Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Carrock, the
(Bok II, kapitel 1: Många möten)
Rocke, Carrock  Karok  Karrklippan 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta är ju en klippa som står mitt i floden Anduins övre lopp uppe i Villmarken, inte långt från Beorns hus. Klippan förekommer främst i The Hobbit, men omnämns på ett ställe även i ringsagan – eller rättare sagt omnämns det närbelägna vadstället, the Ford of Carrock. Dessutom nämns själva klippan två gånger i appendixen.

"He called it the Carrock, because carrock is his word for it. He calls things like that carrocks, and this one is the Carrock because it is the only one near his home and he knows it well."
– Gandalf i The Hobbit

Att detta namn har keltiska rötter står klart. Förledet är nära släkt med forniriskans carrac "klippa", walesiskans carreg "sten" och närliggande ord på andra keltiska språk och dialekter, liksom det till fornengelskan från keltiskan inlånade carr med samma betydelse. Det finns rent av ett berg i Lake District i nordvästra England som heter Carrock Fell. Just det namnet sägs komma från den cumbriska keltiska dialektens carrec "klippa".

I översättningen har vi två möjliga vägar att gå:

1) Om hela namnet skall förstås som ett keltiskt lån, då bör man bara försvenska stavningen men annars lämna namnet oförändrat (dvs i praktiken "karrock", eller möjligen "karrok" eller "karok"). Jämför t ex med Archet.

2) Om slutledet -rock däremot är tänkt att vara engelska, så att namnet är en kombination av ett keltiskt och ett engelskt ord för samma sak, då bör den ordhalvan förstås översättas. (Jämför t ex med Chetwood eller Bree-hill.)

Jag lutade länge åt den första varianten. Men sedan läste jag att Tolkien i tidiga utkast övervägde andra namn, som Sinrock eller Lamrock. Tydligen var själva rock-elementet väsentligt, det är tänkt att vara förståeligt! Kanske fann den gode professorn lite extra filologisk glädje över att namnet både kan ses som en ren förvanskning av en keltisk förlaga och som ett sånt där språkhybridskt dubbelnamn ("klippklippan") som han var så förtjust i. Men hur som helst ville han uppenbarligen att själva klippan skulle lysa igenom. Så då får den göra det på svenska med! Alltså "Karrklippan". (Och the Ford of Carrock blir förstås analogt "Karrklippans vad".)

Senast uppdaterad: 2015-03-12 14:23:10
Tolkien Åke Ohlmarks
Carrock, the Rocke, Carrock 
Erik Andersson Kamelen
Karok  Karrklippan 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta är ju en klippa som står mitt i floden Anduins övre lopp uppe i Villmarken, inte långt från Beorns hus. Klippan förekommer främst i The Hobbit, men omnämns på ett ställe även i ringsagan – eller rättare sagt omnämns det närbelägna vadstället, the Ford of Carrock. Dessutom nämns själva klippan två gånger i appendixen.

"He called it the Carrock, because carrock is his word for it. He calls things like that carrocks, and this one is the Carrock because it is the only one near his home and he knows it well."
– Gandalf i The Hobbit

Att detta namn har keltiska rötter står klart. Förledet är nära släkt med forniriskans carrac "klippa", walesiskans carreg "sten" och närliggande ord på andra keltiska språk och dialekter, liksom det till fornengelskan från keltiskan inlånade carr med samma betydelse. Det finns rent av ett berg i Lake District i nordvästra England som heter Carrock Fell. Just det namnet sägs komma från den cumbriska keltiska dialektens carrec "klippa".

I översättningen har vi två möjliga vägar att gå:

1) Om hela namnet skall förstås som ett keltiskt lån, då bör man bara försvenska stavningen men annars lämna namnet oförändrat (dvs i praktiken "karrock", eller möjligen "karrok" eller "karok"). Jämför t ex med Archet.

2) Om slutledet -rock däremot är tänkt att vara engelska, så att namnet är en kombination av ett keltiskt och ett engelskt ord för samma sak, då bör den ordhalvan förstås översättas. (Jämför t ex med Chetwood eller Bree-hill.)

Jag lutade länge åt den första varianten. Men sedan läste jag att Tolkien i tidiga utkast övervägde andra namn, som Sinrock eller Lamrock. Tydligen var själva rock-elementet väsentligt, det är tänkt att vara förståeligt! Kanske fann den gode professorn lite extra filologisk glädje över att namnet både kan ses som en ren förvanskning av en keltisk förlaga och som ett sånt där språkhybridskt dubbelnamn ("klippklippan") som han var så förtjust i. Men hur som helst ville han uppenbarligen att själva klippan skulle lysa igenom. Så då får den göra det på svenska med! Alltså "Karrklippan". (Och the Ford of Carrock blir förstås analogt "Karrklippans vad".)

Senast uppdaterad: 2015-03-12 14:23:10