Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok II, kapitel 6: Lothlórien

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
The world is indeed full of peril, and in it there are many dark places; but still there is much that is fair, and though in all lands love is now mingled with grief, it grows perhaps the greater. 
Kamelen
Världen är förvisso full av faror, och den hyser många mörka platser; men ännu finns det mycket som är vackert, och fastän i alla länder kärleken nu är uppblandad med sorg så växer den sig måhända desto starkare just därför. 
Åke Ohlmarks
Det är sant, att världen nu är full av faror och att många mörkrets orter finns, men ännu finns det också mycket vackert, och även om frihetskärlekens glädje i alla goda länder just nu blandas med fruktans sorg, så är det nog den ändå som kommer att visa sig starkast till slut! 
Erik Andersson
Världen är sannerligen full av faror, och det finns många mörka platser; men det finns ännu mycket som är vackert, och även om kärleken nu på alla håll blandas med sorg så växer den sig kanske ännu starkare. 
Kommentar
Haldir blir poetisk när han talar med Sällskapet i Lórien om hur han ser på världsläget.

Senast uppdaterad: 2017-03-01 19:28:17