Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
dwimmerlaik
(Bok V, kapitel 6: Slaget på Pelennors fält)
flimmerspöke  dvimmergast  dvimmertyg 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Det här ordet ser ju ganska rohirriskt ut, men det är faktiskt engelska – eller nåja, i alla fall en "förengelskad" variant. Det fornengelska förledet skulle ha varit dwimer eller (ge)dwimor, som i medelengelska blev dweomer. Om ordet alls har funnits i den "moderna" formen dwimmer eller om det är en rent tolkiensk uppfinning har jag inte fått riktigt klart för mig. (En annan form, demerlayk med varianter, utdöd men räknad till den moderna engelskan, finns omnämnd i OED.) Men hur som helst har vi redan försvenskat det till "dvimmer" när vi översatte dwimmer-crafty (se det ordet), så det är väl bara att köra på det en gång till.

Vad gäller efterledet -laik så tycks det vara en till medelengelskan importerad variant av fornnordiskans leikr, alltså helt enkelt "lek". Men min känsla är att det i det här sammanhanget inte syftar så mycket på spel och lekar, utan snarare är ett "suffix för bildande av abstrakta subst", som SAOB t ex säger om ändelsen (vid uppslagsordet "storlek"). Alltså en fysisk manifestering av "dvimmer", trolldom, synförvändelse.
Hade det här ordet funnits i någon form i fornnordiskan och levt kvar fram till våra dagar så skulle det säkert ha hetat "dvimmerlek" eller något snarlikt. Men när det nu inte har gjort det, när vi istället ska konstruera ett nytt ord, så är en annan ändelse nog att föredra, eftersom "-lek" inte är produktivt i den betydelsen i svenskan längre. Vid nykonstruktioner tänker vi ju inte längre på "-lek" som i storlek, väderlek utan på lek som i att leka. En annan ändelse som används på ungefär samma sätt, som en konkretisering av ett ganska abstrakt koncept, men som jag tror fungerar lite bättre i moderna öron, är "-tyg". Det har bl a använts just om såna här övernaturliga företeelser. Ord som trolltyg, sattyg etc leder tankarna åt rätt håll, samtidigt som ordet "dvimmertyg" ändå får den önskade gammaldags känslan.

Senast uppdaterad: 2022-05-02 17:10:07
Tolkien Åke Ohlmarks
dwimmerlaik flimmerspöke 
Erik Andersson Kamelen
dvimmergast  dvimmertyg 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Det här ordet ser ju ganska rohirriskt ut, men det är faktiskt engelska – eller nåja, i alla fall en "förengelskad" variant. Det fornengelska förledet skulle ha varit dwimer eller (ge)dwimor, som i medelengelska blev dweomer. Om ordet alls har funnits i den "moderna" formen dwimmer eller om det är en rent tolkiensk uppfinning har jag inte fått riktigt klart för mig. (En annan form, demerlayk med varianter, utdöd men räknad till den moderna engelskan, finns omnämnd i OED.) Men hur som helst har vi redan försvenskat det till "dvimmer" när vi översatte dwimmer-crafty (se det ordet), så det är väl bara att köra på det en gång till.

Vad gäller efterledet -laik så tycks det vara en till medelengelskan importerad variant av fornnordiskans leikr, alltså helt enkelt "lek". Men min känsla är att det i det här sammanhanget inte syftar så mycket på spel och lekar, utan snarare är ett "suffix för bildande av abstrakta subst", som SAOB t ex säger om ändelsen (vid uppslagsordet "storlek"). Alltså en fysisk manifestering av "dvimmer", trolldom, synförvändelse.
Hade det här ordet funnits i någon form i fornnordiskan och levt kvar fram till våra dagar så skulle det säkert ha hetat "dvimmerlek" eller något snarlikt. Men när det nu inte har gjort det, när vi istället ska konstruera ett nytt ord, så är en annan ändelse nog att föredra, eftersom "-lek" inte är produktivt i den betydelsen i svenskan längre. Vid nykonstruktioner tänker vi ju inte längre på "-lek" som i storlek, väderlek utan på lek som i att leka. En annan ändelse som används på ungefär samma sätt, som en konkretisering av ett ganska abstrakt koncept, men som jag tror fungerar lite bättre i moderna öron, är "-tyg". Det har bl a använts just om såna här övernaturliga företeelser. Ord som trolltyg, sattyg etc leder tankarna åt rätt håll, samtidigt som ordet "dvimmertyg" ändå får den önskade gammaldags känslan.

Senast uppdaterad: 2022-05-02 17:10:07