Ring
Kamel
 
 
Översätter just nu, 2016-06-22 10:28:
Bok III, kapitel 6: Den gyllene hallens konung, sidan 8 av 20
Platshållare i väntan på framslumpad bild.
Sidan senast ändrad: 2016-06-20 12:39 – Översättning av namnen