Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Hamfast "Gaffer" Gamgee
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Hamfast "Gubbtjyven" Gamgi  Hamfast "Gammelfar" Gamgi  Hamfast "Guffarn" Gamgi 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Det svåra här är förstås smeknamnet The Gaffer. Det engelska ordet gaffer är en sammandragning av godfather, men har kommit att användas i vidare bemärkelse än ursprungsbetydelsen av kyrklig "reservpappa", fadder. Ordet används som en mer eller mindre kärvänlig benämning på äldre herrar, i synnerhet lantliga sådana. "Nobody out there but some old gaffer with a cane" är ett exempel jag hittar i uppslagsboken. (I dag, och kanske även på Tolkiens tid, var ordet mer vanligt i sin härledda betydelse av förman, och mer specifikt chefen för elektrikerna vid en filminspelning.)
I svenskan finns, om än mer sällsynt än sin engelska motsvarighet, ordet guffar, som likaledes är en sammandragning av gudfar som senare har kommit att användas även som smeknamn. Den i alla översättningssammanhang helt oundgängliga SAOB säger t ex:

(i folkligt spr.) oeg., om äldre, vördad person; särsk. vid hälsning o. tilltal. God dag, god dag, Guffar lilla! hur står det til nu för tiden?

Ordet är en lite för klockren motsvarighet till gaffer för att kunna stå emot. Det känns dessutom bättre än mitt tidigare alternativ Gubben, bättre än Anderssons Gammelfar (som jag upplever som lite för hövligt och formellt), och bättre än Ohlmarks Gubbtjyven (som jag någonstans ändå har en svaghet för!), så jag väljer att använda det i min översättning - trots att ordet kanske är obekant för många av (de hypotetiska) läsarna. De får väl bli bekanta med det den här vägen, då då!

Att notera är att det i min översättning förekommer mest i bestämd form, "Guffarn". Obestämd form får det bara när det används av andra hober i direkt tilltal, t ex: "Säg vad du vill, Guffar, men Backänden är ett udda ställe".

Ohlmarks är för övrigt i sitt esse när det gäller att översätta The Gaffer. Förutom "Gubbtjyven" använder han även "Tjyvgubben", bara "Gubben", och på ett ställe "Mäster Tjyvkung"(!). Fast det sistnämnda är tekniskt sett en översättning av Master Hamfast.

Vad gäller översättningen av Gamgee, se det namnet. Rörande Hamfast, se kommentaren till Samwise Gamgee.

Senast uppdaterad: 2013-01-04 09:43:40
Tolkien Åke Ohlmarks
Hamfast "Gaffer" Gamgee Hamfast "Gubbtjyven" Gamgi 
Erik Andersson Kamelen
Hamfast "Gammelfar" Gamgi  Hamfast "Guffarn" Gamgi 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Det svåra här är förstås smeknamnet The Gaffer. Det engelska ordet gaffer är en sammandragning av godfather, men har kommit att användas i vidare bemärkelse än ursprungsbetydelsen av kyrklig "reservpappa", fadder. Ordet används som en mer eller mindre kärvänlig benämning på äldre herrar, i synnerhet lantliga sådana. "Nobody out there but some old gaffer with a cane" är ett exempel jag hittar i uppslagsboken. (I dag, och kanske även på Tolkiens tid, var ordet mer vanligt i sin härledda betydelse av förman, och mer specifikt chefen för elektrikerna vid en filminspelning.)
I svenskan finns, om än mer sällsynt än sin engelska motsvarighet, ordet guffar, som likaledes är en sammandragning av gudfar som senare har kommit att användas även som smeknamn. Den i alla översättningssammanhang helt oundgängliga SAOB säger t ex:

(i folkligt spr.) oeg., om äldre, vördad person; särsk. vid hälsning o. tilltal. God dag, god dag, Guffar lilla! hur står det til nu för tiden?

Ordet är en lite för klockren motsvarighet till gaffer för att kunna stå emot. Det känns dessutom bättre än mitt tidigare alternativ Gubben, bättre än Anderssons Gammelfar (som jag upplever som lite för hövligt och formellt), och bättre än Ohlmarks Gubbtjyven (som jag någonstans ändå har en svaghet för!), så jag väljer att använda det i min översättning - trots att ordet kanske är obekant för många av (de hypotetiska) läsarna. De får väl bli bekanta med det den här vägen, då då!

Att notera är att det i min översättning förekommer mest i bestämd form, "Guffarn". Obestämd form får det bara när det används av andra hober i direkt tilltal, t ex: "Säg vad du vill, Guffar, men Backänden är ett udda ställe".

Ohlmarks är för övrigt i sitt esse när det gäller att översätta The Gaffer. Förutom "Gubbtjyven" använder han även "Tjyvgubben", bara "Gubben", och på ett ställe "Mäster Tjyvkung"(!). Fast det sistnämnda är tekniskt sett en översättning av Master Hamfast.

Vad gäller översättningen av Gamgee, se det namnet. Rörande Hamfast, se kommentaren till Samwise Gamgee.

Senast uppdaterad: 2013-01-04 09:43:40