Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Appledore
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Äppelbagge  Apel  Apelbom 
Tolkiens översättningsguide
Appledore. An old word for 'apple-tree' (it survives in English place-names). It should be translated by the equivalent—that is, by a dialectal or archaic word of the same meaning. In Germanic languages this may be a word of the same origin: for example, German (Middle High German) aphalter; Icelandic apuldur; Norwegian, Old Swedish apald
Kommentar
Apel är en gammal form av ordet äpple. Eftersom alla Brinamnen (med undantag av Ferny) tycks bestå av två delar - Rushlight, Goatleaf, Heathertoes etc - så känns det på sin plats att lägga på en ändelse också, för att inte bryta mot "rytmen" i originalnamnet. (Det tycks dock inte Andersson ha tyckt.)
Bom är ett gammalt utdött ord för träd, jämför t ex tyskans Baum eller växten buxbom. Det förekommer även som namnändelse, varför det ju passar bra här.

Senast uppdaterad: 2013-06-15 00:58:24
Tolkien Åke Ohlmarks
Appledore Äppelbagge 
Erik Andersson Kamelen
Apel  Apelbom 
Tolkiens översättningsguide
Appledore. An old word for 'apple-tree' (it survives in English place-names). It should be translated by the equivalent—that is, by a dialectal or archaic word of the same meaning. In Germanic languages this may be a word of the same origin: for example, German (Middle High German) aphalter; Icelandic apuldur; Norwegian, Old Swedish apald
Kommentar
Apel är en gammal form av ordet äpple. Eftersom alla Brinamnen (med undantag av Ferny) tycks bestå av två delar - Rushlight, Goatleaf, Heathertoes etc - så känns det på sin plats att lägga på en ändelse också, för att inte bryta mot "rytmen" i originalnamnet. (Det tycks dock inte Andersson ha tyckt.)
Bom är ett gammalt utdött ord för träd, jämför t ex tyskans Baum eller växten buxbom. Det förekommer även som namnändelse, varför det ju passar bra här.

Senast uppdaterad: 2013-06-15 00:58:24