Ring
Kamel
 
 

På den här sidan har jag lagt upp de dikter ur The Lord of the Rings som jag har gjort en egen tolkning av, sida vid sida med originalet för att enkelt kunna jämföra. Jag har också tagit med de befintliga tolkningarna av Åke Ohlmarks och Lotta Olsson (hon har översatt dikterna, resten av nyöversättningen är gjord av Erik Andersson), och en liten kommentar kring min egen och de andras tolkningar. Då mitt syfte har varit att få till bästa möjliga dikt, och inte att nödvändigtvis sätta min egen prägel på allting, så har jag inte dragit mig för att i min version använda det jag tycker är bra från de tidigare tolkningarna.

Många av mina diktöversättningar har diskuterats och kritiserats i diskussionsforumet på Tolkiens Arda, där jag under den något mystiska pseudonymen Den stegrande kamelen har hängt och pratat Tolkien med varierande frenesi ända sedan seklet var ungt, och jag är tacksam för all värdefull hjälp, insiktsfulla synpunkter och konkreta förbättringsförslag jag har fått där.Diktöversättningar

[Full lista] [Sortera i bokens ordning]

(Klicka på diktnamnet för att få upp komplett info)

Dikt Kommentar
Örnens sång Detta är kvädet som den stora örnen kommer flygande och utropar för folket i Minas Tirith när Sauron just har fallit, för att låta dem veta hur det har gått där borta ... 
Legolas sång om Havet Detta är sången som Legolas brister ut i vid Cormallens äng, efter att ha berättat att han tänker flytta till Ithilien med några av sitt folk, men att Anduin flyter h ... 
Frodos klagosång över Gandalf Detta är sången eller dikten (det är något oklart om han sjunger eller deklamerar den) som Frodo komponerar i Lothlórien till minne av Gandalf och återger för Sam. Si ... 
Sången om Mundburgs högar Detta är kvädet, skrivet av en ej namngiven skald i Rohan långt efteråt, om slaget på Pelennors fält och allt namnkunnigt folk som stupade där. Här har vi ännu en  ... 
Sången om Ëarendil Det här är dikten som Bilbo skriver i Rämnedal och sedan deklamerar (eller halvsjunger) för alverna där. Det finns väldigt många svårigheter med att översätta Sång ... 
Rohirrims veklagan Detta är det rohirriska kväde som Aragorn sjunger för Gandalf, Legolas och Gimli på deras väg mot Edoras. Det här är en av mina absolut största favoriter bland dik ... 
Sången om Durin Detta är den sång som Gimli sjunger i Moria. Ohlmarks tolkning är ömsom vin, ömsom vatten. En del passager är riktigt bra, t ex den som börjar "För Durins folk fan ... 
Sams sång i orktornet Detta är sången som Sam sjunger i Cirith Ungols torn, när han har klättrat så högt han kommer och ändå inte lyckats hitta Frodo. Versmåttet här är ganska enkelt. V ... 
Snömankes gravskrift Detta är det lilla rimkväde som ristas på Théodens häst Snömankes gravsten på Pelennors fält. (Hästen råkar ju bli sin herres bane genom att, skjuten av en pil, falla ... 
Tom Bombadills sång nr 12 Detta är vad Tom säger som avskedsord till hoberna när de skiljs åt strax innan Bri. Än en gång väljer Tolkien här att lyfta ut vad som till synes bara är mer rytm ... 
Tom Bombadills sång nr 7 Det här är strikt talat ingen sång alls. Tom sitter och pratar med hoberna, halvt på vers precis som han alltid gör, och rätt vad det är väljer Tolkien att återge han ... 
Tom Bombadills sång nr 2 Detta är sången som Tom sjunger direkt efter sin första lilla nonsensramsa, fortfarande innan han har kommit inom synhåll för hoberna, strax innan han räddar Munter o ... 
Sång till Gullbär Detta är de rader som Frodo deklamerar till Gullbär när han först träffar henne hemma hos Tom Bombadill och blir överväldigad av hennes skönhet. Såväl slender as a ... 
Athelas Detta är det grötrim ("doggrel") som örtmästaren i Helandets hus reciterar som svar på Aragorns fråga om athelas. Här är det inte så noga med versmåttet, tycker ja ... 
Sången om Lebennin Detta är sången som Legolas sjunger för Munter, Pipping och Gimli medan han berättar för de båda hoberna om Grå skarans ritt. Det där med from Celos to Erui låter  ... 
Galadriels budskap Det här är budskapen i versform som Galadriel skickade med nye vite Gandalf till Aragorn och Legolas. Versmåttet här är ganska fritt. Varje rad har fyra huvudbeton ... 
Enten och entfrun Detta är sången (en alvisk sådan, tydligen) som Trädskägge sjunger för Munter och Pipping när han just har berättat historien om entfruarna. I boken är varje fyrra ... 
Olifant Det här är rimmet som Sam reciterar när hoberna och Gollum ligger gömda utanför Svarta porten och ett kompani sydröna soldater just har marscherat förbi. Detta ska ... 
Éomers sång Detta är kvädet som Éomer yttrar i slaget på Pelennors fält, i ett läge när striden börjar gå emot dem och han dessutom ser en flotta med svarta segel komma uppför fl ... 
Vid Théodens död Det här kvädet framsäger Éomer när kung Théoden precis har dött på slagfältet (innan Éomer fått syn på sin syster Éowyn som ligger bredvid). Det tycks som om en av ... 
Gastens besvärjelsesång Det här är den besvärjelse som kummelgasten mässar när den har tagit de fyra hoberna till fånga inuti gravkumlet, som Frodo hör. Jag har som synes lånat mycket frå ... 
Ringversen Detta är temadikten i verket, som berättar om Maktens ringar och i synnerhet den Enda ringen, Saurons egen. I stora drag kan den här dikten sägas bestå av två olik ... 
Théodens stridsrop Detta är kvädet Théoden brister ut i precis innan han i spetsen för sina rohirrim rider till storms mot Pelennors slätt. Det här är något av ett eko av det kväde s ... 
Rohirrims maning till vapen Det här är kvädet som Théoden utbrister i för att kalla sina rohirrim till vapen, strax efter att Gandalf har väckt honom ur hypnosen Gríma Ormstunga försänkt honom i ... 
Malbeth Siarens ord Detta är den gamla profetia som Elrond (via ombud) påminner Aragorn om när han behöver välja vilken väg han skall ta från Rohan till Gondor. För en gångs skull får ... 
Klagosång för Théoden Detta är det rohirriska kväde som berättarrösten framsäger i samband med skildringen av hur Rohans ryttare påbörjar sin ilritt från Dunharg till Minas Tiriths undsätt ... 
Vidstiges gåta Detta är dikten som Bilbo skrev till sin vän Dúnadan, alltså Aragorn. Ohlmarks version följer inte originalets rytm och har dessutom några osköna nödrim. ("Vandrin ... 
En dryckesvisa Detta är sången som de tre hoberna sjunger sittande under ett träd i Östfjärdingen på lunchrasten inför sista etappen till Bockeborgs färja. Båda de två officiella ... 
Tom Bombadills sång nr 5 Detta är den välkomstsång som Gullbär sjunger när hoberna äntligen kommit fram till Toms stuga. Första raden i denna sång är identisk med sista raden i den korta f ... 
Badvisan Detta är sången - en av Bilbos favoritbadvisor, tydligen - som Pipping sjunger i badet i Krickdala. Olsson gör här en av sina allra bästa tolkienska dikttolkningar ... 
Sams rim om trollet Detta är sången som Sam sjunger när de fyra hoberna och Vidstige har hittat Bilbos tre gamla förstenade troll. Den här texten skrev Tolkien faktiskt till en befint ... 
Tom Bombadills sång nr 4 Detta är den sång som Tom sjunger för att hälsa hoberna välkomna när de äntligen kommit fram till hans stuga. Sången övergår genast i nästa sång, som Gullbär sjun ... 
Enternas långa lista, version 2 Det här är version två av enternas långa lista, som räknar upp de olika folkslag som finns i deras värld. Eller rättare sagt är det ett utdrag ur listan, för vi vet j ... 
Enternas långa lista, version 1 Detta är den gamla lärovers om levande varelser som Trädskägge går igenom för att försöka hitta var hoberna passar in någonstans. Sista raden är Pippings förslag på e ... 
Gandalfs sång om Lórien Den här sången sjunger Gandalf när han, Aragorn, Legolas och Gimli först kommer till Edoras, som ett svar till Gríma Ormstunga som just har talat illa om Lórien. V ... 
Sången om Beren och Lúthien Det här är sången som Vidstige sjunger för hoberna i sänkan på Väderklint, strax innan de blir anfallna av ringvålnaderna. Han berättar för dem att sången i original  ... 
Gollums sång och gåta När Gollum slår följe med Frodo och Sam sjunger han först en sång, och bara några rader senare framsäger han en gåta. I sång- och versregistret längst bak i RotK står ... 
En vandringssång Detta är sången som Frodo, Pipping och Sam sjunger i skymningen på väg mellan Hobtuna och Bockeborgs färja, samma dag som de första gången sett en svart ryttare. D ... 
Bilbos sång Det här är sången som Bilbo sjunger för sig själv när han just har tagit avsked av Frodo i Rämnedal inför Brödraskapets avfärd. Det här är vid första anblicken en  ... 
Boromirs gåta Detta är versen som Boromir deklamerar under Elronds rådslag: spådomen som Faramir och han fått höra i drömmen. Versmåttet här är lite lurigt. Första raden rimmar  ... 
Gil-galads fall Detta är sången som Sam - av alla! - deklamerar (eller mumlar, snarare) strax innan hoberna och Vidstige kommer fram till Väderklint. Direkt efteråt i texten framgår  ... 
Där finns en krog, en munter krog Det här är sången som Frodo sjunger på värdshuset Den Stegrande Ponnyn. Jag gillar Ohlmarks version, men han har haft en lite för fri inställning till versmåttet.  ... 
Tom Bombadills sång nr 8 Det här är sången Frodo hör Tom sjunga efter att han har använt den inlärda ramsan för att åkalla honom inifrån gravkumlet. Första två raderna av sången har vi red ... 
Toms åkallan Detta är versen som Tom Bombadill lär hoberna att sjunga om de behöver hans hjälp - vilket de ju följdriktigt senare också gör. Den här översättningen är lite oins ... 
Munters och Pippings avskedssång Detta är sången som Munter och Pipping sjunger i Krickdala, när Frodo (motvilligt) har låtit sig övertalas att de båda får följa med på resan till Rämnedal. (Som ju v ... 
En lärovers Gandalf reciterar det här rimmet för Pipping på Skuggfaxes rygg, på väg i ilritt från Rohan till Minas Tirith. Det är en gammal minnesramsa som handlar om vad Elendil ... 
Den gamla vandringssången, version 2 Detta är den sång som Frodo sjunger ute på Häradets vägar dagen efter avmarschen från Backänden, på väg till sitt nya hem i Bockland. Det enda som i originalet ski ... 
Den gamla vandringssången, version 1 Detta är sången som Bilbo sjunger när han lämnar Backänden för sista gången efter sitt kalas. Samma sång förekommer i ett flertal olika versioner längre fram i boken. ... 
Gandalfs gåta om enterna Det här är det gåtrim som Gandalf framsäger på sitt sedvanliga kryptiska vis som svar på Théodens fråga om vilken makt som frambesvärjt de mystiska träd som plötsligt ... 
Bregalads sång Detta är den sång som enten Bregalad, också känd som Kvickbom, sjunger för Munter och Pipping. Den är en veklagan över att träd som han älskat har blivit nedhuggna.  ... 
Enternas marschsång Detta är kampsången som enterna stämmer upp under marschen mot Isengård. De första två raderna i sången kommer för sig i boken, med löptext mellan sig och huvuddel ... 
Trädskägges sång Den här sången halvt sjunger, halvt mumlar Trädskägge för Munter och Pipping när han nyss har träffat dem och bär dem genom skogen på väg till sitt enthus. Att öve ... 
Sången om Gondor Det här är sången som Aragorn sjunger när han, under jakten efter orkerna som fångat Munter och Pipping, på avstånd får synd på de Vita bergen i Gondor. Om jag tol ... 
Klagosång för Boromir Det här är sången som Aragorn och Legolas sjunger till Boromirs minne när de just har skickat i väg hans kropp nedför Raurosfallen i en alvbåt. Detta är nog en av  ... 
Galadriels sång om Eldamar Detta är sången som Galadriel sjunger från sin svanbåt när hon och Celeborn tar avsked av Sällskapet, som just skall lämna Lothlórien. Låt mig börja med att be om  ... 
Tom Bombadills sång nr 10 Den här sången sjunger Tom Bombadill för att återuppväcka Munter, Pipping och Sam från dvalan som kummelgasten försatt dem i. Andra raden är ett slags "omvänt eko" ... 
Sången om Nimrodel Detta är sången som Legolas sjunger för Ringsällskapet i Lothlórien, invid strömmen med samma namn. Jag får medge att detta inte är en av mina större favoriter bla ... 
En vinterns varning Detta är dikten som Bilbo reciterar när hoberna samtalar i Rämnedal efter Elronds rådslag, och det börjar se ut som om de blir tvungna att påbörja sin vidare resa söd ... 
Tom Bombadills sång nr 9 Det här är sången som Tom sjunger för att fördriva kummelgasten ur sitt gravkummel. Detta är en av de där Tom-sångerna som inte rimmar, utan i princip bara utgör e ... 
Tom Bombadills sång nr 6 Det här är sången som hoberna hör Tom sjunga utifrån bakgården medan han är ute och sköter om deras ponnyer. Detta är något av en "signaturmelodi" för Tom, och samma  ... 
Tom Bombadills sång nr 11 Det här är sången Tom sjunger för att locka till sig ponnyerna, som ju flydde när hoberna togs tillfånga av kummelgasten. Jag har som synes inte gjort några större ... 
Tom Bombadills sång nr 3 Detta är sången som Bombadill sjunger tillbaka till hoberna när han har knatat i förväg hemåt längs stigen i skymningen och de har förlorat honom ur sikte. Perfekt ... 
Tom Bombadills sång nr 1 Detta är den första lilla sångsnutten vi får höra från Bombadill, när han först kommer skuttande på stigen, innan han ens kommit inom synhåll. Att översätta nonsen ... 
Visa i skogen Detta är sången som Frodo börjar sjunga för att muntra upp sig och de andra hoberna medan de går genom Gamla skogen. Men skogens illvilja kväver snart sången, och den ... 
Alvisk hymn till Elbereth Gilthoniel, version 1 Detta är sången som Gildor och hans högalver sjunger när Frodo, Sam och Pipping möter dem i Häradet. Det största felet med både Ohlmarks och Olssons versioner är n ... 

Antal rader: 65