Ring
Kamel
 
 
 
Översätter just nu, 2017-03-29 02:24:
Bok III, kapitel 11: Palantíren, sidan 11 av 13
Sidan senast ändrad: 2017-03-29 02:37 – Bevingade ord