Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Greenwood
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Gröna skogen  Grönveden  Grönveden 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta är det tidigare namnet på den stora skog som sedan blev känd som Mirkwood ("Myrkveden" i min översättning). Översättningen till "Grönveden" känns rätt självklar och kräver ingen närmare motivering.
Värt att nämna är kanske att skogen på flera ställen omnämns som Greenwood the Great. Detta översätter jag (och Andersson) till "Stora Grönveden".

Senast uppdaterad: 2014-03-13 11:26:34
Tolkien Åke Ohlmarks
Greenwood Gröna skogen 
Erik Andersson Kamelen
Grönveden  Grönveden 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta är det tidigare namnet på den stora skog som sedan blev känd som Mirkwood ("Myrkveden" i min översättning). Översättningen till "Grönveden" känns rätt självklar och kräver ingen närmare motivering.
Värt att nämna är kanske att skogen på flera ställen omnämns som Greenwood the Great. Detta översätter jag (och Andersson) till "Stora Grönveden".

Senast uppdaterad: 2014-03-13 11:26:34