Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Grubb
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Grubb  Böök, Grubb  Grubb 
Tolkiens översättningsguide
Grubb. A hobbit-name. (Grubbs, I 36, is plural). Translate, if possible in some way more or less suitable to sound and sense. The name is meant to recall the English verb grub 'dig, root, in the ground.' 
Kommentar
Det känns ganska väsentligt att bevara rimmet med Chubb (Knubb), tycker jag.
Ordet grubbla betyder faktiskt ursprungligen att gräva. (När man grubblar i nutida bemärkelse så gräver man i sitt inre, så att säga.) Det finns också ett snarlikt verb grubba, som också betyder gräva. Båda dessa ord är förstås släkt med engelskans grub. Det finns alltså fullgoda skäl att behålla Ohlmarks icke-översättning intakt!

Intressant att notera angående Andersson är att han av misstag först översatte Grubb till Böök och Burrows till Grubb! Detta är dock rättat till pocketutgåvan, vilket är förklaringen till varför det för ovanlighets skull finns två olika namn i Anderssons kolumn här (och även på namnet Burrows).

Senast uppdaterad: 2013-03-27 12:24:49
Tolkien Åke Ohlmarks
Grubb Grubb 
Erik Andersson Kamelen
Böök, Grubb  Grubb 
Tolkiens översättningsguide
Grubb. A hobbit-name. (Grubbs, I 36, is plural). Translate, if possible in some way more or less suitable to sound and sense. The name is meant to recall the English verb grub 'dig, root, in the ground.' 
Kommentar
Det känns ganska väsentligt att bevara rimmet med Chubb (Knubb), tycker jag.
Ordet grubbla betyder faktiskt ursprungligen att gräva. (När man grubblar i nutida bemärkelse så gräver man i sitt inre, så att säga.) Det finns också ett snarlikt verb grubba, som också betyder gräva. Båda dessa ord är förstås släkt med engelskans grub. Det finns alltså fullgoda skäl att behålla Ohlmarks icke-översättning intakt!

Intressant att notera angående Andersson är att han av misstag först översatte Grubb till Böök och Burrows till Grubb! Detta är dock rättat till pocketutgåvan, vilket är förklaringen till varför det för ovanlighets skull finns två olika namn i Anderssons kolumn här (och även på namnet Burrows).

Senast uppdaterad: 2013-03-27 12:24:49