Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
East Wall of Rohan
(Bok III, kapitel 2: Rohans ryttare)
Östra muren till riket Rohan  Rohans östra mur  Rohans östvägg 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Mur eller vägg? Wall kan opraktiskt nog betyda bådadera. Men vad det handlar om här är att Emyn Muils kullar mot väster slutar tvärt i ett lodrätt stup. Där nedanför tar Rohans slätter vid. Ur rohirrims perspektiv, nerifrån slätten, är det väl då snarare en vägg än en mur det kan liknas vid? Den är inget skydd mot omvärlden (i och med att den inte är någon mur från andra sidan) utan avgränsar bara landets utsträckning. Lägg till det att ordet "vägg" generellt kan användas om lodräta klippor så tycker jag att det är det bättre valet. Även om det här självklart inte är någon stor sak – båda alternativen funkar ju!

Det exakta uttrycket East Wall of Rohan förekommer bara en gång i böckerna. Men i förkortad form, bara East Wall, nämns det två gånger till. Det översätter jag till "Östväggen", med versal då det uppenbart är avsett att vara ett namn och inte bara en miljöbeskrivning. Både Ohlmarks och Andersson kör här med "Östra muren".

Senast uppdaterad: 2015-09-29 15:36:42
Tolkien Åke Ohlmarks
East Wall of Rohan Östra muren till riket Rohan 
Erik Andersson Kamelen
Rohans östra mur  Rohans östvägg 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Mur eller vägg? Wall kan opraktiskt nog betyda bådadera. Men vad det handlar om här är att Emyn Muils kullar mot väster slutar tvärt i ett lodrätt stup. Där nedanför tar Rohans slätter vid. Ur rohirrims perspektiv, nerifrån slätten, är det väl då snarare en vägg än en mur det kan liknas vid? Den är inget skydd mot omvärlden (i och med att den inte är någon mur från andra sidan) utan avgränsar bara landets utsträckning. Lägg till det att ordet "vägg" generellt kan användas om lodräta klippor så tycker jag att det är det bättre valet. Även om det här självklart inte är någon stor sak – båda alternativen funkar ju!

Det exakta uttrycket East Wall of Rohan förekommer bara en gång i böckerna. Men i förkortad form, bara East Wall, nämns det två gånger till. Det översätter jag till "Östväggen", med versal då det uppenbart är avsett att vara ett namn och inte bara en miljöbeskrivning. Både Ohlmarks och Andersson kör här med "Östra muren".

Senast uppdaterad: 2015-09-29 15:36:42