Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok II, kapitel 6: Lothlórien

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
The world is indeed full of peril, and in it there are many dark places; but still there is much that is fair, and though in all lands love is now mingled with grief, it grows perhaps the greater. 
Kamelen
Världen är förvisso full av faror, och den hyser många mörka platser; men ännu finns det mycket som är vackert, och fastän i alla länder kärleken nu är uppblandad med sorg så växer den sig måhända desto starkare just därför. 
Åke Ohlmarks
Det är sant, att världen nu är full av faror och att många mörkrets orter finns, men ännu finns det också mycket vackert, och även om frihetskärlekens glädje i alla goda länder just nu blandas med fruktans sorg, så är det nog den ändå som kommer att visa sig starkast till slut! 
Erik Andersson
Världen är sannerligen full av faror, och det finns många mörka platser; men det finns ännu mycket som är vackert, och även om kärleken nu på alla håll blandas med sorg så växer den sig kanske ännu starkare. 
Kommentar
Haldir blir poetisk när han talar med Sällskapet i Lórien om hur han ser på världsläget.

Senast uppdaterad: 2017-03-01 19:28:17