Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Deeping-coomb
(Bok III, kapitel 7: Helms djup)
Klyfte dalkjusa, Klyfte dal, Djupe dalsänka, Djupe dalkjusa  Klyftkjusan  Djupekjusan 
Tolkiens översättningsguide
Deeping Coomb. This should have been spelt Deeping-coomb, since Deeping is not a verbal ending but one indicating relationship: the coomb or deep valley belonging to the Deep (Helm's Deep) to which it led up. So also Deeping Stream
Kommentar
Det där should have been spelt som Tolkien pratar om är ett faktum numera; stavningen justerades på sjuttiotalet, så att det står Deeping-coomb i alla senare engelska utgåvor.

Förledet skall associera till djupkomponenten av Helm's Deep (se det ordet), och "kjusa" är ett utmärkt och lagom bortglömt gammalt svenskt ord (ungefär lika sällan använt som coomb på engelska) för just såna här trånga djupa dalar. När så Tolkien markerar med bindestreck att orden hänger ihop blir det dessutom naturligt att skriva det som ett ord istället för två. Hela namnet ger sig alltså av sig själv!

Se även Combe.

Senast uppdaterad: 2016-08-24 02:28:29
Tolkien Åke Ohlmarks
Deeping-coomb Klyfte dalkjusa, Klyfte dal, Djupe dalsänka, Djupe dalkjusa 
Erik Andersson Kamelen
Klyftkjusan  Djupekjusan 
Tolkiens översättningsguide
Deeping Coomb. This should have been spelt Deeping-coomb, since Deeping is not a verbal ending but one indicating relationship: the coomb or deep valley belonging to the Deep (Helm's Deep) to which it led up. So also Deeping Stream
Kommentar
Det där should have been spelt som Tolkien pratar om är ett faktum numera; stavningen justerades på sjuttiotalet, så att det står Deeping-coomb i alla senare engelska utgåvor.

Förledet skall associera till djupkomponenten av Helm's Deep (se det ordet), och "kjusa" är ett utmärkt och lagom bortglömt gammalt svenskt ord (ungefär lika sällan använt som coomb på engelska) för just såna här trånga djupa dalar. När så Tolkien markerar med bindestreck att orden hänger ihop blir det dessutom naturligt att skriva det som ett ord istället för två. Hela namnet ger sig alltså av sig själv!

Se även Combe.

Senast uppdaterad: 2016-08-24 02:28:29