (now obsolescent but known to me in childhood), derived from the name of S. Gamgee (died 1886), a distinguished surgeon, who invented 'Gamgee tissu ... 
I sin Guide förklarar Tolkien varifrån namnet Gamgee verkligen kom, och föreslår alltså att man behåller det oförändrat i översättningen, möjligen med undantag för ändrad stavning. Men det finns också en 'inom-Midgårdsk' härledning (i Appendix F) som man måste ta hänsyn till. Namnet började med  ... 
Gamling
(Bok III, kapitel 7: Helms djup)
Gamling  Gambling  Gameling 
Gamling (the Old). A name of one of the Rohirrim, and best left unchanged, though like one or two other names in Rohan (Shadowfax, Wormtongue) it has been slightly anglicized and modernized. It should be Gameling (with short a). It would be one of the words and names that hobbits recognized as s ... 
Jag undviker gärna att kalla gamlingen för "Gamling" rakt upp och ner. I originalet finns ju inte samma omedelbara betydelse i namnet, även om det kanske är igenkännbart för namn- och språkintresserade engelska läsare. (Att kalla honom "Gamling" på svenska vore närmast som om han hette Old Guy i ... 
Gandalf the Grey
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Gandalf grå, Gandalf den grå  Gandalf grå  Gandalf Grå 
(Kommentar saknas.) 
Min översättning är egentligen Gandalf Gråe, analogt med Saruman Vite. (Se det namnet för ett längre resonemang kring detta.) Men formen "gråe" används inte i civiliserade sammanhang av någon anledning, utan förkortas till bara "grå". 
Goatleaf
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Getlöv  Blåtry  Getblad 
Goatleaf. A Bree name of botanical type. It is an old name of the honeysuckle or woodbine. Compare French chèvrefeuille (medieval Latin caprifolium, probably from the vernaculars). It presents no difficulty in German, since Geissblatt seems one of the names in use. 
Namnet caprifolium är troligen en latinisering av det gamla tyska namnet på den här växten, Geissblatt, sammansatt av capra = get och folium = blad. Att använda den svenska versionen av det latinska namnet, kaprifol, vore alltså lite tillgjort, och skulle dessutom i klangen inte passa in riktigt ... 
Goldberry
(Bok I, kapitel 6: Gamla skogen)
Hjortrongull  Gyllenbär  Gullbär 
Goldberry. Translate by sense. 
Jag har fått tänka om när det gäller namnet på Bombadills bättre hälft. Tidigare körde jag med Gullstarr, med en anspelning på Tuvstarr, flickan vid vattnet i John Bauers berömda målning. Resonemanget var att det engelska namnskicket är mer förlåtande. Där kan man heta lite vad som helst, och äv ... 
Goodbody
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Goding  Godman  Goding 
(Kommentar saknas.) 
Detta är en av de hobersläkter som finns med på Bilbos stora kalas. Ändelsen -body är ganska vanlig i engelska personnamn, men en svensk motsvarighet är hopplös att hitta. Det bästa är nog att bara gå på God och en alldaglig namnändelse. Ohlmarks variant -ing är så god som någon, och namnet God ... 
Gorbag
(Bok IV, kapitel 10: Mäster Samvis val)
Gorbag  Gorbag  Gorbag 
(Kommentar saknas.) 
Se Uglúk för ett resonemang kring varför jag inte översätter de "översättbara" orknamnen. 
Greyhame
(Bok III, kapitel 2: Rohans ryttare)
gråhamn  gråkappa  Gråkappa 
Greyhame. Modernized form of Rohan grēg-hama 'greycoat'. By-name in Rohan of Gandalf. Since both Grēghama and Greyhame would probably be unintelligible in a language of translation, whereas at least the Grey- is meant to be intelligible to readers, it would be right, I think, to transl ... 
Det här rohirriska tillnamnet på Gandalf är lite lurigt att översätta. Eller ja, förledet Grey- är ju ingen konst, men efterledet är inte att leka med! Det är, som Tolkien förklarar, en anglifierad form av ett rohirriskt, dvs fornengelskt ord. Den form han använder, hame, har funnits i engelskan ... 
Grubb
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Grubb  Böök, Grubb  Grubb 
Grubb. A hobbit-name. (Grubbs, I 36, is plural). Translate, if possible in some way more or less suitable to sound and sense. The name is meant to recall the English verb grub 'dig, root, in the ground.' 
Det känns ganska väsentligt att bevara rimmet med Chubb (Knubb), tycker jag. Ordet grubbla betyder faktiskt ursprungligen att gräva. (När man grubblar i nutida bemärkelse så gräver man i sitt inre, så att säga.) Det finns också ett snarlikt verb grubba, som också betyder gräva. Båda dessa ord ä ... 
Gwaihir the Windlord
(Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag)
Gwaihir, vindarnas kung; Gwaihir, vindarnas herre  Gwaihir, Vindarnas herre  Gwaihir Vindfursten 
(Kommentar saknas.) 
Jag tycker att det faller sig naturligt att göra samma distinktion på svenska som i originalet finns mellan "Lord of X" och "X-lord". Sålunda översätts t ex Lord of the Rings till "Ringarnas herre", alltså två ord, men Elf-lord till "alvfurste", ett ord. Samma sak gäller här: "vindfurste" iställ ... 
Hamfast "Gaffer" Gamgee
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Hamfast "Gubbtjyven" Gamgi  Hamfast "Gammelfar" Gamgi  Hamfast "Guffarn" Gamgi 
(Kommentar saknas.) 
Det svåra här är förstås smeknamnet The Gaffer. Det engelska ordet gaffer är en sammandragning av godfather, men har kommit att användas i vidare bemärkelse än ursprungsbetydelsen av kyrklig "reservpappa", fadder. Ordet används som en mer eller mindre kärvänlig benämning på äldre herrar, i synne ... 
Heathertoes
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Ljungtå  Ljungtå  Ljungtå 
Heathertoes. A Bree name. There is no parallel in English, though Heather- appears in some surnames. The Dutch translation has Heideteen. For German Heídezehn? (Presumably a joke of the Big Folk, meaning that the Little Folk, wandering unshod, collected heather, twigs and leaves between their to ... 
Det här är en släkt Brimänniskor. Översättningen är inte mycket att orda om, jag ser ingen poäng med att inte följa Ohlmarks och Anderssons exempel. 
Hornblower
(Prolog, kapitel 2: Angående pipgräs)
af Hornenstöt  Hornblåsare  Hornblåsare 
Hornblower. Hornblow and Hornblower are English surnames. In the Shire they are evidently occupational Surnames. Translate by sense. 
Namnet klingar inte helt olikt Bältespännare, vilket kanske är en fördel. Det är dock generellt svårt att översätta en del personnamn, då namntraditionerna skiljer sig åt mellan Sverige och England. I Sverige saknas traditionen av namn som syftar på yrken eller göromål, såsom Miller, Thatcher, S ... 
Leaflock
(Bok III, kapitel 4: Trädskägge)
Lövhåre  Lövlocke  Lövlocke 
Leaflock. Translate by sense, since this is supposed to be a Common Speech translation of the Elvish Finglas: fing 'lock of hair' + las(s) 'leaf'. Similarly the Ent-name Fladrif, translated as Skinbark. 
En rak översättning är vad Tolkien påbjuder, och jag ser ingen anledning att gå emot honom här. Enda lilla avsteget är ett extra avslutande "e" för att göra det mer namnigt. Men det är ju högst vedertaget, både i svenskan i allmänhet och i ringöversättningen (jämför t ex Vidstige). 
Lobelia Sackville-Baggins
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Lobelia Säcksta-Bagger  Lobelia Kofferdi-Secker  Lobelia Säcksdorff-Backing 
(Kommentar saknas.) 
Växten lobelia heter så även på svenska och fungerar bra som förnamn. Vad gäller översättning av Sackville-Baggins, se det namnet. 
Longholes
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Långhål  Långhåla  Långhål 
(Kommentar saknas.) 
Detta är en släkt av Brihober. Översättningen är inte mycket att orda om, men jag tycker att Ohlmarks variant utan avslutande "a" är att föredra, då den låter bättre som namn. 
Maggot
(Bok I, kapitel 4: En genväg till svamp)
Maggot  Maggot  Maggot 
Maggot. Intended to be a 'meaningless' name, hobbit-like in sound. Actually it is an accident that maggot is an English word meaning 'grub', 'larva'. The Dutch translation has Van de Made (made = German Made, Old English maða 'maggot'), but the name is probably best left alone, as in the Swed ... 
Ordet är alltså inte avsett att syfta på maggot i betydelsen 'larv', utan det var en "accident" att det blev så. (Hur något sånt "råkar" hända i ens helt egenförfattade alster, det kan nog bara en språkprofessor svara på!) Därmed är namnet Maggot närmast bättre i översättningen än i originalet,  ... 
Marigold Gamgee
(Bok VI, kapitel 3: Domedagsberget)
Majagull Ringblom  Vivan Gamgi  Gullviva Gamgi 
Marigold. Translate this flower-name (see III 413). The name is used because it is suitable as a name in English and because, containing 'gold' and referring to a golden flower, it suggests that there was a 'Fallohide' strain (see 1 12) in Sam's family—which, increased by the favour of Galadriel ... 
Detta är namnet på en hoberflicka, en av Sams systrar närmare bestämt. Blomnamn är vanligt på kvinnliga hober, och inte minst hos trädgårdsmästare Hamfast Gamgis döttrar, som har blomnamn alla tre. Det känns viktigt att bevara. Däremot säger Tolkien själv att det inte nödvändigtvis behöver va ... 
Meriadoc "Merry" Brandybuck
(Prolog, kapitel 2: Angående pipgräs)
Meriadoc "Merry" Vinbock  Meriadoc "Merry" Brännbock  Munderic "Munter" Vinbock 
(Kommentar saknas.) 
Det kan vid en första anblick verka suspekt att "översätta" namnet Meriadoc, som ju inte är engelska. Men Tolkien säger faktiskt uttryckligen i Appendix F att det namnet valdes för att passa till smeknamnet Merry, snarare än tvärtom. (Tolkien har ju ett slags bakgrundsfiktion att han har översat ... 
Mugwort
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Örtplyte  Mattram  Bönrot 
Mugwort. A Bree name; the name of a plant (Artemisia, French armoise, akin to Wormwood, French armoise amère). Translate by the name of the plant in the language of translation (for example German Beifuss) if suitable; or by the name of some other herb of more or less similar shape. There is no  ... 
Det engelska ordet mugwort syftar i synnerhet på växten gråbo, Artemisia vulgaris, men kan även användas om andra arter av släktet Artemisia, t ex malört, Artemisia absinthium. Malört låter bättre som ett av de botaniska Brinamnen än vad gråbo gör, och jag var tidigare inne på att använda det. D ... 
Noakes
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Noack  Ekerot  Ekerot 
Noakes. Adapt this to the language of translation or substitute some suitable name in it of similar style. Noake(s), Noke(s) is an English surname, derived probably from the not uncommon minor place-name No(a)ke, from early English atten oke 'at the oak'; but since this is no longer recognized,  ... 
Ibland är Guiden ovärderlig! Att lista ut det här namnets härledning på egen hand hade varit svårt (och Ohlmarks gick ju bet) - det där inledande N:et maskerar eken effektivt. Roten känns nödvändig, då bara Eke eller liknande blir för kort för att låta riktigt bra (även om det faktiskt är ett e ... 
Old Man Willow
(Bok I, kapitel 6: Gamla skogen)
gamla pilträdsgubben  gamle gubben Pil, Pilgubben  Gamla gubben Pil 
(Kommentar saknas.) 
Jag hade vissa svårigheter att skaka av mig Ohlmarks gamla pilträdsgubben, som jag är uppväxt med och som tydligen hade satt sig hårdare än många andra av hans namn, men det gick! Gamla gubben Pil är mer "namnigt" och mer i stil med originalet. Att det dessutom gick lättare att passa in i Tom Bo ... 
Old Took, the
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Took den gamle  Took den gamle  Gamle Took 
(Kommentar saknas.) 
Detta var en hederstitel som förlänades Gerontius Took, Bilbos morfar, för sin höga ålders skull. Gissningsvis har Ohlmarks och Andersson undvikit Gamle Took för att de tyckte att det förde tankarna för mycket till "gammal tok". Men jag tycker inte det gör något, utan snarare är en tillgång som ... 
Oldbuck
(Prolog, kapitel 3: Om hur Häradet var organiserat)
Fornbock  Fornbock  Fornbock 
Oldbuck. See Brandywine, Brandybuck. The -buck is derived from a personal name Buck, in archaic form Bucca (III 368, year 1979). The first name Gorhendad (I 108) should be left unchanged. It is a Welsh word meaning 'great-grandfather'; the reason for giving the folk of Buckland Welsh names or ... 
Hur skulle man kunna stå emot en ohlmarksk praktöversättning som Fornbock? Enda nackdelen är väl att Oldbuck är ett riktigt engelskt efternamn, medan det är svårt att föreställa sig en svensk släkt Fornbock. Men detta är ju ett problem man stöter på hela tiden, då engelska släktnamn har en he ... 
Peregrin "Pippin" Took
(Bok I, kapitel 2: Skuggan av det förflutna)
Peregrin "Pippin" Took  Peregrin "Pippin" Took  Peregrin "Pipping" Took 
(Kommentar saknas.) 
Att Peregrin inte skall översättas säger Tolkien själv (se hans kommentar till namnet Took). Took-ätten hade ofta högtravande förnamn hämtade ur gamla sagor, inte bara hobiska utan även människors sådana, och namnen lät alltså ganska främmande även för dem själva. Det intressanta är därför sn ... 
Primula Brandybuck
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Primula Vinbock  Primula Brännbock  Primula Vinbock 
(Kommentar saknas.) 
Växten primula heter så även på svenska och fungerar bra som svenskt förnamn. Vad gäller översättning av Brandybuck, se det namnet. 
Proudfoot
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Storfoot  Stoltzenfot  Stoltefot 
Proudfoot. A Hobbit surname (it is an English surname). Translate.  
Valet stod mellan Stoltefot och Stoltenfot. Det fick till slut bli det förstnämnda, då det sistnämnda låter lite adligt, vilket inte är meningen. Vad poängen är med det 'z' som Andersson har smugit in i namnet är oklart. 
Puddifoot
(Bok I, kapitel 4: En genväg till svamp)
Puddifot  Ävjefot  Sumpfot 
Puddifoot. A surname in the muddy Marish; meant to suggest puddle + foot. Translate. 
Det verkliga engelska efternamnet Puddefoot, som Puddifoot förstås är en variant av, tycks inte ha uppkommit ur det 'Pölfot' som Tolkien vill att man skall tänka på. Efterledet -foot är i själva verket -faet, ett urgammalt ord nära släkt med svenskans 'fat' eller engelskans 'vat', alltså något i ... 
Quickbeam
(Bok III, kapitel 4: Trädskägge)
Snabba Solstrålen, Snabbis  Kvickbom  Kvickbom 
Quickbeam. Ent. This is a translation of Sindarin Bregalad 'quick (lively) tree'. Since in the story this is represented as a name given to him because he was (for an Ent) 'hasty', it would be best to translate the name by a compound (made for the purpose) having this sense (for example German Q ... 
Det gamla engelska ordet quickbeam är alltså ett namn på rönnträd, men i princip utdött. Gissningsvis syftade förledet på att trädet är snabbväxande. Efterledet -beam är i alla fall ett gammalt ord för "träd" (jämför tyskans baum), som i engelskan med åren har övergått till att betyda "träbjälke ... 
Radagast the Brown
(Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag)
Radagast den brune  Radagast brun  Radagast Brune 
(Kommentar saknas.) 
Se Saruman the White för ett resonemang kring varför jag väljer just den här formen för trollkarlarnas "färgnamn". 
Rushlight
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Sävskimmer  Snip  Sävljus 
(Kommentar saknas.) 
Detta är ett av de botaniska Brinamnen. Ett rushlight är ett slags primitivt levande ljus. Man doppar märgen av ett sävstrå i fett eller talg, så brinner det med ganska klart ljus en stund. Dessa användes företrädesvis i England, men det verkar finnas ett svenskt ord - "sävfackla". Det låter doc ... 
Sackville-Baggins
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Säcksta-Bagger  Kofferdi-Secker  Säcksdorff-Backing 
Sackville-Baggins. Sackville is an English name (of more aristocratic association than Baggins). It is of course joined in the story with Baggins because of the similar meaning in English (= Common Speech) sack and bag, and because of the slightly comic effect of this conjunction. Any compoun ... 
Namnet Sackville är en existerande adelsätt i England. Dess förmodligen mest kända företrädare på Tolkiens tid var författarinnan Vita Sackville-West, som var känd för sin aristokratiskt utsvävande och dekadenta livsstil, med bland annat ett flertal offentliga kärleksaffärer med andra kvinnor, o ... 
Samwise Gamgee
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Samuel Gamgi  Samvis Gamgi  Samvis Gamgi 
(Kommentar saknas.) 
Att översätta Samwise till Samvis ligger nära till hands. Tolkien förklarar i Appendix F hur han valde namnet (och visar samtidigt varför Ohlmarks Samuel är olämpligt): I have not used names of Hebraic or similar origin in my transpositions. Nothing in Hobbit-names corresponds to this element ... 
Sandheaver
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Sandhäver  Sandvall  Sandhäver 
(Kommentar saknas.) 
En sandheaver får väl antas vara någon som häver sand, helt enkelt, det vill säga i hobernas värld någon som gräver sig en håla i sanden. Min spontana tanke var att översätta namnet till Sandhävare. Men namnet nämns i boken (i kapitel nio) i en lång lista av släktnamn hos Brihoberna, där bland a ... 
Saruman the White
(Bok I, kapitel 2: Skuggan av det förflutna)
Saruman den vite, Saruman vite  Saruman vit  Saruman Vite 
(Kommentar saknas.) 
Det finns förvånansvärt många olika sätt att översätta den här till synes enkla titeln: "Saruman den vite", "Saruman vite", "Saruman vit"... och hela tiden dessutom med det extra valet om man vill ha litet eller stort V. Jag fastnade till slut för Saruman Vite (och på samma sätt Radagast Brune o ... 
Shadowfax
(Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag)
Skuggfaxe  Skuggfaxe  Skuggfaxe 
Shadowfax. This is an anglicized form of Rohan (that is Old English) Sceadu-faex 'having shadow-grey mane (and coat)'. It does not actually occur in Old English. Since it is not Common Speech, it may be retained, though better so in a simplified form of the Rohan name: Scadufax. But since in the ... 
Tolkien ger i sin utförliga förklaring goda anledningar att behålla Ohlmarks översättning "Skuggfaxe", trots att ordet "fax" inte existerar i modern svenska. (Men väl faks i norska!) Jag ser ingen anledning att frångå professorns instruktioner i det här fallet. 
Shagrat
(Bok IV, kapitel 10: Mäster Samvis val)
Shagrat  Shagrat  Shagrat 
(Kommentar saknas.) 
Se Uglúk för ett resonemang kring varför jag inte översätter de "översättbara" orknamnen. 
Sharkey
(Bok VI, kapitel 8: The Scouring of the Shire)
Hajen  Farsan  Skörken 
Sharkey. This is supposed to be a nickname modified to fit the Common Speech (in the English text anglicized), based on orkish sharkû 'old man'. The word should therefore be kept with modification of spelling to fit the language of translation; alteration of the diminutive and quasiaffectionat ... 
Detta är ju det "smeknamn" som Saruman begåvats med av sina underhuggare. Fast det är tveksamt hur smeksamt det egentligen är. Saruman är nog ganska ironisk när han säger så här till hoberna: "All my people used to call me that in Isengard, I believe. A sign of affection, possibly." Att no ... 
Shelob
(Bok IV, kapitel 9: Honockes lya)
Honmonstret  Lockan  Honocke 
Shelob. Though it sounds (I think) a suitable name for the Spider, in some foreign (orkish) tongue, it is actually composed of She and lob (a dialectal English word meaning 'spider'; see Bilbo's song in chapter VIII of The Hobbit). The Dutch version retains Shelob, but the Swedish has the rather ... 
Det här är ett av de mer svåröversatta namnen i sagan. Kombinationen att det, enligt Tolkiens kommentar i Guiden, skall betyda ungefär "honspindel" men samtidigt låta "orkiskt", den har visat sig svåruppnåelig. Att det skall låta orkiskt, det är väl, får man förmoda, för att det är orkerna som h ... 
Skinbark
(Bok III, kapitel 4: Trädskägge)
Barkskinne  Skinnbarke  Barkskinne 
Skinbark. English (= Common Speech) translation of Fladrif. The name should therefore be suitably translated by sense. (Compare Leaflock). 
Ohlmarks "Barkskinne" låter helt enkelt mycket bättre än Anderssons "Skinnbarke", tycker jag. I det här fallet är det vad jag förstår inte känt exakt vilka de alviska komponenterna i namnet är, så vi vet inte om t ex flad betyder "skinn" och rif "bark" eller tvärtom. Men att Tolkien inte hade nå ... 
Snowmane
(Bok III, kapitel 6: Den gyllene hallens konung)
Snömanke  Snömane  Snömanke 
Snowmane. A meaningful name (of King Theoden's horse), but (like Shadowfax) translated into modern English form, for snāw-mana. It should therefore be represented by its proper Rohan form Snawmana, or translated (especially into a Germanic language), as for example German Schneemähne. 
Snömanke låter helt enkelt bättre än Snömane, tycker jag, och betydelsen är ju i princip densamma. 
Strider
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Vidstige  Vidstige  Vidstige 
(Kommentar saknas.) 
Nä, det går inte. Nu har jag givit det en ärlig chans, haft Klive instoppat i min översättning i flera månader. Och det är visserligen lättare att skriva en motivering för det valet, det passar bättre in i vissa specifika scener där folk reagerar med förvåning på det simpla och närmast nedlåtand ... 
Ted Sandyman
(Bok I, kapitel 2: Skuggan av det förflutna)
Tedd Sandiman  Teodor Sandeman  Tedd Sandeman 
(Kommentar saknas.) 
Sandeman är ett existerande (men inte så vanligt) svenskt efternamn, och låter bättre och mer likt originalet än det oftare förekommande namnet Sandman. Ett extra 'd' i Tedd känns rimligt för att undvika att förnamnet ser engelskt ut. Detta är alltså Sandeman den yngre, mjölnarens son (även om  ... 
Thistlewool
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Tistelull  Tistelull  Tistelull 
Thistlewool. Translate by sense. 
Detta är ett av de botaniska Brinamnen. Jag ser ingen anledning att inte, likt Ohlmarks och Andersson, översätta rakt. Det är ju också det Tolkien förespråkar med sin kommentar "translate by sense". 
Tom Bombadil
(Bok I, kapitel 6: Gamla skogen)
Tom Bombadill  Tom Bombadil  Tom Bombadill 
(Kommentar saknas.) 
Att följa Ohlmarks exempel och lägga på ett extra 'l' i slutet känns självklart. Jag förstår inte vad Andersson har tänkt på här som inte gjorde det. På svenska blir det naturliga uttalet för ett ord som stavas som hans Bombadil analogt med t ex krokodil och anglofil, alltså med betoning på sist ... 
Took
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Took  Took  Took 
Took. Hobbit-name of unknown origin representing actual Hobbit Tûk (see III 415). It should thus be kept and spelt phonetically according to the language of translation. The Took personal names should be kept in the form and spelling of the text, as Peregrin, Paladin, Adelard, Bandobras. Note ... 
Det känns ganska självklart att behålla detta namn i originalform, trots att det får en något "tokigare" klang på svenska. 
Treebeard
(Bok III, kapitel 4: Trädskägge)
Lavskägge  Trädskägge  Trädskägge 
Treebeard. Translation of Fangorn. Translate by sense. 
Precis som många andra tycker jag om den gamla översättningen Lavskägge. Men det är väldigt svårt när man bedömer Ohlmarks gamla namn att avgöra hur mycket som bara är invandhet (jag har läst den översättningen oräkneliga gånger!) och hur mycket det faktiskt är ett bra namn det handlar om. Låter ... 
Tunnelly
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Tunnelby  Tunnelgren  Tunnlare 
(Kommentar saknas.) 
Detta är en släkt av Brihober. Rakt översatt betyder Tunnelly ungefär "tunnlig", men den exakta formen känns inte särskilt viktig. Tolkien valde gissningsvis namnet för att det låter ungefär som det riktiga namnet Donnelly, samtidigt som det kan associeras till tunnelgrävande hober. Om det svens ... 
Uglúk
(Bok III, kapitel 3: Uruk-hai)
Uglúk  Uglúk  Uglúk 
(Kommentar saknas.) 
Man skulle kunna argumentera för att vissa av orkernas namn borde översättas, då namnen uppenbart är valda för att inte bara låta "orkiska" i största allmänhet utan också föra tankarna till vissa saker. Dit hör troligen Uglúk ("ful" – Pipping tänker uttryckligen på honom som that ugly fellow vid ... 
Underhill
(Bok I, kapitel 2: Skuggan av det förflutna)
Nedomkull  Nedomkull  Nedomkull 
Underhill. Translate by sense. 
Det här är "täcknamnet" som Frodo går under när han reser till Bri. Det finns en ätt Brihober med detta namn, men Frodo tog förmodligen namnet från "stadsdelen" Underhill, den del av Hobtuna som ligger rakt under kullen. Ohlmarks översättning "Nedomkull" är utmärkt, och den låter trevligare ä ... 
Wandlimb
(Bok III, kapitel 4: Trädskägge)
Wandlimb  Vidjeviga  Vidjeslank 
Wandlimb. = Fimbrethil, of which it is not a translation. Translate by sense. (An Entwife's name). 
Det här namnet var inte helt lättöversatt! En rak översättning till "Vidjelem" hade ju kanske inte blivit helt lyckad... Men det känns som om andemeningen i namnet fångas ganska bra av "Vidjeslank" (eller för all del av Anderssons "Vidjeviga"). Jag funderade på att lägga på ett avslutande "a" fö ... 
Will Whitfoot
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Willy Vitfot, Ville Vettfot  Vidar Vittfot  Ville Vittfot 
Whitfoot. Translate by 'white' and 'foot'. See Whitfurrows under place-names. 
Detta är namnet på Häradets borgmästare, tillika den fetaste hoben i Västfjärdingen. (Att han när taket på rådhålan i Miklagräva rasat in kom ut alldeles täckt av kalkdamm och såg ut som en "floured dumpling" har jag valt att översätta till "pudrad pösmunk", och smeknamnet "old Flourdumpling" så ... 
Wormtongue
(Bok III, kapitel 6: Den gyllene hallens konung)
Ormstunga  Ormstunga  Ormstunga 
Wormtongue. 'Modernized' form of the nickname of Gríma, the evil counsellor of Rohan: Rohan wyrm-tunga 'snake-tongue'. Translate by sense. 
Enda egentliga frågan är väl: "Ormtunga" eller "Ormstunga". Ohlmarks gamla variant med binde-s låter bättre, så det får bli den. (Det tyckte tydligen Andersson också!) Även i den isländska sagan Gunnlaugs saga ormstungu, Gunnlaug (eller Gunnlög) Orm(s)tungas saga, som man kan förmoda tjänade  ... 

Antal rader: 75

Platsnamn [Personnamn] [Övriga namn]
Tolkien Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Tolkiens översättningsguide
Kommentar
Archet
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Gamleby  Arklo  Artjätt 
Archet. This is actually an English place-name of Celtic origin. It is used in the nomenclature of Bree to represent a stratum of names older than those in the Common Speech or Hobbit language. So also Bree, an English place-name from a Celtic word for 'hill'. Therefore retain Archet and Bree un ... 
Det känns rimligt att försvenska stavningen, även om själva ljudet enligt Tolkien bör lämnas mer eller mindre oförändrat. Se även Chetwood, som innehåller samma i grunden keltiska ord chet. Jag har ändrat mig och väljer nu att stava det "tjätt" istället för "kätt", för att få med en antydan til ... 
Bag End
(Prolog, kapitel 4: Om hur ringen blev funnen)
Baggershus  Säcks ände  Backänden 
Bag End. The local name for Bilbo's house, and meant to be associated (by hobbits) with the end of a 'bag' or 'pudding-bag' = cul-de-sac. Translate by sense. See Baggins; the same element in the language of translation should appear both in Baggins and in Bag End. 
För mig har att hitta ett trovärdigt namn på den här bostaden varit utgångspunkten, och översättningen av Baggins har följt på det, snarare än tvärtom. Backänden låter, tycker jag, som precis vad det skall föreställa, nämligen en hoberhåla i änden av uppförsbacken från Hobtuna upp på Kullen. Ja ... 
Bagshot Row
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Baggerspjutsvägen  Säckfallsgatan  Backafallslängan 
Bagshot Row. The row of small 'holes' in the lane below Bag End, said to have been so named because the earth removed in excavating Bag End was shot over the edge of the sudden fall in the hillside onto the ground which later became the gardens and earthwalls of the humbler dwellings. Translate ... 
Detta är "radhuslängan" nedanför Backänden, där bl a Guffarn Gamgi bor. Gatan sägs alltså ha fått sitt namn av att jorden som blev över vid grävandet av Backänden helt sonika puttades ner från kullen, och kom till användning i trädgårdarna nedanför. Då känns fall som ett utmärkt ord i sammanhan ... 
Bamfurlong
(Bok I, kapitel 4: En genväg till svamp)
Bamme mil  Bönåkra  Bönlycke 
Bamfurlong. An English place-name, probably from bean 'bean' and furlong (in the sense of a division of a common field), the name being given to a strip of land usually reserved for beans. The name is now, and so is supposed to have been at that time in the Shire, without clear meaning. It is th ... 
Något gammalt namn för eller trovärdig förvanskning av ordet böna stod inte att finna, varför förleden fick bli Bön-. Lycka är ett gammalt ord för mindre inhägnad åker eller äng, vanligt förekommande i ortsnamn, både som -lycka och (vanligare) -lycke. Jag föredrar det framför Anderssons -åkra, e ... 
Barrow-downs
(Bok I, kapitel 6: Gamla skogen)
Kummelåsarna  Kummelåsarna  Kummelåsarna 
Barrow-downs. Translate by sense: low treeless hills on which there are many 'barrows', that is tumuli and other prehistoric grave‑mounds. This barrow is not related to the modern barrow, an implement with a wheel; it is a recent adoption by archaeologists of the English dialect word barro ... 
Det finns ingen exakt motsvarighet till downs i svenskan (ordboken säger 'höglänt kuperat hedland'), så -åsarna får duga. Kummel är däremot en utmärkt översättning av barrow. 
Battle Plain
(Bok IV, kapitel 1: Hur Sméagol tämjdes)
Slagmarkerna  Slagfältet  Stridsslätten 
(Kommentar saknas.) 
Detta är den slätt som bär det alviska namnet Dagorlad. Det väströna namnet (som är en direkt översättning av det alviska) förekommer bara på detta enda ställe i ringsagan. Det man absolut inte vill göra här är att (som Andersson) översätta till Slagfältet. Tolkien kunde ju ha kallat det för  ... 
Bay of Belfalas
(Bok II, kapitel 6: Lothlórien)
Belfalasbukten  Belfalasbukten  Belfalasbukten 
(Kommentar saknas.) 
Man skulle väl i princip lika gärna kunna köra med "Belfalas bukt", alltså som två ord istället. Men jag ser ingen anledning till det, utan följer mina båda föregångare i spåren. 
Black Pit, the
(Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut)
Svarta gruvan  Svarta schaktet  Svarta avgrunden 
(Kommentar saknas.) 
Detta är (som Gimli berättar) det nutida namnet på det gamla dvärgriket Dwarrowdelf, samma öknamn som på alviska blir Moria. Enligt Tolkien själv (i Letters, nr 297) består namnet Moria av de alviska elementen mor 'dark, black' och iâ 'void, abyss'. Detta ger oss en ledtråd till hur vi bäst skal ... 
Brandy Hall
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Vintuna  Brännstaholm  Vinhalla 
Brandy Hall. This should be translated, but should contain the same element as that used in the river‑name (Brandywine). In this case the whole word in the language of translation, for example Branntwein or Brendevin, could be used, since the Hall was on the east bank of the river. In the  ... 
Om man översätter Brandybuck till Vinbock så känns Vinhalla som den mest närliggande och naturliga översättningen av Brandy Hall. Anderssons Brännstaholm låter dock också riktigt bra, och får stilpoäng för originalitet. Se även Brandywine River och Brandybuck. 
Brandywine River
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Vinfloden  Brännevinsfloden  Brännvinsälven 
Brandywine. This is represented as a hobbit alteration (I 14) of the Elvish (Sindarin) Baránduin (stressed on the middle syllable). Since this is meant to have been intelligible at that time it should be translated by sense; but a difficulty arises, since it would be desirable that the translati ... 
Turligt nog finns en svensk översättning av Brandywine som fångar både betydelsen "brännvin" och ljudlikheten med Baránduin. Erik Andersson har valt att lägga till ett extra "e", "Brännevinsfloden". Gissningsvis gör han detta för att det då låter bättre när han använder en kortform av namnet,  ... 
Bree
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Bri  Bri  Bri 
Bree. Retain, since it was an old name, of obsolete meaning in an older language; see Archet. 
Ordet behålls, bara stavningen försvenskas. Se även Archet och Chetwood. 
Bree-hill
(Bok I, kapitel 8: Dimma över Kummelåsarna)
Bri ås, Briåsen  Brikullen  Brihöjd 
Bree-hill, Bree-land. Retain the first element, and translate 'hill' and 'land.' 
Jag tycker rent subjektivt att Brihöjd låter bättre än den kanske mest uppenbara översättningen, Brikullen. Dessutom ville jag ha en enstavig efterled av "verstekniska" skäl (namnet förekommer i Bombadills rytmiska prat i slutet av kapitel åtta, och det flyter bättre så här). 
Bree-land, the
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Bririke, Briland  Briland  Brilandet 
Bree-hill, Bree-land. Retain the first element, and translate 'hill' and 'land.' 
Brilandet är den uppenbara översättningen (även om Ohlmarks Bririke också fungerar bra). Enda egentliga frågan är om bestämd eller obestämd form är att föredra. Tolkien skriver namnet med bestämd artikel vid alla förekomster utom en, och jag ser ingen anledning att inte ta efter det. 
Bridge of Stonebows
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Stenvalvsbron  Stenvalvsbron  Stenbågebron 
(Kommentar saknas.) 
Detta är det gamla namnet på Brännvinsbron, som den hette på de gamla kungarnas tid. Med allra största sannolikhet syftar stonebow helt enkelt på de bågformade brovalven. Det finns gott om exempel på broar med liknande namn och syftning. Det finns visserligen ett vapen med samma namn, ett sla ... 
Bridgefields
(Bok I, kapitel 5: En sammansvärjning avslöjas)
Broslätta  Broslätt  Broängarna 
(Kommentar saknas.) 
Detta är en region (alltså ingen enskild by) i Östfjärdingen, strax väster om Brännvinsbron. Vilken översättning av fields som väljs (ängarna, fälten, slätt etc) är väl närmast en smaksak. 
Brown Lands, the
(Bok II, kapitel 9: Stora floden)
Bruna landet, Bruna länderna, Bruna markerna  Bruna markerna  Brunmarken 
(Kommentar saknas.) 
Vad man översätter det här till är i hög grad en smaksak. Jag gillar Brunmarken! Det känns, tycker jag, som ett trovärdigt namn för en stor trakt, ett på svenska mer lättfunnet namn än ett som slutar med "länderna" eller "markerna". Jämför till exempel med de gamla namnen "Finnmarken" och "Lappm ... 
Buck Hill
(Bok I, kapitel 5: En sammansvärjning avslöjas)
Bockberget, Bockebacken  Bockalid  Bockalid 
Buck Hill, Buckland. The element 'buck' should be translated. See Brandybuck, Oldbuck. 
Detta är kullen som Vinhalla, Vinbockarnas gamla släktgods, är ingrävt i. Jag gillar Anderssons Bockalid och knycker det rakt av!  
Buckland
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Bockrike  Bockrike  Bockland 
(Kommentar saknas.) 
Jag väljer ändelsen -land snarare än -rike för att, som i originalet, göra parallellen med Tookland tydlig, där båda områdena är 'folkland' för en viss släkt av hober. Se även Brandybuck (där Tolkien i sin Guide specifikt kommenterar även Buckland). 
Bucklebury
(Prolog: Anmärkning rörande Häradsarkiven)
Bockeby  Bockeby  Bockeborg 
Bucklebury. The name of the chief village in the Buckland. Translate with a name containing the 'buck' element (as above) + some equivalent of English -bury (Old English burg, a place occupying a defensive position, walled or enclosed; a town. Compare Norbury). The -le in Buckle- is either an al ... 
Jag funderade lite på att försöka få in ett "l" i namnet, precis som i originalets Bucklebury, och köra med Bockelborg eller möjligen Bocklaborg. Men jag valde till slut att låta bli. Tolkien nämner ju i sin Guide två tänkbara förklaringar till det där l:et. Om namnet ursprungligen var Buekenbur ... 
Budgeford
(Bok I, kapitel 5: En sammansvärjning avslöjas)
Skinne vad  Bukevad  Böljevad 
Budgeford. Budge- was an obscured element, having at the time no clear meaning. Since it was the main residence of the Bolger family (a hobbit­name not to be translated) it may be regarded as a corruption of the element bolge, bulge. Both Bolger and Bulger occur as surnames in England. Whatever  ... 
Det här är en by i Östfjärdingen, i regionen Bridgefields närmast väster om Brännvinsbron. Om vi behåller namnet Bolger oförändrat (och det gör vi! se det namnet) så skall det vi översätter Budgeford till alltså vara något som både låter trovärdigt som ortnamn och dessutom något som skall ha ku ... 
Bywater
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Sjöstorp  Åby  Vattnaby 
Bywater. Village name: as being beside the wide pool occurring in the course of the Water, the main river of the Shire, a tributary of the Brandywine. Translate by sense. 
Vattendraget The Water översätts förstås rätt och slätt till Vattnet. Efter att ha provat och förkastat allehanda varianter av typen Närvattna, Vidvattna, Sidvattna, Vattenside etc så fastnade jag för en enklare variant. Bywater betyder ju "(ort) vid vattnet", där orten är underförstådd, men om  ... 
Carrock, the
(Bok II, kapitel 1: Många möten)
Rocke, Carrock  Karok  Karrklippan 
(Kommentar saknas.) 
Detta är ju en klippa som står mitt i floden Anduins övre lopp uppe i Villmarken, inte långt från Beorns hus. Klippan förekommer främst i The Hobbit, men omnämns på ett ställe även i ringsagan – eller rättare sagt omnämns det närbelägna vadstället, the Ford of Carrock. Dessutom nämns själva klip ... 
Chetwood
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Skvätte skog  Ketskogen  Tjättskogen 
Chetwood. See Archet. 
Det känna rimligt att försvenska stavningen, även om själva ljudet i förledet enligt Tolkien bör lämnas mer eller mindre oförändrat. Och efterledet översätts naturligtvis! Se Archet för en närmare diskussion om varför jag väljer just "tjätt". På det ordet har Tolkien också en lite utförligare ko ... 
Cloudyhead
(Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut)
Molnkrone  Molnhjässan  Molnhjässan 
Cloudyhead. Translation of Dwarvish Bundushathûr; translate by sense. 
Detta är namnet på allmänna språket på det berg som också är känt som Fanuidhol eller Bundushathûr, en av de tre toppar i Dimmiga bergen under vilka Moria återfinns. Jag valde som synes att ansluta mig till Anderssons raka översättning. Jag tycker att den fungerar bra. 
Combe
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Dalby  Kjuse  Kjuse 
Coomb. A deep (but usually not very large) valley. It is very frequent as an element in English place‑names, spelt in various ways, such as ‑comb, ‑cumb, ‑combe. In this story used in the name Deeping Coomb, or with reference to it. See Deeping Coomb. 
En "kjusa" är en liten, trång dal mellan höga berg. Ordet används ibland också mer allmänt om dalar. Det lilla skiftet till Kjuse gör dels namnet mer formlikt ett annat Brinamn, Stale (Staddle), dels ger det utrymme att använda Kjusa när Deeping-coomb översätts och därmed få en viss stavningsski ... 
Crack of Doom
(Bok I, kapitel 2: Skuggan av det förflutna)
Domedagsklyftan  Domstöten  Domedagsklyftan 
Crack of Doom. In modern use derived from Macbeth IV i 117, in which the cracke of Doome means 'the announcement of the Last Day', by a crack or peal of thunder: so it is commonly supposed, but it may mean 'the sound of the last trump', since crack could be applied to the sudden sound of horns  ... 
Det här heter i original omväxlande Crack of Doom och Cracks of Doom. Jag har valt att översätta båda varianterna likadant. Översättningen är förstås i högsta grad avhängig av vad man översätter själva berget, Mount Doom, till. Se kommentar till det ordet för en förklaring till varför det blev  ... 
Crickhollow
(Bok I, kapitel 3: Tre gör sällskap)
Kricke gryt  Krikdala  Krickdala 
Crickhollow. A place‑name in Buckland. It is meant to be taken as composed of an obsolete element + the known word hollow. The ‑hollow (a small depression in the ground) can be translated by sense, the crick­ retained (in the spelling of the Language of translation). 
Behåll crick, fast med försvenskad stavning, och översätt hollow. Jag var länge inne på Kricksänkan, men jag ratade det till slut på grundval av att hollow är en vanlig och alldaglig ortnamnsändelse i engelskan, medan ganska få orter i Sverige heter något med sänkan. Istället anslöt jag mig til ... 
Dale
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Dal, Dalen  Dal  Dal 
(Kommentar saknas.) 
Detta är den uppenbara översättningen, den behöver ingen närmare motivering. 
Dark Tower, the
(Bok I, kapitel 2: Skuggan av det förflutna)
Svarta tornet  Mörka tornet  Svarta tornet 
(Kommentar saknas.) 
Den ordagranna översättningen blir förstås "Mörka tornet". Men jag tycker att "Svarta tornet" helt enkelt låter bättre på svenska, varför jag väljer att sälla mig till Ohlmarks! Tolkien använder omväxlande Dark eller Black för olika saker förknippade med Sauron, rimligen helt enkelt utifrån vad  ... 
Deadmen's Dike
(Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag)
Dödmansland  Dödingsvallen  Dödmansvallen 
(Kommentar saknas.) 
Det här är namnet i folkmun på de hemsökta ruinerna av Kings' Norbury. Jag gillar Anderssons "-vallen" som översättning av Dike, men jag föredrar den mer uppenbara ohlmarkska översättningen av förledet. 
Deeping-coomb
(Bok III, kapitel 7: Helms djup)
Klyfte dalkjusa, Klyfte dal, Djupe dalsänka, Djupe dalkjusa  Klyftkjusan  Djupekjusan 
Deeping Coomb. This should have been spelt Deeping-coomb, since Deeping is not a verbal ending but one indicating relationship: the coomb or deep valley belonging to the Deep (Helm's Deep) to which it led up. So also Deeping Stream. 
Det där should have been spelt som Tolkien pratar om är ett faktum numera; stavningen justerades på sjuttiotalet, så att det står Deeping-coomb i alla senare engelska utgåvor. Förledet skall associera till djupkomponenten av Helm's Deep (se det ordet), och "kjusa" är ett utmärkt och lagom bor ... 
Deeping-stream
(Bok III, kapitel 7: Helms djup)
Klyfte å  Klyftbäcken  Djupeån 
(Kommentar saknas.) 
Ordet "å" används oftast om nordiska vattendrag, men det bruket tycks inte vara lika strikt som när det gäller "älv". (Jämför med resonemanget i min kommentar till Brandywine River.) Och något annat, mer internationellt gångbart ord för vattendrag mellan bäck och flod i storlek tycks inte finnas ... 
Derndingle
(Bok III, kapitel 4: Trädskägge)
Derne dal  Hinnardal  Dölskedälja 
Derndingle. Said by Treebeard to be what Men called the meeting-place of the Ents (II 82); therefore meant to be in the Common Speech. But the Common Speech name must be supposed to have been given a long time ago, when in Gondor more was known or remembered about the Ents. Dingle is still known ... 
"Dölska" är ett utdött ord för "gömställe", naturligtvis besläktat med "dölja". En "dälja" är ett likaledes insomnat ord för en liten dal. Jag är riktigt nöjd med att både ha lyckats uppfylla Tolkiens önskan om att använda obsolete, poetic or dialectal elements och samtidigt få till ett namn som ... 
Dimholt
(Bok V, kapitel 2: Grå skaran drar hädan)
Dimholt  Dimholt  Dimholt 
Dimholt. The wood of dark trees at the entrance to the Dark Door. The name is given in the form of the language of Rohan, and so should be retained unchanged, though dim is still current in English (but here used in an older sense, 'obscure, secret'), and holt is in occasional poetic use. 
Som framgår av Tolkiens kommentar är namnet på rohirriska och skall inte översättas. 
Dimrill Dale
(Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut)
Dunkla dalen  Blackkällsdalen  Dunkelkällsdalen 
Dimrill Dale. The Common Speech name of Dwarvish Azanulbizar, Grey-elven Nan Duhirion. The Common Speech form is an accurate translation: the valley of the dim (overshadowed) rills that ran down the mountain-side. Translate by sense. Similarly Dimrill Gate, Dimrill Stair. 
Originalets Dimrill låter väldigt vackert, nästan alviskt. Det är svårt att fullt ut fånga den klangen i översättningen. (Ohlmarks behöll också ordet oöversatt första gången han träffade på det, "Dimrills trappa", troligen i tron att det var alviska. Det är typiskt för hans översättning att dett ... 
Dunharrow
(Bok III, kapitel 6: Den gyllene hallens konung)
Dunharva, Dune harv  Dunharg  Dunharg 
Dunharrow. A modernisation of Rohan Dūnhaerg 'the heathen fane on the hillside', so-called because this refuge of the Rohirrim at the head of Harrowdale was on the site of a sacred place of the old inhabitants (now the Dead Men). The element haerg can be modernised in English because it rem ... 
Ordet dun har funnits även på svenska i samma betydelse (jfr engelskans down, svenska dyn) och lever kvar i ortnamn. Harg är ett gammalt ord för stenkummel, hednatempel, och är den etymologiska motsvarigheten till harrow. 
Dunland
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Dunland  Dunland  Dunnland 
Dunland. This contains the English adjective dun 'dark, dusky, dull-hued'. See III 408. Dunlendings. Leave unchanged except in the plural ending. It represents Rohan dun(n)lending, an inhabitant of Dun(n)land. 
Detta är en region i västra Midgård, nordväst om Rohan. Som berättas i appendix F så var det rohirrim som myntade det här namnet på sitt eget språk: "Dunland and Dunlending are the names that the Rohirrim gave to them, because they were swarthy and dark-haired; there is thus no connexion b ... 
Dwarrowdelf
(Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut)
Dvärgaklyft  Dvärgagräft  Dvärgagräft 
Dwarrowdelf. For dwarrows = dwarves see III 415. Dwarrowdelf is a translation of the actual Common Speech name of Moria, Phurunargian, given an archaic English form, since Phurunargian was already itself archaic in form. The 'archaism' is not of much importance; the name should be translated by  ... 
Någon användbar arkaisk form av ordet "dvärg" gick inte att uppbringa, men det tyckte ju inte Tolkien var så viktigt heller. Däremot är "gräft" en utmärkt översättning av det likaledes arkaiska delf! Det finns en del gamla ortnamn med det ordet i sig, och det tycks komma från ett fornsvenskt *gr ... 
East Wall of Rohan
(Bok III, kapitel 2: Rohans ryttare)
Östra muren till riket Rohan  Rohans östra mur  Rohans östvägg 
(Kommentar saknas.) 
Mur eller vägg? Wall kan opraktiskt nog betyda bådadera. Men vad det handlar om här är att Emyn Muils kullar mot väster slutar tvärt i ett lodrätt stup. Där nedanför tar Rohans slätter vid. Ur rohirrims perspektiv, nerifrån slätten, är det väl då snarare en vägg än en mur det kan liknas vid? Den ... 
Eastemnet
(Bok III, kapitel 2: Rohans ryttare)
Östra Emnet  Östra Emnet  Östemnet 
Eastemnet. Rohan; retain it (though it contains east it is not a Common Speech name, but Rohan for 'east-plain'). Similarly Eastfold (see Folde ). 
Tolkiens kommentar kan kanske tolkas som om hela namnet, inte bara emnet utan även East, är rohirriska och borde behållas oförändrat i översättningen. Hans kommentar på det närbesläktade namnet Westemnet stöder i viss mån den tolkningen. Men även om det faktiskt skulle vara så det ligger till så ... 
Eilenach Beacon
(Bok V, kapitel 5: Rohirrims ritt)
Eilenach Kas  Eilenachs böte  Eilenachs böte 
(Kommentar saknas.) 
Jag gillar Anderssons "Eilenachs böte" och knycker det! Främsta fördelen är att det blir så "namnigt" och välklingande, i mycket högre grad än t ex "Eilenachs vårdkase" eller Ohlmarks variant "Eilenach Kas". Nackdelen är att det är ett ganska okänt begrepp, varför det kanske finns anledning att  ... 
Entwade
(Bok III, kapitel 2: Rohans ryttare)
Ente vad  Entevad  Entvadet 
Se Tolkiens kommentar till Entwash. 
Jag tycker att en hopskriven form, men utan binde-e, passar bäst här, i och med att namnet är tänkt att vara en väströn form av det rohirriska Entwaed snarare än ett rent väströnt namn. Se Entwash och inte minst Tolkiens kommentar till det namnet. 
Entwash
(Bok II, kapitel 8: Farväl till Lórien)
Bukteån, Bukte å, Ente älv  Ente älv  Entvaskan 
Entwade, Entwash, Entwood. These are 'modernised' names in the language of Rohan: Entwaed, Entwaesc, Entwudu. The second elements, waed 'ford', waesc 'flood-water', wudu 'wood', are given modern English forms because the Rohan forms were recognisably akin to the words in the Common Speech: that  ... 
Som framgår av Tolkiens kommentar skall detta namn om möjligt vara en försvenskning av fornengelskans Entwaesc. Alltså, när talare av allmänna språket (i vår översättning svenska) hörde rohirrim kalla floden Entwaesc så kunde de höra ungefär vad namnet betydde, varför de kallade floden för något ... 
Entwood
(Bok III, kapitel 2: Rohans ryttare)
Ente skog  Entveden  Entveden 
Se Tolkiens kommentar till Entwash. 
Detta är namnet i Rohan på Fangorns skog. Namnet är avsett som en väströn form av det rohirriska Entwudu, snarare än ett namn som myntats direkt på väströna, varför "Entveden" känns mer lämpligt än t ex "Entskogen". Se även Entwash, och för ändelsen "-veden", se Mirkwood. 
Ettendales
(Bok I, kapitel 12: Flykten till vadstället)
Ettendalarna  Jotundalarna  Jotundalarna 
Ettendales. This is meant to be a Common Speech (not Elvish) name, though it contains an obsolete element eten 'troll, ogre'. This should be retained, except in a language which preserves a form of the same word, as Danish jaette, Swedish jätte, Icelandic jötunn = Old English eoten, Middle Engli ... 
Se Ettenmoors. 
Ettenmoors
(Bok I, kapitel 12: Flykten till vadstället)
Ettenhedarna  Jotunhedarna  Jotunhedarna 
Ettendales. This is meant to be a Common Speech (not Elvish) name, though it contains an obsolete element eten 'troll, ogre'. This should be retained, except in a language which preserves a form of the same word, as Danish jaette, Swedish jätte, Icelandic jötunn = Old English eoten, Middle Engli ... 
Jag gillar verkligen Anderssons Jotunhedarna och knycker det rakt av! Det kan noteras att Tolkien i sin kommentar tycks föreslå att den svenska översättningen borde bli Jättehedarna, bara därför att svenskan fortfarande råkar ha kvar ett ord som är en direkt motsvarighet till originalets utdöda ... 
Far Downs
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Nedre sluttningarna  Fjärråsarna  Fjäråsarna 
(Kommentar saknas.) 
Detta är ett område av downlands som utgör Häradets västra gräns. Ordet downs åsyftar ungefär ett höglänt kuperat hedlandskap, men det finns inget riktigt bra uttryck för det på svenska, så "åsar" får duga. (Jämför även Barrow-downs.) "Fjär" är en något nedbruten form av "fjärr", vilket jag tyc ... 
Forest River
(Bok II, kapitel 8: Farväl till Lórien)
skogsfloden  Skogsälven  Skogsfloden 
(Kommentar saknas.) 
Det här är en flod i Myrkveden som främst figurerar i The Hobbit. Den nämns dock på ett ställe även i ringsagan. I enlighet med min praxis när det gäller älv/flod (se Brandywine River) får det här bli -floden, då vattendraget i fråga inte ligger i Häradets närområde (Eriador). 
Frogmorton
(Bok VI, kapitel 8: The Scouring of the Shire)
Groderyd  Grodmyra  Grodkärr 
Frogmorton. This is not an actual English place‑name; but it has the same element as in Frogmore (Buckinghamshire): frog + moor + town. Since this is an intelligible name, it may be translated. Note that moor/mor has the meaning 'marshy land', as usually in place‑names of southern an ... 
Att som i originalet få med både 'kärr' och 'stad' skulle bli för otympligt, Grodkärr är nära nog. Ändelsen -kärr är ju också vanligt förekommande i svenska ortnamn. Observera att moor alltså betyder kärr i det här fallet, enligt Tolkien själv. Ordet kan ju annars också betyda 'hed'. Andersson ... 
Gap of Rohan
(Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag)
Rohan-passet, Rohans klyfta, Rohans gap  Rohanporten  Rohans port 
(Kommentar saknas.) 
Jag gillar Anderssons "port", som jag tycker bra fångar vad det är frågan om här. The Gap of Rohan är inte ett bergspass, utan ett plant område mellan södra änden av Dimmiga bergen och norra änden av Vita bergen: ett av få ställen där man som resande kan ta sig mellan väst och öst utan att behöv ... 
Gladden Fields
(Bok I, kapitel 2: Skuggan av det förflutna)
Ljusa slätterna, Glitterfälten  Liljeängarna  Flädjefälten 
Gladden Fields. Gladden is here the name for the 'flag' or iris (Old English glaedene), now usually spelt gladdon, and has no connection with English glad and the verb gladden. Translate by sense, but avoid if possible the 'learned' name iris. Similarly in Gladden River, which flowed into the Gl ... 
De vanligaste nutida svenska namnen för denna växtfamilj är nog iris, gladiol, svärdslilja. Men jag lyckades till slut hitta ett gammalt svenskt alternativt namn som kändes 'namnigt' nog för att komma i fråga, nämligen fläje. (Det verkar vara huvudsakligen ett sydsvenskt ord.) Ordet är troligen  ... 
Gladden River
(Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut)
Ljuse älv  Liljeälven  Flädjefloden 
(Kommentar saknas.) 
Att jag väljer "flod" istället för "älv" är för att detta vattendrag rinner på andra sidan Dimmiga bergen, alltså inte så nära Häradet att det förtjänar den mer hemtama namngivningen. (Se Brandywine River för ett mer utförligt resonemang kring frågan om älv/flod.) Vad gäller namnet i övrigt,  ... 
Golden Hall, the
(Bok III, kapitel 6: Den gyllene hallens konung)
Guldhallen  Gyllene hallen  Gyllene hallen 
(Kommentar saknas.) 
Min första spontana reaktion var att "hall" kändes mer som ett inomhusbegrepp, mer som ett rum än en hel byggnad, och att man därför borde hitta något annat ord på svenska. Men sedan läste jag följande i SAOB: (i fackspr. l. vitter stil) i fråga om forngermanska o. ä. eng. förh.: förnämsta ru ... 
Gore, the
(Bok II, kapitel 6: Lothlórien)
Kilen  Kilen  Geren 
(Kommentar saknas.) 
Detta namn presenteras i boken (av Haldir) som en översättning till väströnan (dvs engelska) av alviskans Naith, vilket är namnet på Lóriens kärnområde, vinkeln mellan floderna Anduin och Celebrant. Det engelska namnet verkar vara en direkt översättning, det alviska naith har precis samma betyde ... 
Green Hills
(Bok I, kapitel 3: Tre gör sällskap)
Gröna kullarna  Gröna kullarna  Grönkullarna 
(Kommentar saknas.) 
Detta är kullar i Häradet, som ligger mellan Tooklandet och Skogsände, syd-sydost om Hobtuna. Området som kullarna ligger i kallas the Green Hill Country, vilket jag översätter till Grönkullabygden. Det finns även ett Green Hills i Gondor, det väströna namnet på Pinnath Gelin. Det översätter  ... 
Greenfields
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Gröna fälten  Grönslätt  Grönängarna 
(Kommentar saknas.) 
Detta är en region (alltså inte en enskild by) i Nordfjärdingen, känd för the Battle of Greenfields år 1147, då Bandobras Took slog tillbaka en invasion av orker. Det är nog en ren smaksak hur man översätter -fields: ängarna, fälten, slätt osv. Jag väljer för min del att köra med samma ändels ... 
Greenwood
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Gröna skogen  Grönveden  Grönveden 
(Kommentar saknas.) 
Detta är det tidigare namnet på den stora skog som sedan blev känd som Mirkwood ("Myrkveden" i min översättning). Översättningen till "Grönveden" känns rätt självklar och kräver ingen närmare motivering. Värt att nämna är kanske att skogen på flera ställen omnämns som Greenwood the Great. Detta ... 
Grey Havens
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Grå hamnarna  Grå hamnarna  Grå hamnarna 
(Kommentar saknas.) 
Det här är en ganska självklar översättning, det finns inte mycket annat att välja på än att följa Ohlmarks och Andersson i spåren. Haven är egentligen ett lite mer högstämt ord än svenskans "hamn", som hade passat bättre om det i originalet hade hetat harbour. Men jag hittar ingen bra synonym,  ... 
Greyflood
(Bok I, kapitel 12: Flykten till vadstället)
Grå floden  Gråfloden  Gråflödet 
(Kommentar saknas.) 
Det ligger förstås nära till hands att översätta flood till "floden", vilket ju både Ohlmarks och Andersson har gjort. Men flood är en ganska ovanlig namnändelse för en flod på engelska, och har en helt annan klang än "floden" på svenska, vilket hade varit en bättre översättning av river. Dessu ... 
Grimslade
(Bok V, kapitel 6: Slaget på Pelennors fält)
Grimslad  Grimsliden  Grimslad 
From here to the end of G in the Index translate by sense: all the names are in modern English (= Common Speech). But note: Grimslade, mentioned in III 124 as the home of Grimbold, killed in battle, contains Grim (evidently the name of an ancestor) + slade (Old English slaed, Norwegian dialect s ... 
Som framgår i Guiden är detta en lätt modernisering av ett namn på Rohans språk, något som Tolkien ofta använder sig av. Jämför t ex Snowbourn. I det här fallet finns inget motsvarande ord i svenskan att modernisera till, och då tycker jag det känns bättre att gå tillbaka till rohirriskan än att ... 
Harrowdale
(Bok V, kapitel 2: Grå skaran drar hädan)
Harve dal  Hargdal  Hargadal 
Harrowdale. See Dunharrow. 
Bara Hargdal låter en aning naket, tycker jag. Det finns en del sammansatta svenska namn som börjar med "Harg-", och de flesta har bestämd form och/eller en bindebokstav mellan sina delar: antingen "a", "e" eller "s". Det är förstås en ren smaksak, men jag föredrar Hargadal framför Hargdal, Harg ... 
Haunted Mountain, the
(Bok V, kapitel 2: Grå skaran drar hädan)
Vålnadernas berg  Hemsökta berget  Vålnadernas berg 
(Kommentar saknas.) 
Detta är det engelska namnet på det berg som på rohirriska heter Dwimorberg. Problemet här är ungefär samma som med Haunted Pass (se det namnet): den raka översättningen blir för mesig. För jag tycker inte att Anderssons "Hemsökta berget" låter särskilt bra. Då har Ohlmarks variant mer muskler,  ... 
Haunted Pass, the
(Bok IV, kapitel 3: Svarta porten är stängd)
Spöktröskeln  Spökpasset  Fasans pass 
(Kommentar saknas.) 
Detta är det väströna namnet (som bara nämns en enda gång i boken) på Cirith Gorgor, passet innanför Morannon, Mordors svarta port. Den rakaste översättningen vore nog "Hemsökta passet". Men det låter ju inget vidare, tycker inte jag i alla fall. Som tur är behöver översättningen inte vara spik ... 
Haysend
(Bok I, kapitel 5: En sammansvärjning avslöjas)
Häcksände  Hagsände  Hagsände 
Haysend. The end of the hay or boundary-hedge (not hay 'dried grass'). Translate as 'hedge's end'. Compare High Hay. 
By i Bockland, vid södra änden av den långa skyddshäcken som utgör gräns mot Gamla skogen.Denna översättning följer naturligt om man översätter the High Hay till Höga haget (se det ordet).  
Hedge, the
(Bok I, kapitel 5: En sammansvärjning avslöjas)
Häcken  häcken  Häcken 
(Kommentar saknas.) 
Tolkien använder ibland namnet Hay, ibland Hedge när han skriver om den höga häck som vaktar Bocklands gräns. Det luriga här är inte att översätta hedge till 'häck', utan om man skall betrakta det som ett namn, och därmed ge det stor bokstav. Ohlmarks är i vanlig ordning lite inkonsekvent, men  ... 
Helm's Deep
(Bok III, kapitel 7: Helms djup)
Helms klyfta  Helms klyfta  Helms djup 
Helm's Deep, Helm's Dike, Helm's Gate. Helm is the name of a man and should be retained. 
Trots att Ohlmarks och Andersson är så rörande eniga om sitt "klyfta" ser jag ingen anledning varför en rak översättning inte skulle fungera här. Ordet "djup" tycks ha ungefär samma betydelse och användning på engelska som på svenska. Visst, det är en klyfta det är frågan om, men om Tolkien inte ... 
High Hay, the
(Bok I, kapitel 5: En sammansvärjning avslöjas)
Den höga vallen  Höga haget  Höga haget 
(Kommentar saknas.) 
Hag är ett gammalt ord som betyder hägnad, stängsel, gärdsgård. Det är därmed en exakt motsvarighet till engelskans hay. (Att notera är att detta är ett av ganska många namn som Andersson troligen tog från oss snarare än tvärtom. Han blev tipsad om en tidigare version av den här hemsidan medan  ... 
Hoarwell
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Håarsfrosta  Härkällan  Härkällan 
The Common Speech translation of Mitheithel = 'pale grey' + 'spring, source'; well, as usually in place-names, has this sense (not that of a deep water-pit). Translate. 
Den fornsvenska motsvarigheten till engelskans hoar är hærr "grå" (eller "gråhårig"). Ordet finns inte längre i svenskan (även om ordet herre tycks ha detta ursprung), men lever kvar i många geografiska namn, då med formen Här- (t ex orten Härryda eller den göteborgska stadsdelen Härlanda, som b ... 
Hobbiton
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Hobsala  Hobbinge  Hobtuna 
Hobbiton. See Hobbit; the village name should be translated by 'hobbit' and an element meaning 'village'. 
Hobbiton skall enligt instruktionerna översättas till en sammansättning av det ord man översätter hobbit till – i mitt fall hob – och ett ord för stad/by. Och -tuna är den etymologiska motsvarigheten i svenskan till engelskans -ton. Vi landar därmed i Hobtuna! Se även hobbit. 
Hollin
(Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut)
Hollin  Torna  Torna 
Hollin. The Common Speech name (short for Hollin-land) of the country called in Elvish Eregion 'Holly-region'. Hollin is an old form, still used locally, of holly; the region abounded in holly-trees. Translate. 
Anderssons "Torna" - efter stickeltorn, ett annat namn för järnek - är förträffligt och en mycket fyndig lösning på detta kluriga problem. Jag knycker det rakt av! Andersson har valt att förtydliga namnet för läsaren redan första gången en järnek omnämns, strax innan själva namnet "Torna" dyk ... 
Hornburg, the
(Bok III, kapitel 7: Helms djup)
Hornborgen  Hornborgen  Hornborgen 
Hornburg, Hornrock. These are so called because of Helm's great horn, supposed still at times to be heard blowing. Translate. 
Här är förledet tänkt att vara begripligt, plus att hela namnet har bestämd form. Då känns det, till skillnad från Mundburg, som om det är på sin plats att översätta -burg. Att kalla det för "Hornburgen", med anglosaxisk stavning av borgen men svenskt förled och svensk ändelse, skulle bara bli k ... 
Houses of Healing
(Bok V, kapitel 7: Denethors dödsbål)
Läkandets hus  Helandets hus  Helandets hus 
(Kommentar saknas.) 
Helande eller läkande? Sett för sig själv går det väl på ett ut. Men jag vill gärna ha kvar kopplingen mellan healing och healer, och jag undviker helst "läkare" då det har en alltför modern klang. Därför får det bli "Helandets hus" och "helare". 
Isengard
(Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag)
Isengard, Isengård  Isengård  Isengård 
Isengard and Isenmouthe. These names were intended to represent translations into the Common Speech of the Elvish names Angrenost and Carach Angren, but ones made at so early a date that at the period of the tale they had become archaic in form and their original meanings were obscured. They can ... 
"Isen" har funnits som ett annat ord för järn även på svenska; det tycks ha varit ett tidigt tyskt låneord. (Så även på norska och danska, där man fortfarande använder ordet isenkram för såna varor som säljs i en järnaffär.) Ordet har, tycker jag, ungefär samma grad av svårförståelighet och gamm ... 
Isenmouthe
(Bok VI, kapitel 2: Skuggornas land)
Isens gap, Isengapet  Isengap  Isengap, Isengapet 
Isengard and Isenmouthe. These names were intended to represent translations into the Common Speech of the Elvish names Angrenost and Carach Angren, but ones made at so early a date that at the period of the tale they had become archaic in form and their original meanings were obscured. They can ... 
Den svenska motsvarigheten till Isenmouthe skulle nog bli ungefär "Isenmynne" (ändelsen -mynne eller vanligare -mynnet förekommer i en del ortnamn), eller för all del "Isenmynning", som Tolkien föreslår. Och visst kan man använda det ordet om öppningar som inte är vattendrags utlopp även på sven ... 
Lake Evendim
(Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag)
Evendim-sjön  Aftondunkeln  sjön Aftondunkeln 
Lake Evendim. Common Speech version of Nen Uial 'water of twilight'. Translate by sense: 'evening–dusk/twilight/gloaming'. 
Begreppen morrowdim och evendim är översättningar till väströnan (alltså i originalet till engelska) av minuial och aduial, alvernas namn på tidpunkterna när stjärnorna bleknar i gryningen respektive tänds i skymningen. Själva ordet uial betyder något i stil med engelskans twilight, alltså ljuse ... 
Lampwrights' Street
(Bok V, kapitel 1: Minas Tirith)
Lampmakarnas gata  Lyktmakaregatan  Lampmakarnas gata 
(Kommentar saknas.) 
Detta är en gata i Minas Tirith, vars namn på sindarin är Rath Celerdain. Där ligger Gamla gästhuset där Pipping först träffar Beregonds son Bergil. Som översättare ställer man sig två frågor här: Lampa eller lykta? Och särskrivet eller ihopskrivet? Vad gäller första punkten så är det väl fr ... 
Land of Shadow, the
(Bok II, kapitel 10: Brödraskapets upplösning)
Skuggornas land, skuggornas och dödens land  Skuggans rike  Skuggornas land 
(Kommentar saknas.) 
Det här tycks vara en återkommande benämning på Mordor, om än bara på fyra olika ställen, och en av gångerna är dessutom ett kapitelnamn. Det kan därför vara mödan värt att sätta min översättning på pränt här, för att hjälpa mig att göra likadant varje gång detta namn dyker upp framöver. Den  ... 
Langstrand
(Bok II, kapitel 4: En färd i mörkret)
Långelinje, Långa strandremsan, Långestrand  Langstrand  Långstrand 
Langstrand. Translation of Anfalas. This is a Common Speech name, so translate it by sense: 'long strand'. The shortening of long to lang, very frequent in English place-names, can be disregarded. 
Nedbrytningen från Lång- till Lang- är visserligen tänkbar även på svenska, vilket ju Andersson har tagit fasta på. Men den är inte alls lika vanlig som på engelska. Vid en snabb sökning hittar jag nästan bara gotländska exempel. Jag väljer därför att avstå från den. En annan mindre ändring man  ... 
Limlight
(Bok II, kapitel 9: Stora floden)
Solskensån, Lindelöve å  Limljusnan  Limlysan 
Limlight (River). The spelling -light indicates that this is a Common Speech name; but leave the obscured element lim- unchanged and translate -light: the adjective light here means 'bright, clear'. 
Här skall vi alltså enligt Tolkiens instruktioner behålla förledet, som kommer från flodens alviska namn (vars exakta lydelse dock verkar något oklar: Limlaith, Limlich, Limlint?) men översätta efterledet. Notera förresten att det där lim är samma ord som i Glorfindels maning till sin häst: Noro ... 
Lonely Mountain, the
(Bok I, kapitel 3: Tre gör sällskap)
Ensamma berget, Enetinn, Ensliga bergen  Ensliga berget  Ensamma berget 
(Kommentar saknas.) 
Det här berget har ju en mycket mer framträdande roll i The Hobbit, men det nämns ett flertal gånger även i ringsagan. Anderssons "Ensliga berget" har förvisso en tilltalande klang, men "Ensamma berget" är mer i linje med den enkla och rättframma namngivningsmetod Tolkien tycks ha använt sig av ... 
Long Lake, the
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Långan  Långa sjön  Långa sjön 
(Kommentar saknas.) 
Sjön där staden Esgaroth ligger, inte långt från Ensamma berget, hör ju mest hemma i The Hobbit. Men liksom den andra staden i närheten, Dale, nämns den även i LotR. Sjön omnämns i The Hobbit vanligen som the Long Lake, alltså med bestämd artikel, men där artikeln inte har versal vilket hade gj ... 
Longbottom
(Prolog, kapitel 2: Angående pipgräs)
Långbotten  Långbotten  Långbotten 
Longbottom. The second element retains its original sense (as locally and frequently in place‑names and derived surnames such as Ramsbottom) of 'valley' (especially the head or inner end of a valley); related words are Swedish botten, Danish bund, also German Boden, but this does not agree ... 
By i Sydfjärdingen. Ändelsen -botten är vanligt förekommande i svenska ortnamn, varför en rak översättning fungerar utmärkt. 
Loudwater
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Porla älv  Brusälven  Dånevattnet 
(Kommentar saknas.) 
Bland många synonymer för högljudda vatten i den svenska namnfloran (brusa, skvala, porla m fl) fastnade jag till slut för dåna. Den raka översättningen -vattnet för -water använder jag konsekvent för alla namn av den typen. Se kommentaren till the Water. 
Lune
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Luna, Mån-  Lon-  Lun- 
Lune. An anglicised, that is a hobbit, version of Elvish Lhûn. It is thus an alien name, and should be retained in the language of translation, assimilated if required to its spelling of such a sound as [lūn]. 
Detta geografiska namn förekommer i några olika sammansättningar, t ex Gulf of Lune, Mountains of Lune och (på kartan) bara Lune. Det sistnämnda syftar på en flod. Namnet har alltså ingenting med måne att göra utan är ett alviskt namn, som därmed skall behållas (fast aningen försvenskat) även ... 
Marish, the
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Marsklandet  Marsken  Marsken 
Marish. An old form of English marsh. Translate (using if possible a word or form that is understood but local or out of date). 
Ordet marsk är en utmärkt svensk motsvarighet till marish. Ohlmarks Marsklandet är bra, inte minst därför att sammansättningen marskland är ett vedertaget begrepp i svenskan, men jag väljer ändå att ansluta mig till Andersson istället. Anledningen är risken för sammanblandning med folklanden i H ... 
Michel Delving
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Mickelsklyft  Möcklegräva  Miklagräva 
(Kommentar saknas.) 
By i Västfjärdingen, Häradets "huvudstad". Michel kommer från fornengelskans micel 'stor', som i engelska ortnamn återfinns förutom i formen Michel även t ex som Mickle-. Ordet har funnits i svenskan också, lever närmast kvar i ordet "mycket". I ortnamn kan man stöta på det t ex i formerna Myck ... 
Middle-earth
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Midgård  Midgård  Midgård 
Middle-earth. Not a special land, or world, or 'planet', as is too often supposed, though it is made plain in the prologue, text, and appendices that the story takes place on this earth and under skies in general the same as now visible. The sense is 'the inhabited lands of (Elves and) Men', env ... 
Här är Tolkien så specifik i sin kommentar i guiden att det inte är mycket att fundera på. Han säger uttryckligen att det är det gamla mytologiska namnet i sin moderna form som skall användas, snarare än någon rakare översättning typ "Mellanjorden". Då får det väl bli så, då då! 
Midgewater Marshes
(Bok I, kapitel 11: En kniv i mörkret)
Myggvattensträsken  Myggvattna kärr  Myggvattensträsken 
Midgewater Marshes. Translate by sense. The name was suggested by Mývatn in Iceland, of the same meaning. 
Träsk eller kärr? Jag funderade länge, men valde till slut det förstnämnda i kraft av att det helt enkelt låter bättre. Att i konsekvensens namn behöva översätta the Dead Marshes till "Döda kärren" avskräckte också. Det är visserligen ganska ovanligt att våtmarker kallas träsk i Sverige, kärr (e ... 
Mirkwood
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Mörkmården  Mörkveden  Myrkveden 
Mirkwood. A name borrowed from ancient Germanic geography and legend, chiefly preserved in Old Norse myrkviðr, though the oldest recorded form is Old German mirkiwidu. Not preserved in English, though Mirkwood is now used to represent Old Norse myrkviðr. Translate by sense, if possible using ele ... 
Mörkveden är förstås den översättning som ligger närmast till hands. Det är den etymologiska och mytologiska svenska motsvarigheten till det myrkviðr som Tolkien nämner, och -ved är ju en vanlig ändelse i skogsnamn även om ordet i sig inte används i den betydelsen längre. Anledningen till at ... 
Mirrormere
(Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut)
Spegeltjärnen, Spegeltjärn  Spegeltärn  Spegeltärnen 
Mirrormere. Common Speech translation of Dwarvish Kheledzâram ('glass-lake'); translate by sense. 
"Tärn" är en dialektal eller ålderdomlig form av "tjärn". Jag tycker (som Andersson, uppenbarligen) att det har en vacker klang och därför passar bättre än "tjärn" som översättning av det vackra och ålderdomliga namnet Mirrormere. Att jag till skillnad från Andersson väljer bestämd form är för a ... 
Misty Mountains
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Dimmiga bergen  Dimmiga bergen  Dimmiga bergen 
(Kommentar saknas.) 
Det finns inte mycket att säga om den här självklara översättningen – utom möjligen att understryka att det enligt svensk versalsed bör vara stor bokstav bara i första ordet, och alltså inget stort B i "bergen".  
Mount Doom
(Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag)
Domedagsberget  Domberget  Domedagsberget 
Mount Doom. This was (in Gondor) the Common Speech name of the volcano Orodruin ('Mountain of red flame'), but was a translation of its other Elvish name Amon Amarth ('Hill of Doom'), given to Sauron's forge-mountain because it was linked in ancient and little-understood prophecies with the 'do ... 
Det här är ju ett centralt namn i berättelsen, och det är viktigt att det klingar dramatiskt och ödesmättat. Där tycker jag att Anderssons Domberget spricker. Dom på svenska har inte alls samma kraft som originalets doom, ordet är uppmjukat av sin vanligare juridiska betydelse i ord som domstol, ... 
Mountains of Shadow
(Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag)
Skuggornas berg  Skuggbergen  Skuggornas berg 
(Kommentar saknas.) 
Att ansluta mig till Ohlmarks och ha ett tvådelat namn känns ganska självklart. Det låter helt enkelt bättre då, och det blir mer analogt med att Tolkien valde Mountains of Shadow snarare än Shadow Mountains. Men den sammandragna formen är väldigt typisk för Andersson. 
Mundburg
(Bok III, kapitel 6: Den gyllene hallens konung)
Mundborg  Mundborg  Mundburg 
(Kommentar saknas.) 
Rohirrims namn för Minas Tirith. Båda komponenterna i namnet är på rohirriska (fornengelska) – -burg hade snarare hetat -bury om det skulle föreställa en modern engelsk form – så jag tycker att det känns rimligt att behålla namnet oförändrat, till skillnad från t ex the Hornburg (se det namnet). ... 
Norbury
(Prolog, kapitel 3: Om hur Häradet var organiserat)
Norborg  Norborg  Norborg 
Norbury. Common Speech translation of Forn-ost. The form that Old English norð-burg would take in modern English place-names, meaning 'north (fortified) town'. Translate by sense, and by related elements in the language of translation when available. Similarly Nor-land '(belonging to) the nor ... 
Jag hade tidigare Norborga, men jag har ju redan ett sådant namn, Tuckborga, och -borg är en mycket vanligare ortnamnsändelse än -borga i svenskan, så det blir nog bättre med den. Dessutom får jag då en konsekvent översättning av -bury, i och med att jag har översatt Bucklebury till Bockeborg. ... 
North Downs
(Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag)
Ättestupsbergen, Nordåsarna, Norra åsarna  Norråsarna, Norra åsarna  Nordåsarna 
(Kommentar saknas.) 
Jag har översatt Downs till "-åsarna" mer eller mindre konsekvent (se t ex Barrow-downs) och jag håller mig till det här också. "Nord-" eller "Norr-" eller "Norra" är mest en smaksak. Vad Ohlmarks däremot har fått "Ättestupsbergen" ifrån är ett fullständigt mysterium! 
Old Guesthouse, The
(Bok V, kapitel 1: Minas Tirith)
Gamla gästgiveriet  Gästgifveriet  Gamla gästhuset 
(Kommentar saknas.) 
Detta är byggnaden i Minas Tirith där de unga pojkar som ännu fanns kvar i staden, däribland Bergil, Beregonds son, tycks ha varit inhysta inför slaget vid Pelennor. Ett guesthouse är, enligt ordboken, "a private home or boarding house offering accommodation, esp to travellers". På svenska ka ... 
Over-heaven
(Bok III, kapitel 11: Palantíren)
Upphimlen  Upphimlen  Upphimlen 
Over-heaven. Translate by sense. This is a Common Speech equivalent of Elvish menel 'firmament', tar-menel 'high heaven' (I 247), suggested by Old Norse upphiminn, and correctly translated Upphimlen in the Swedish version. The Dutch has Boven-hemel. 
Tolkien förklarar själv i sin guide varför Ohlmarks (och Anderssons) Upphimlen är en utmärkt översättning. 
Redhorn
(Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut)
Rödhornet, Röda hornet  Rödhornet  Rödhornet 
(Kommentar saknas.) 
Detta är namnet på allmänna språket på det berg som också är känt som Caradhras eller Barazinbar, en av de tre toppar i Dimmiga bergen under vilka Moria återfinns. Översättningen känns rätt självklar. Bergspasset the Redhorn Gate får analogt bli "Rödhornsporten". 
Riddermark
(Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag)
Riddersmark, Riddarmark  Riddermark  Riddermark 
(Kommentar saknas.) 
Riddermark är en engelsk form av fornengelskans (rohirriskans) Riddena-mearc, som betyder ryttarnas eller riddarnas gränsbygd. (Angående -mark, se även kommentar till Westmarch.) Dock är namnet ingen fullständig "förengelskning", för i så fall hade det blivit Ridermarch eller liknande, utan bara ... 
Rivendell
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Vattnadal  Riftedal  Rämnedal 
Rivendell. 'Cloven‑dell': Common Speech translation of Imladris(t) 'deep dale of the cleft'. Translate by sense, or retain, as seems best. The Dutch version retains the name as Rivendell; the Swedish version has Vattnadal, which is incorrect and suggests that the translator thought that Ri ... 
Anderssons Riftedal är faktiskt ett av våra gamla förslag, som fanns med i en tidigare inkarnation av den här hemsidan och som Andersson tipsades om. Det var en dvärg vid namn Ori på Skalmans diskussionsforum som hade läst i sin lokaltidning om det gamla ordet rift 'ravin', och föreslog att det  ... 
Rushey
(Bok I, kapitel 5: En sammansvärjning avslöjas)
Ruskö  Sävöna  Sävholm 
Rushey. 'Rush-isle'; in origin a 'hard' among the fens of the Marish. The element ‑ey, ‑y in the sense 'small island' (= Swedish ö, Danish ø, Old Norse ey) is very frequent in English place‑names. The German equivalent is Aue 'riverside land, water‑meadow', which would no ... 
By i Marsken. Rush betyder säv och har ingenting med rusk att göra! Andersson verkar här ha hittat någon intressant gammal namnform, som jag tycker låter bra. Men eftersom jag inte förstår den riktigt så vågar jag inte knycka den! 
Sarn Ford
(Bok I, kapitel 10: Vidstige)
Sarns vad, Sarne vad  Sarnvad  Sarnavad 
Sarn Ford. Retain Sarn. The name is a half‑translation (of Sarn‑athrad 'stony­ford'), a process frequent in place-names. The Elvish Sarn is also seen in Sarn Gebir. 
Enligt Tolkiens instruktioner behåller vi Sarn men översätter vadstället. Sarnavad låter helt enkelt bättre, tycker jag, än de andra alternativen Sarnevad, Sarnvad etc. 
Shire, the
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Fylke  Fylke  Häradet 
Shire. An organised region with a 'county-town' (in the case of the hobbits' Shire this was Michel Delving). Since this word is current in modern English and therefore is in the tale in the Common Speech, translate it by sense. Shire, Old English scír, seems very early to have replaced the an ... 
Här var jag väldigt länge inne på att översätta till "Sysslet", i enlighet med det Tolkien nämner som inspiration till hans namn på "riktig" väströna, Súza. (Jämför t ex Älvsyssel i Bohuslän eller Södersysslet i Värmland.) Men i ett sent skede av min översättning, efter tolv(!) år av att ha kört ... 
Silverlode
(Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut)
Silverfåran  Silverfåran  Silverfåran 
Silverlode. Translation of Elvish Celeb-rant. Translate by sense: silver and lode 'course, water-channel'. 
Ohlmarks översättning klingar utmärkt och fångar betydelsen, så jag ser precis som Andersson ingen anledning att frångå den. 
Silvertine
(Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut)
Silvertand  Silversylen  Silvertinnen 
Silvertine. Translation of Elvish Celeb-dil. Translate by sense: silver and tine 'spike, sharp horn'. 
Detta är namnet på allmänna språket på det berg som också är känt som Celebdil eller Zirakzigil, en av de tre toppar i Dimmiga bergen under vilka Moria återfinns. Översättningen är egentligen inte mycket att orda om, den känns ganska självklar. Vilket som synes inte hindrade vare sig Ohlmarks e ... 
Snowbourn
(Bok V, kapitel 3: Rohans mönstring)
Snöbäcken  Snöforsen  Snöbrunnan 
Snowbourn. Modernised form of Rohan (that is, Old English) snāwburna. Either use Snawburna, or in a language possessing related elements modernise the name to suit it: for instance, Schneebrunnen, Snebrønd, Snöbrunn. 
Om möjligt vill man ju gärna använda ett namn som är en ren modernisering av snāwburna, precis som Tolkien säger. Det skulle kännas bättre än att tvingas ta till en översättning till ett annat vattendragsord, som Ohlmarks och Andersson har gjort. Och dessbättre är det möjligt! Eller det tyc ... 
Staddle
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Staby  Stala  Stale 
Staddle. A village‑name in Bree. Staddle is now dialectal, but occurs in place­-names with the meaning 'foundation', of buildings, sheds, ricks, and so forth; from Old English staðol. Use a related equivalent in the language of translation (if any), such as German Stadel, or assimilate it  ... 
Stale är ett existerande svenskt ortnamn med samma etymologi som Staddle. Detsamma gäller Anderssons Stala, och vilket av dessa man väljer är nog mest en smakfråga. (Båda alternativen var på tal i vår gamla nätdiskussion på Skalman, varifrån Andersson tycks ha hämtat sitt namn.) 
Stock
(Bok I, kapitel 3: Tre gör sällskap)
Förrådshuset, Stocke, Stock  Boda  Torp 
(Kommentar saknas.) 
Namnet Stock betyder troligen helt enkelt 'plats, ställe' från början. Som det sägs angående staden Stoke-on-Trent, som rimligen är ett namn av samma ursprung: Stoke derives from the Old English stoc, a word that at first meant little more than place, but which subsequently gained more specif ... 
Sundering Seas, the
(Bok I, kapitel 11: En kniv i mörkret)
det vida hav, de landskiljande haven  Skiljande haven  Söndrans hav 
(Kommentar saknas.) 
Detta är havet, eller haven, som ligger mellan Midgård i öster och de okända länderna på andra sidan havet. Tidigare skilde havet Midgård från Aman, Valars välsignade kontinent, men efter Númenors fall lyftes Aman ut ur världen och gjordes onåbart för (nästan) alla utom alverna. Sundering bety ... 
Sunlands
(Bok IV, kapitel 3: Svarta porten är stängd)
Solsödern  sunnanländerna  Solens länder 
Sunlands. Translate by sense. It is evidently meant as a popular name, in the Common Speech or other languages, current in Gondor and the North-west for the little known countries of the far South. 
Varken "Solländerna" eller "Sollanden" låter särskilt bra, tycker jag. Det känns mer naturligt med två ord på svenska. Ohlmarks "Solsödern" är ju innovativt, men det känns mest som om han inte kunnat bestämma sig för om Sun här betyder "sunnan" eller "sol", utan för säkerhets skull har tagit  ... 
Tighfield
(Bok IV, kapitel 1: Hur Sméagol tämjdes)
Slättäng  Tågvalla  Tåggärdet 
Tighfield. This is intended to contain an old word for 'rope' (surviving in some of the senses of the modern English noun tie, in which the spelling is assimilated to that of the related verb tie). It was the site of a 'rope-walk' or rope-maker's yard. It would be best translated by some other w ... 
Tåg är den svenska motsvarigheten till det gamla ord för rep som Tolkien använt. Vilken synonym till fält man sedan använder för att översätta field är mer en fråga om tycke och smak. 
Tindrock
(Bok II, kapitel 8: Farväl till Lórien)
Tinnklippan  Tinnö  Tinnklippan 
Tindrock. Common speech name (not a translation) of Tol Brandir, the steep inaccessible island of towering rock at the head of the falls of Rauros. Though originally Common Speech, the name was given long before the time of the tale, and contains the old word tind 'spike', which if it had surviv ... 
Tolkien säger själv i sin Guide att det svenska ordet "tinne" är en bra motsvarighet till tind. Jag funderade på att arkaisera min översättning lite och köra med "Tindklippan" istället, med den fornsvenska formen av ordet "tinne": detta då eftersom originalets tind är ett gammalt ord som inte fi ... 
Tookland
(Prolog, kapitel 3: Om hur Häradet var organiserat)
Tookland  Tookland  Tookland 
(Kommentar saknas.) 
Ickeöversättningen av Tookland till Tookland känns rätt given. Området är folkland för klanen Took, att jämföra med t ex Buckland, som är folkland för Vinbockarna. Tolkien kallar det oftast för the Tookland, med bestämd artikel, men på ett enda ställe benämns det enbart Tookland. Detta till s ... 
Tower Hills
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Kastalbackarna, Tornåsarna  Tornkullarna  Tornkullarna 
(Kommentar saknas.) 
Detta är kullarna väster om Häradet, på vilka det står tre uråldriga alvtorn. "-kullarna" eller "-åsarna" kan väl egentligen gå på ett ut. Men jag har översatt downs med "åsar" på ganska många ställen, bland annat när det gäller de närbelägna Far Downs, "Fjäråsarna". För att bevara skillnaden i ... 
Tower of Guard
(Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag)
Väktarens torn, Väktartornet  Vakttornet  Väktens torn 
(Kommentar saknas.) 
Detta namn är en direkt översättning av det alviska namnet Minas Tirith. Ordet "väkt" är ålderdomligt och betyder ungefär "vakthållning", en substantivering av verbet "vaka". Jag hade förstås helt enkelt kunnat köra med "Vakthållningens torn" istället. Men dels tycker jag att "Väktens torn" låt ... 
Tower of Sorcery
(Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag)
Ondskans borg  Svartkonsttornet  Svartkonstens torn 
(Kommentar saknas.) 
Detta är en direkt översättning av det alviska namnet Minas Morgul. Tolkien gör i böckerna en distinktion mellan två sorters magi, wizardry och sorcery. Det förstnämnda används uteslutande om trollkarlarna och deras förehavanden, medan det andra nästan alltid handlar om illasinnad magi från ond ... 
Tuckborough
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Tookköping, Gömmeby  Tockborga  Tuckborga 
(Kommentar saknas.) 
By i Västfjärdingen, klanen Tooks urhem. Tuckborough är förmodligen en aningen förvanskad form av Tookborough. En motsvarande förvanskning från Tookborgen till Tuckborga känns inte orimlig på svenska. 
Undertowers
(Prolog: Anmärkning rörande Häradsarkiven)
Nedomtorn  Nedantorn 
(Kommentar saknas.) 
Den raka översättningen till "Undertorn" ger en risk för missförstånd, under = mirakel, som man undviker med "Nedantorn" (eller Anderssons "Nedomtorn"). Jämför Underhill. Ohlmarks översatte aldrig det här ordet. (Annat än möjligen senare i sitt Tolkienlexikon, men det har jag inte tillgång ti ... 
Upbourn
(Bok V, kapitel 3: Rohans mönstring)
Upprissle  Övrafors  Uppbrunnan 
Upbourn. Up- is used in English place-names for river-side villages far up the named river (as Upavon in Wiltshire), especially in contrast to larger places near its mouth, as Upwey above Weymouth. This village was some way up the Snowbourn above Edoras, but not so far up as Underharrow. Since t ... 
Jag vet inte om det finns någon standard i svenska ortnamn, motsvarande den engelska som Tolkien nämner, för hur man namnger byar långt uppströms längs vattendrag, men det mest naturliga tycker jag nog är det självklara Upp-. Nu ger ju Uppbrunnan lite lustiga associationer som saknar motsvarighe ... 
Water, the
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
älven, vattnet  Ån  Vattnet 
(Kommentar saknas.) 
En rak översättning tycker jag fungerar utmärkt för detta typiskt hobiska rakt-på-sak-namn. Det har diskuterats en del om svenska namn på -vattnet verkligen kan syfta på rinnande vatten, eller om sådana namn alltid är sjöar. Men jag bestämde mig så småningom för att det faktiskt kvittar. Det  ... 
Weathertop
(Bok I, kapitel 10: Vidstige)
Väderklint  Väderklint  Väderklint 
Weathertop. Translate. It is the Common Speech name of the hill called in Grey-elven Amon Sûl 'Hill of the Wind'. 
Jag ser ingen poäng med att frångå Ohlmarks förträffliga översättning! 
Wellinghall
(Bok III, kapitel 4: Trädskägge)
Välle hall  Källesal  Kvillesal 
Wellinghall. Treebeard's translation into the Common Speech of ('part of') the name of his dwelling. Translate. The intended sense is 'hall (under or behind) the outflow of the spring.' 
Jag vägde mellan "Kvillesal" och "Kvällesal". (Båda de namnen blir vackrare än något med "välla" eller "källa", tycker jag, vilket ju annars hade legat nära till hands.) Kanske att "Kvälle-" vore lite mer genomskinligt, då "kvälla" är det vanligare verbet för framvällande vatten, medan "kvilla"  ... 
Westemnet
(Bok III, kapitel 2: Rohans ryttare)
Västra Emnet  Västra Emnet  Västemnet 
Westemnet. Rohan: emnet 'flat-land, plain', equivalent of Danish slette; and of German Ebene (to which it is related). Retain, as not being a Common Speech name; but West- may be respelt (for example with V) in a language that does not use W, since the word for West was the same or similar in th ... 
Se kommentar till Eastemnet. 
Westernesse
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Västerness  Västerness  Västerness 
Westernesse. The Common Speech name of Númenor (which means 'West-land'). It is meant to be western + ess, an ending used in partly francized names of 'romantic' lands, as Lyonesse, or Logres (England in Arthurian Romance). The name actually occurs in the early romance King Horn, of some kingdom ... 
Vi har väl ingen tradition av gamla folksagor med franska rötter i Sverige, som de har i England. Och någon annan ändelse bruklig just vid namngivning av sagoländer känner jag inte till. (Jag gissar att man hos oss snarare skulle behöva leta bland tyska folksagor i så fall.) Men den befintliga ä ... 
Westfold
(Bok III, kapitel 7: Helms djup)
Västfold  Västfold  Västfold 
Westfold. See Folde. 
Se Tolkiens kommentar till Folde. Eftersom efterledet är på rohirrims språk och dessutom heter detsamma på fornnordiska (jämför norskans Vestfold) så känns det rätt givet att bara översätta väderstrecket och lämna "-fold" oförändrat. 
Westmarch
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Västmark  Västmark  Västmark 
Westmarch (in the Shire). Translate. March means 'borderland'. 
Detta är Häradets västra utmarker, som hoberna inte befolkade och införlivade i Häradet förrän efter Ringens krig, då området mellan Fjäråsarna (den tidigare västra gränsen) och Tornkullarna gavs till dem av kung Elessar. Namnet är mest känt för The Red Book of Westmarch, det historiska dokumen ... 
Wetwang
(Bok II, kapitel 8: Farväl till Lórien)
Våta vägen  Våtvången  Våtvången 
Wetwang. Common Speech translation of Nindalf (Grey-elven nîn 'wet' + talf 'flat field'). But it is in archaic form, wang being an old word for 'field, flat area'. (Wetwang is an actual placename in Yorkshire). Both elements should be translated. In Scandinavian languages the equivalents of both ... 
Här har Tolkien redan gjort jobbet åt oss i sin Guide, och jag ser ingen anledning att inte följa hans förslag att använda orden "våt" och "vång". (Det sistnämnda är ett gammalt ord för fält, som i någon mån fortfarande är i bruk, finns åtminstone med i välsorterade ordböcker. Men mest stöter ma ... 
White Downs
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Kritstensåsarna  Vitåsarna  Vitåsarna 
(Kommentar saknas.) 
Detta är ett område av kritstensåsar i Västfjärdingen, där bl a Häradets huvudort Miklagräva ligger. Jag har översatt flera andra downs till "-åsar" (se t ex Barrow-downs), och jag ser ingen anledning att göra något annat här heller. 
Whitwell
(Bok V, kapitel 1: Minas Tirith)
Vitte väll  Vitared  Vittkäll 
(Kommentar saknas.) 
Vitt är en i namn förekommande liten förvanskning av vit. (Jämför t ex Will Whitfoot. Och angående förleden whit-, se även Tolkiens kommentar till Whitfurrows.) Det känns passande att förkorta översättningen av well till "käll" i det här fallet, till skillnad från Hoarwell, då det nu är fråga om ... 
Wilderland
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Vilda landet  Ödevidderna  Villmarken 
Wilderland. An invention (not actually found in English), based on wilderness (originally meaning country of wild creatures, not inhabited by Men), but with a side-reference to the verbs wilder 'wander astray' and bewilder. It is supposed to be the Common Speech name of Rhovanion (on the map,  ... 
Enligt Tolkiens instruktioner skall ordet främst betyda wilderness, alltså 'vildmark', men med en bibetydelse som skall föra tankarna till att villa bort sig eller förvilla. Då känns Villmarken så nära det går att komma. Som en parentes så är villmark faktiskt det norska ordet för vildmark, men ... 
Withywindle
(Bok I, kapitel 5: En sammansvärjning avslöjas)
Vitte Spring  Videvindeln  Videvindlan 
Withywindle. River-name in the Old Forest, intended to be in the language of the Shire. It was a winding river bordered by willows (withies). Withy- is not uncommon in English place‑names, but ‑windle does not actually occur (Withywindle was modelled on withywind, a name of the conv ... 
Vide är den svenska motsvarigheten till engelskans withy. (Pil, vide och sälg är olika namn som kan förekomma på arter i ett och samma växtsläkte, Salix.) Om man väljer -vindeln eller -vindlan är väl mest en smaksak. 
Wold of Rohan
(Bok III, kapitel 2: Rohans ryttare)
Rohans Hedar, Hedemyra  Heden, Heden i norra Rohan  Rohans backhed 
(Kommentar saknas.) 
Wold är ett svåröversatt ord – i alla fall när man vill ha det i ett namn, eftersom det brukar krävas flera ord för att fånga betydelsen, som är ungefär "kuperat, höglänt hedlandskap". Jag är inte säker på om ordet "backhed" som sådant egentligen finns, men däremot finns det dels som efternamn o ... 
Woodhall
(Bok I, kapitel 3: Tre gör sällskap)
Skoghall  Skoghall  Skoghall 
(Kommentar saknas.) 
Detta är en by i Östfjärdingen, i norra utkanten av Skogsände (se det ordet). Om översättningen finns inte mycket att säga egentligen, den är rätt självklar. 
Woody End
(Bok I, kapitel 3: Tre gör sällskap)
Skogsände  Skogsände  Skogsände 
(Kommentar saknas.) 
Detta är ett skogtäckt högland mellan Grönkullabygden i väster och Marsken i öster. Om översättningen finns inte mycket att säga, den faller sig naturlig. 
Yale, the
(Bok I, kapitel 3: Tre gör sällskap)
Jalv  Jalv 
(Kommentar saknas.) 
Det här är en region i Östfjärdingen, folkland för klanen Boffin. Ordet yale kommer från walesiskan, där det numera betyder "bördigt högland". (I vårt fall är det däremot ett lågland.) Det finns ett antal namn i Östfjärdingen och Bockland, och inte minst i Bribygden, med keltiska rötter, och det ... 

Antal rader: 136

Övriga namn [Personnamn] [Platsnamn]
Tolkien Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Tolkiens översättningsguide
Kommentar
Barrow-wight
(Bok I, kapitel 7: I Tom Bombadills hus)
kummelgast  kummelgast  kummelgast 
Barrow-wights. Creatures dwelling in a 'barrow' (grave-mound); see Barrow under Placenames. It is an invented name: an equivalent should be invented. The Dutch translation has grafgeest 'grave-ghost'; the Swedish has Kummelgast 'gravemound-ghost'. 
Etymologiskt sett är faktiskt "vätte" den mest närliggande översättningen av wight. Men det ordet har en annan klang på svenska än den här eftersökta, mer av (övernaturligt) naturväsen än spöke. Då är det bättre att behålla Ohlmarks utmärkta lösning. Se även Barrow-downs. 
Big People, the
(Bok I, kapitel 3: Tre gör sällskap)
de Stora, de storvuxna  de stora  storfolket 
Big Folk, Big People. Translate. 
Detta är hobernas ord för (fullstora) människor. Tolkien använder oftast Big People, men ibland också Big Folk. Jag tror att den senare formen är tänkt att vara lite mer rustik eller talspråklig (den används t ex av Guffarn Gamgi), men jag har inte hittat något bra sätt att göra den distinktione ... 
Bounders
(Prolog, kapitel 3: Om hur Häradet var organiserat)
gränsstyrka  gränsgängare  gränsgångare 
Bounders. Evidently intended to mean 'persons watching the bounds (that is, boundaries)'. This word exists in English, and is not marked as obsolete in dictionaries, though I have seldom heard it used; probably because the late nineteenth-century slang 'bounder'— an offensively pushing and in-br ... 
Den lilla dubbelmeningen, att bounder kan betyda både 'gränsstyrka' och 'tölp', är inte möjlig att översätta. Fördelen med översättningen gränsgångare är att man då kan översätta uttrycket beat the bounds med att gå gränserna. Anderssons variant gränsgängare fungerar förstås precis lika bra i de ... 
captain
(Prolog, kapitel 3: Om hur Häradet var organiserat)
härhövitsman, kapten, anförare, hövitsman, hövding, befälhavare  anförare, kapten, befäl, befälhavare, hövitsman  kapten, hövitsman, befälhavare 
Captains of the West. Translate. Black Captain, Black One, Black Riders. Translate. 
Captain är ett sånt där opraktiskt ord som inte har någon exakt svensk motsvarighet utan måste översättas olika beroende på sammanhang. Erik Andersson berättar i sin översättardagbok att han av sin referensgrupp fick en gedigen genomgång av alla olika användningar av ordet i ringsagan och hur de ... 
Common Speech, the
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
alldagsspråket  samspråket  allmänna språket 
(Kommentar saknas.) 
Detta är den mer vardagliga benämningen på det språk som också kallas Westron, och som i Tolkiens original motsvaras av vanlig engelska - alltså det språk som vanligt folk i västra Midgård talade. Tolkien använder ibland Common Tongue istället för Common Speech. Det översätter jag till "allmänn ... 
coney
(Bok IV, kapitel 4: Om örter och kaningryta)
kanickel, kanin  kanin, gynnare  kanickel, kanin 
(Kommentar saknas.) 
På engelska är coney det ursprungliga ordet för djuret (och uppenbart släkt med vårt "kanin"), medan rabbit till en början bara syftade på ungdjur av arten. (Det är en diminutivform av robbe, ett ord inlånat från gammal holländska.) Båda orden är precis som kaninerna själva ganska sena invandrar ... 
corsairs
(Bok V, kapitel 1: Minas Tirith)
pirater  kapare  korsarer 
Corsairs. Translate. They are imagined as similar to the Mediterranean corsairs: sea-robbers with fortified bases. 
Kanske är ordet corsair lite vanligare på engelska än motsvarigheten "korsar" på svenska. Men det finns definitivt på svenska, betecknas i ordböckerna som ålderdomligt men inte ur bruk, och jag tycker att det känns som bästa översättningen. Både Ohlmarks och Andersson har dock tyckt annorlunda.  ... 
Dark Lord, the
(Bok I, kapitel 2: Skuggan av det förflutna)
Mörkrets furste, Mörkrets herre  Mörkrets herre  Mörkrets herre 
Dark Lord, Dark Power. Translate. 
En ordagrann översättning hade ju blivit Den mörke herren, men Mörkrets herre låter helt enkelt mycket bättre på svenska. Om man sedan väljer herre eller furste går nog ganska mycket på ett ut. Dock bör man rimligen hålla sig till en enda version så länge originalet gör det. Ohlmarks har alterne ... 
dwimmer-crafty
(Bok III, kapitel 2: Rohans ryttare)
synvändningsskicklig  dvimmerkunnig  dvimmerkunnig 
(Kommentar saknas.) 
Detta ord är härlett ur en moderniserad form av medelengelskans dweomercræft "magi, trollkonst", som i sin tur stammar ur fornengelskans dwimor "illusion, fantom". Ordet betyder ungefär "trolldomskunnig, i synnerhet avseende illusioner". Eftersom förledet i ordet dwimmer-crafty är obegripligt ... 
dwimmerlaik
(Bok V, kapitel 6: Slaget på Pelennors fält)
flimmerspöke  dvimmergast  dvimmertyg 
(Kommentar saknas.) 
Det här ordet ser ju ganska rohirriskt ut, men det är faktiskt engelska – eller nåja, i alla fall en "förengelskad" variant. Det fornengelska förledet skulle ha varit dwimer eller (ge)dwimor, som i medelengelska blev dweomer. Om ordet alls har funnits i den "moderna" formen dwimmer eller om det  ... 
Easterlings
(Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag)
östringar  östringar  östringar 
Easterlings. Translate, as 'Easterners, men from the East' (in the story men from the little-known regions beyond the Sea of Rhûn). 
Jag har faktiskt gått bet på att hitta någon närmare information om just formen "östring", till skillnad från t ex "östling" eller det på svenska kanske mest uppenbara, "österlänning". Men det är i alla fall ett existerande ord, inte ett rent påhitt av Ohlmarks (det finns bl a en bok om blekings ... 
Elder Days, the
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Gamla tiden, forna tider, Äldre tiden  äldre tiden  äldre tiden 
Elder Days. This is naturally taken by English readers to mean 'older' (that is, former), but with an archaic flavour, since this original form of the comparative is now only applied to persons, or used as a noun in Elders (seniors). In inventing the expression I intended this, as well as ass ... 
Svårigheten här är främst om man skall använda versal eller inte. Jag bestämde mig för att låta bli, eftersom namngivna tidsepoker generellt inte har det i svenskan (jfr t ex medeltiden, folkvandringstiden). 
Elf-friend
(Bok I, kapitel 3: Tre gör sällskap)
alvernas vän  alvvän  alvvän 
Elf-friend. Translate. It was suggested by Ælfwine, the English form of an old Germanic name (represented for instance in the Lombardic Alboin), though its analyzable meaning was probably not recognized or thought significant by the many recorded bearers of the name Ælfwine in Old English. 
Inte mycket att fundera på egentligen. Klart det blir "alvvän"! Jag tar med det här mest för fullständighets skull, och för att Tolkien har med det i sin Guide. Kanske värt att notera att Tolkien ofta (men inte alltid) skriver namnet med versal. Men det tolkar jag som en konsekvens av att fol ... 
Ent
(Bok III, kapitel 2: Rohans ryttare)
ent  ent  ent 
Ent. Retain this, alone or in compounds, such as Entwives. It is supposed to be a name in the language of the Vale of Anduin, including Rohan, for these creatures. It is actually an Old English word for 'giant', which is thus right according to the system attributed to Rohan, but the Ents of  ... 
Jag tycker att "ent" (till skillnad från "hobbit") fungerar utmärkt som ett trovärdigt svenskt ord, varför jag gör Tolkien till viljes och behåller det som det är. 
Entmoot
(Bok III, kapitel 4: Trädskägge)
Ente ting  entemot  Enteting 
(Kommentar saknas.) 
I den engelska uppslagsboken står det under moot att det är: (in Anglo-Saxon England) an assembly, mainly in a shire or hundred, dealing with local legal and administrative affairs Man kan nog förmoda att det var just därför Tolkien använde ordet – för att föra tankarna till äldre engelska ... 
Entwife
(Bok III, kapitel 4: Trädskägge)
entiska  entiska  entfru 
(Kommentar saknas.) 
Det här ordet är lite lurigt att översätta, tycker jag. Engelskans wife betyder ju "fru" eller "hustru", men den äldre betydelsen är helt enkelt "kvinna". Frågan är förstås vilken av dessa båda betydelser man skall ge företräde i översättningen. Den andra tolkningen skulle tala för översättninga ... 
Evermind
(Bok III, kapitel 6: Den gyllene hallens konung)
evighetsblommor  städseminna  evigminne 
Evermind. A flower-name, translation of Rohan simbelmynë. The element -mind has the sense 'memory'; the name thus resembles 'forget-me-not', but a quite different kind of flower is intended: an imagined variety of anemone, growing in turf like Anemone pulsatilla, the pasqueflower, but smaller an ... 
Efter en del funderande har jag kommit fram till att en rak översättning fungerar, det blir bättre än att krysta till något mer "blomlikt" namn. 
Fallohides
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Fallohider  falhudar  falhudar 
Fallohide. This has given difficulty. It should if possible be translated, since it is meant to represent a name with a meaning in the Common Speech, though one devised in the past and so containing archaic elements. It is made of English fallow + hide (cognates of German falb and Haut) and mean ... 
Detta är en av de tre underarterna av hober. De andra två är Stoors och Harfoots (se dessa ord). "Fal" är förstås den svenska motsvarigheten till fallow både betydelsemässigt och etymologiskt. Att jag föredrar "-hudar" framför "-hudingar", vilket annars också ligger nära till hands, är för at ... 
flet
(Bok II, kapitel 6: Lothlórien)
flet  flätt  flätt 
(Kommentar saknas.) 
Det här är ju namnet på de träplattformar uppe i träden som alverna i Lothlórien använde och delvis bebodde. Ordet flet är alltså tänkt att vara det väströna (dvs engelska) ordet; på alviska fanns det ett annat ord, talan (telain i plural). Om ordet faktiskt finns i nutida engelska är tveksamt. ... 
Forsaken Inn, the
(Bok I, kapitel 11: En kniv i mörkret)
Öde värdshuset  Sista utposten  Övergivna Värdshuset 
(Kommentar saknas.) 
Det här "värdshuset" nämns bara en enda gång i böckerna: i kapitel 11 när Aragorn uppe på Väderklint får frågan hur långt det är till Rämnedal, och svarar: "I don't know if the Road has ever been measured in miles beyond the Forsaken Inn, a day's journey east of Bree." Viss osäkerhet tycks ... 
goblin
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
troll, odjur  vätte  vätte 
(Kommentar saknas.) 
Som bekant är goblin det ord som används i The Hobbit för samma varelser som i LotR istället kallas orcs. Dock förekommer ordet goblin en eller annan gång även i LotR. Det är något oklart, och framgår heller inte tydligt någon annanstans i alla Tolkiens kvarlämnade skriverier, exakt vad som avse ... 
Golden Perch, the
(Bok I, kapitel 4: En genväg till svamp)
Gyllene Abborren  Gyllene abborren  Gyllene Abborren 
Golden Perch. An Inn name; probably one favored by anglers. In any case Perch is the fishname (and not a land-measure or bird-perch). 
Detta är en krog i Häradet (med det bästa ölet i Östfjärdingen). Jag tycker att det här namnet låter bättre utan ett "den" framför, och tillåter mig att köra utan artikel baserat på magkänsla snarare än att ha en konsekvent linje på den punkten för alla krogar och värdshus. För mer om det, och o ... 
Green Dragon, The
(Bok I, kapitel 2: Skuggan av det förflutna)
Gröna draken, Gröna Draken  Gröna draken  Gröna Draken 
(Kommentar saknas.) 
Det här är förstås en krog i Vattnaby. Jag tycker att det här namnet låter bättre utan ett "den" framför, och tillåter mig att köra med eller utan artikel baserat bara på hur det känns från fall till fall snarare än att vara konsekvent. För mer om det, och om versalisering av krognamn, se kommen ... 
Grey Company, the
(Bok III, kapitel 5: Den vite ryttaren)
den Grå skvadronen; de järngrå ryttarna  den grå skaran  Grå skaran 
Grey Company. Translate. 
Company är lite svåröversatt, eftersom det på engelska kan ha både en militär och en mer allmän betydelse. Tolkien kallar nästan konsekvent det brödraskap som lämnade Rämnedal för the Company i löptexten, även om de ju i boktiteln får namnet the Fellowship of the Ring. I det sammanhanget har jag ... 
Harfoots
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Harfötter  hårfotar  hårdfotar 
Harfoots (plural). Meant to be intelligible (in its context) and recognized as an altered form of an old name = 'hairfoot', that is, 'one with hairy feet'. It is supposed to represent archaic English hær-fot later herfoot, with the usual change of er to ar in English. Modern English hair, thoug ... 
Detta är en av de tre underarterna av hober. De andra två är Stoors och Fallohides (se dessa ord). "Meant to be intelligible (in its context)" säger Tolkien alltså. Men det är tveksamt om det faktiskt är det. Om någon engelskspråkig funderar över det här namnet, men utan att veta några närmar ... 
hasty
(Bok III, kapitel 4: Trädskägge)
förhasta, bråttom, hastig, brådskande, otålig  hastig  förhasta, hastig 
(Kommentar saknas.) 
Ordet hasty används ofta av Trädskägge och är något av ett kännetecken för honom. Nu när jag översätter "entkapitlet" (III, 4: Treebeard) känns det därför väl värt att fundera igenom hur jag skall översätta detta ord för att åstadkomma samma lätt komiska igenkänningsfaktor även på svenska. Ef ... 
hill-troll
(Bok V, kapitel 10: Svarta porten öppnas)
bergstroll  höglandstroll  klipptroll 
(Kommentar saknas.) 
Dessa hill-trolls nämns bara på ett ställe i själva boken, det är ett sådant troll Pipping hugger i striden framför Svarta porten; och dessutom på ett ställe i appendix A, när det berättas att Aragorns farfar Arador blir tillfångatagen och dödad av sådana i the Coldfells norr om Rämnedal. Men ... 
hobbit
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
hob  hobbit  hob 
Hobbit. Do not translate, since the name is supposed no longer to have had a recognized meaning in the Shire, and not to have been derived from the Common Speech (English, or the language of translation). 
Jag tycker inte att ordet hobbit fungerar riktigt bra på svenska. I sin grundform låter det rätt okej, men så fort man skall böja det - hobbitar, hobbiten osv - så börjar det gnissla lite i fogarna. Det smälter inte in lika sömlöst i svenskan som samma ord gör i engelskan. Problemet är nog att d ... 
Hobbitry-in-Arms
(Prolog, kapitel 3: Om hur Häradet var organiserat)
den hobiska hären  de väpnade styrkorna  Hoberuppbådet 
(Kommentar saknas.) 
Hobbitry är ett underbart ord, självklart en ren nykonstruktion av Tolkien, som är helt omöjligt att översätta. Det förekommer på två ställen i böckerna: 1) I prologen, där det pratas om the Hobbitry-in-arms, ett namn på Häradets ytterst sporadiskt mönstrade väpnade styrkor. 2) I kapitlet Th ... 
Ivy Bush, The
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Murgrönan  Murgrönan  Murgrönan 
(Kommentar saknas.) 
Det är ju enbart ivy som betyder murgröna, men att försöka få med busken också, Murgrönebusken eller liknande, skulle bara bli väldigt fult och otympligt. Murgrönan är ett utmärkt namn på en krog! 
Lady
(Bok I, kapitel 3: Tre gör sällskap)
jungfru, drottning, furstinna, kvinna, prinsessa, dam  fru, dam, kvinna, den ädla, härskarinna  dam, fru, jungfru, härskarinna, min fru 
(Kommentar saknas.) 
Hur skall man översätta den till synes enkla titeln Lady? Ja, det är allt annat än självklart! Till att börja med måste man vara medveten om att detta enda ord används på flera olika sätt i LotR, och det är inte alls givet att man bör använda samma översättning för de olika fallen. * För det  ... 
Lithe
(Prolog, kapitel 3: Om hur Häradet var organiserat)
ljuse  löte  linde 
Lithe. The former and later Lithe (Old English líða) were the old names for June and July respectively. All the month-names in the Shire Calendar are (worn-down) forms of the Old English names. In the Hobbit Calendar (the) Lithe was the middle-day (or 183rd day) of the year (see Appendix D). Sin ... 
Här behöver vi till att börja med slå fast en allmän princip. Tolkien säger att alla månadsnamnen i Häradets almanacka (och i Bris, som är ungefär likadan men skiljer en aning i detaljerna) baseras på de fornengelska namnen. Borde vi då i översättningen leta reda på en gammal fornsvensk eller fo ... 
Lord of the Rings, The
(Bokens titel)
Härskarringen  Ringarnas herre  Sagan om Ringen 
(Kommentar saknas.) 
I Sverige har samlingsnamnet på trilogin i folkmun sedan länge varit, och kommer gissningsvis att förbli, Sagan om ringen, trots att detta egentligen bara var titeln på första volymen i Ohlmarks översättning. Något samlingsnamn är tveksamt om hela verket på svenska alls hade från början. Senare  ... 
maggots
(Bok III, kapitel 3: Uruk-hai)
fluglarver  maskar  maskar 
(Kommentar saknas.) 
Det här ordet har alltså inget med bonden Maggot att göra (han har ett eget uppslagsord här i namnlistan), utan maggot är ett ord som används om och bland orkerna. (Det förekommer inte bara i plural, men det funkar inte rent tekniskt att ha två ord som båda heter maggot i namnlistan, även om det ... 
Master of the Hall, the
(Bok I, kapitel 5: En sammansvärjning avslöjas)
herren till Hallen  herren till Holm  Herren på Halla 
(Kommentar saknas.) 
Detta är det namn som huvudmannen för ätten Vinbock, och alltså godsherren på Vinhalla, gick under i folkmun. Översättningen blir förstås avhängig av vad man översätter själva godset, Brandy Hall, till. 
mathom
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
klenod, mathom, föremål  mattum  mattum 
Mathom. Leave unchanged; it is not Common Speech, but a word peculiar to hobbits (compare Smials, and see III 414). The meaning is defined in I 14 as 'anything that Hobbits had no immediate use for, but were unwilling to throw away'. It represents Old English máðm 'precious thing, treasure'. 
När Tolkien tycker att det här ordet skall lämnas oförändrat är han helt enkelt fel ute. Det finns ingen rimlig anledning att göra så. Detta är ett av de ord på "forn-rohirriska" som hoberna behöll när de en gång i tiden bytte språk. De talade alltså tidigare ett språk som var nära släkt med det ... 
North Kingdom, the
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Norra kungariket, Norra konungariket, Nordkungariket  Norra kungadömet  Norra kungariket, Norra konungariket 
(Kommentar saknas.) 
Detta handlar om det gamla riket Arnor, det norra av de två riken som männen från Västerness grundade, med huvudstad i Annúminas. Det finns som jag ser det tre saker att ta ställning till när det gäller det här namnet: *) -rike eller -döme? Jag valde efter viss fundering det förstnämnda. " ... 
Old Winyards
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
fint gammalt vin, Gamla vingårdstappningen  Wingård  Gamla Wingårdarne 
Old Winyards. A wine — but of course in fact a place-name, meaning 'the Old Vineyards'. Winyard is actually preserved as a place-name in England, descending from Old English before the assimilation to French and Latin vin- . This cannot, I think, be imitated, and one must remain content with the ... 
Tvärtemot vad Tolkien säger har vi ju precis som i engelskan möjlighet att stava med "W" istället för "V" och på så sätt ge namnet en lite ålderdomlig prägel. Dessutom har jag som synes valt att använda den gammaldags bestämda pluraländelsen "-ne" istället för "-na", för att ytterligare åldra oc ... 
oliphaunt
(Bok IV, kapitel 3: Svarta porten är stängd)
olifant  olifant  olifant 
Oliphaunt. Retain this. It is an archaic form of 'elephant' used as a 'rusticism', on the supposition that rumour of the Southern beast would have reached the Shire long ago in the form of legend. This detail might be retained simply by substituting O for the initial E of the ordinary name of t ... 
Översättningen till olifant känns rätt självklar; jag tog mest med den här för att få anledning att lägga ut Tolkiens intressanta lilla text ur Guiden. Noteras kan att olifant på svenska faktiskt är ett ord i egen rätt, ett medeltida strids- eller jakthorn av snidat elfenben. I synnerhet avses  ... 
orc
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
orch  ork  ork 
Orc. This is supposed to be the Common Speech name of these creatures at that time; it should therefore according to the system be translated into English, or the language of translation. It was translated 'goblin' in The Hobbit, except in one place; but this word, and other words of similar sen ... 
Här är professorn så oerhört specifik att det bara är att foga sig och använda ork. (Ohlmarks knyckte helt fräckt det sindarinska ordet orch till sin översättning, och för att sopa detta under mattan så gav han sig på att också ändra sindarinskan. Där det står orch i originalet översatte Ohlmar ... 
Prancing Pony, The
(Prolog, kapitel 2: Angående pipgräs)
Stegrande ponnyn, Den dansande ponnyn  Stegrande ponnyn  Den Stegrande Ponnyn 
(Kommentar saknas.) 
Det svåra här är inte namnet i sig, för det är ju klart vad det betyder. (Även om Ohlmarks lyckats få det till "dansande" istället för "stegrande" på ett ställe, i prologen.) Däremot är det som jag ser det två andra saker man måste ta ställning till: 1) Hur skall man göra med versalerna? 2) S ... 
precious
(Prolog, kapitel 4: Om hur ringen blev funnen)
skatt, älskade, dyrbar  dyrgrip  skatt 
(Kommentar saknas.) 
Det här är ju uttrycket som bl a Gollum använder när han talar om Ringen, och även när han pratar med sig själv. (Tolkien, detaljernas mästare, skriver ordet med stor bokstav i första fallet och liten i andra.) Men det luriga är att många andra också använder samma ord. Det går som en följetong  ... 
Quest
(Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut)
färd, uppgift, uppdrag  uppgift, uppdrag  uppdrag, uppgift, färd 
(Kommentar saknas.) 
Det här äventyrsdoftande ordet är något som översättare av fantasy (eller riddarromaner) från engelska till svenska har tvingats brottas med i alla tider. Det finns helt enkelt ingen bra motsvarighet på svenska! Dock är detta problem inget specifikt för Tolkien. Att jag tar med det här i namnlis ... 
Ranger
(Prolog, kapitel 2: Angående pipgräs)
utbygdsjägare  utbygdsjägare, gränsjägare  utbygdsjägare 
(Kommentar saknas.) 
Detta är det namn som bland annat folket i Bri använder för de nordliga spillror av Dúnedain som strövar omkring i gamla Arnor och kämpar mot oknytt under Aragorns ledning. Ohlmarks gamla utbygdsjägare kan vid första anblicken verka som en lite långsökt översättning. Men jag har funderat mycket  ... 
Shirriff
(Prolog, kapitel 3: Om hur Häradet var organiserat)
fylkesman, fjärdingsman  fjärdingsman  fjärdingsman, fjärsman 
Shirriff(s). Actually a now obsolete form of English sheriff, 'shire-officer', used by me to make the connection with Shire plainer. In the story Shirriff and Shire are supposed to be special hobbit-words, not generally current in the Common Speech of the time, and so derived from their former l ... 
Här har Tolkien faktiskt fel – dubbelt upp, till och med. För det första anses ordet Sheriff, och därmed även Shirriff, komma från fornengelskans scírgeréfa, som i modern engelska skulle heta shire-reeve. (En reeve är ett specifikt gammalt engelskt ord för en viss typ av ämbetsman: kanske "fogde ... 
Silvan Elves
(Bok II, kapitel 6: Lothlórien)
skogsalver  skoglandsalver  skogsalver 
(Kommentar saknas.) 
Även om silvan kanske låter lite som ett ord på alvspråk så är det vanlig (nåja) engelska. Det är en variantform av det lite vanligare sylvan, är nära släkt med latinets silva "skog", och betyder enligt ordboken antingen "of, characteristic of, or consisting of woods or forests" eller "living or ... 
smials
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
smials  smugor  smugor 
Smials. A word peculiar to hobbits (not Common Speech), meaning 'burrow'; leave unchanged. It is a form that the Old English word smygel 'burrow' might have had, if it had survived. The same element appears in Gollum's real name, Sméagol. See III 414-5. 
Som Tolkien förklarar är detta unika hoberord för håla eller gryt tänkt att vara hur det anglosaxiska ordet smygel skulle ha utvecklats om det hade överlevt till modern engelska. Det finns ett par andra såna här ord, inte minst hobbit (se min kommentar till det ordet), där hoberna behållit ett g ... 
Springle-ring
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
skutta-ring  den skuttande ringleken  skutte-ring 
Springle-ring. An invention; render it by a similar one suitable to the language of translation, implying a vigorous ring-dance in which dancers often leaped up. 
Ohlmarks konstruktion känns fullt adekvat, men jag väljer som synes att byta "a" mot "e" för att få ett i mina öron lite mer naturligt och välklingande namn. Bindestrecket är kanske aningen klumpigt (i alla fall mer klumpigt än i originalet), men nödvändigt: annars finns risken att ordet uttalas ... 
steward
(Prolog: Anmärkning rörande Häradsarkiven)
rikshovmästare  drots  rikshovmästare, hovmästare 
(Kommentar saknas.) 
Hur Denethors titel Steward of Gondor skall översättas har diskuterats en hel del i svenska Tolkienkretsar. Många kloka saker har sagts, och jag ids inte rekapitulera hela debatten här. (Den intresserade kan med fördel söka efter "rikshovmästare" på Tolkiens Ardas forum.) Kontentan är att man, o ... 
Stoors
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Stoorer  stoorer  sturer 
Stoors. The name of a third kind of hobbit of heavier build. This is early English stor, stoor 'large, strong', now obsolete. Since it is thus supposed to be a special hobbit word not current in the Common Speech, it need not be translated, and may be represented by a more or less 'phonetic' spe ... 
Detta är en av de tre underarterna av hober. De andra två är Fallohides och Harfoots (se dessa ord). Med tanke på Tolkiens kommentar är det lite opraktiskt att det gamla utdöda engelska ordet stoor är i vanligt bruk i svenskan. Men dessbättre har en gammal dialektal form stur dykt upp som med f ... 
Swertings
(Bok IV, kapitel 3: Svarta porten är stängd)
svartingar och blåmän; svartingar  svärtingar  svärtingar 
Swertings. Said by Sam to be the name in the Shire for the legendary (to hobbits) dark-skinned people of the 'Sunlands' (far south). It may be left unchanged as a special local word (not in the Common Speech); but since it is evidently a derivative of swart, which is still in use (=swarthy), it  ... 
Anderssons "svärtingar" tycker jag fungerar utmärkt som försvenskning av Swertings. Det är uppenbart besläktat med "svart" och känns som en trovärdig avledning, men är ändå en egen nykonstruktion. Ohlmarks "svartingar" däremot har ju en historisk belastning som gör det olämpligt att använda nume ... 
Thain
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
than, tan, jarl  jarl  jarl 
(Kommentar saknas.) 
Detta är titeln på den person (på senare år förträdesvis tillhörande ätten Took) som hoberna valde att leda dem "i den forne konungens ställe" efter att Norra kungariket hade gått under. Den vanligare engelska stavningen är thane, men som den språknörd han var valde Tolkien den stavning som s ... 
warg
(Bok II, kapitel 1: Många möten)
varg  ulv  ulv 
(Kommentar saknas.) 
Tolkien verkar här i princip ha knyckt det skandinaviska ordet varg till engelskan, för att använda som ett ovanligare ord än wolf som beteckning på en särskild sorts storvuxna och vilda vargar. Fast det fornengelska wearg var säkert en källa också. Det ordet betydde inte varg som i gråben, utan ... 
waybread
(Bok II, kapitel 8: Farväl till Lórien)
vägkost  vägbröd  vägbröd 
(Kommentar saknas.) 
Detta är det väströna namnet på alvernas lembas, det tunna brödet de använder som färdkost. Jag var frestad att ta till någon lite mer poetiskt klingande översättning, typ färdbröd, för att bättre matcha tonen i originalet. Det heter ju trots allt inte roadbread! Men sedan insåg jag att Tolki ... 
Woses, the
(Bok V, kapitel 5: Rohirrims ritt)
woserna  umerna  vesarna 
Woses. This represents (modernized) the Rohan word for 'old men of the woods'. It is not a purely invented word. The supposed genuine Rohan word was wāsa, plural wāsan, which if it had survived into modern English would be woses. It would have been better to call the 'wild men' woodwos ... 
Det här namnet på skogens vildmän, som ju rohirrim träffar på under ritten till Gondor, förekommer bara en gång i ringsagan och då i bestämd form plural, vilket är varför jag anger namnet i den formen här. Spontant när man filosoferar kring ordet woses är det ju lätt att man börjar associera  ... 
Yule
(Bok VI, kapitel 9: The Grey Havens)
jul  jule  jule 
Yule. The midwinter counterpart of Lithe. It only occurs in The Lord of the Rings in Appendix D, and 'Midwinter' only occurs once during the main narrative. The midwinter festival was not an Elvish custom, and so would not have been celebrated in Rivendell. The fellowship, however, left on Decem ... 
Vi kan väl börja med att påpeka att Tolkien faktiskt har fel: ordet Yule förekommer visst i själva ringsagan! Det nämns två gånger i verkets sista kapitel, The Grey Havens. Här finns det egentligen bara en fråga för oss: "jul" eller "jule"? (Däremot inte "Jule", som Tolkien föreslår: såväl hö ... 

Antal rader: 56