Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok IV, kapitel 7: Färden till Vägkorset

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Maybe; but where there's life there's hope, as my Gaffer used to say; and need of vittles, as he mostways used to add. 
Kamelen
Kanske det, men finns det liv så finns det hopp, som min Guffar brukade säga, och krävs det skaffning, som han oftast brukade lägga till. 
Åke Ohlmarks
Kanske det. Men så länge det finns liv finns det hopp, som min Gubbtjyv därhemma brukade säga. Och behov av krubb med, brukade han tillägga. 
Erik Andersson
Kanske det, men finns det liv finns det hopp, som Gammelfar brukade säga; och då behöver vi en bit mat, som han oftast tillade. 
Kommentar
Sam försöker muntra upp Frodo och sig själv efter att det hörts mycket hotfulla ljud inifrån Mordor.

Senast uppdaterad: 2020-06-08 01:33:46