Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
flet
(Bok II, kapitel 6: Lothlórien)
flet  flätt  flätt 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Det här är ju namnet på de träplattformar uppe i träden som alverna i Lothlórien använde och delvis bebodde. Ordet flet är alltså tänkt att vara det väströna (dvs engelska) ordet; på alviska fanns det ett annat ord, talan (telain i plural).
Om ordet faktiskt finns i nutida engelska är tveksamt. Det skall enligt uppgift finnas med i the Oxford English Dictionary och där vara listat som obsolet, men i ordlistor av mer normalt omfång har jag inte lyckats hitta det. Dock råder inget tvivel om att ordet fanns i fornengelskan, där det även kunde stavas flett. Det betydde ungefär "golv", och var förstås nära släkt med adjektivet flat. Senare dök det upp i skotsk engelska på formen flat (alltså nu som substantiv med samma ord som adjektivet). Nu hade det dessutom en sidobetydelse av våningsplan eller senare helt enkelt våning, alltså bostad. Ordet i den betydelsen finns ju också i modern engelska.
Tolkien kombinerade alltså här, på klassiskt tolkienskt vis, den ursprungliga betydelsen med en senare och uppfinner en midgårdsk förklaring till hur de två betydelserna hänger ihop.

Men med sina filologiska lekar gör den gode professorn inte livet särskilt enkelt för en stackars översättare! Motsvarande ord tycks faktiskt ha funnits på fornsvenska och hette då flæt, men det har inte överlevt länge nog för att få en mer modern form som går att använda här. Men å andra sidan torde en förkrossande majoritet av engelska läsare inte känna igen ordet flet heller, så det bästa är nog att, för att ge svenska läsare samma upplevelse, helt enkelt uppfinna en modern form av ordet och då försöka hålla sig nära det fornsvenska och det engelska. Om ordet flæt hade överlevt från fornsvenskan, eller om vi skulle göra en ny substantivisering av adjektivet "flat" på svenska, så skulle det nog mycket väl kunna landa just i Anderssons "flätt". Jag väljer därför att ansluta mig till det.

Notera att detta ord utifrån sin fornsvenska motsvarighet är i neutrum-form! Alltså "ett flätt", "flättet", "flera flätt".

Senast uppdaterad: 2015-06-27 16:12:42
Tolkien Åke Ohlmarks
flet flet 
Erik Andersson Kamelen
flätt  flätt 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Det här är ju namnet på de träplattformar uppe i träden som alverna i Lothlórien använde och delvis bebodde. Ordet flet är alltså tänkt att vara det väströna (dvs engelska) ordet; på alviska fanns det ett annat ord, talan (telain i plural).
Om ordet faktiskt finns i nutida engelska är tveksamt. Det skall enligt uppgift finnas med i the Oxford English Dictionary och där vara listat som obsolet, men i ordlistor av mer normalt omfång har jag inte lyckats hitta det. Dock råder inget tvivel om att ordet fanns i fornengelskan, där det även kunde stavas flett. Det betydde ungefär "golv", och var förstås nära släkt med adjektivet flat. Senare dök det upp i skotsk engelska på formen flat (alltså nu som substantiv med samma ord som adjektivet). Nu hade det dessutom en sidobetydelse av våningsplan eller senare helt enkelt våning, alltså bostad. Ordet i den betydelsen finns ju också i modern engelska.
Tolkien kombinerade alltså här, på klassiskt tolkienskt vis, den ursprungliga betydelsen med en senare och uppfinner en midgårdsk förklaring till hur de två betydelserna hänger ihop.

Men med sina filologiska lekar gör den gode professorn inte livet särskilt enkelt för en stackars översättare! Motsvarande ord tycks faktiskt ha funnits på fornsvenska och hette då flæt, men det har inte överlevt länge nog för att få en mer modern form som går att använda här. Men å andra sidan torde en förkrossande majoritet av engelska läsare inte känna igen ordet flet heller, så det bästa är nog att, för att ge svenska läsare samma upplevelse, helt enkelt uppfinna en modern form av ordet och då försöka hålla sig nära det fornsvenska och det engelska. Om ordet flæt hade överlevt från fornsvenskan, eller om vi skulle göra en ny substantivisering av adjektivet "flat" på svenska, så skulle det nog mycket väl kunna landa just i Anderssons "flätt". Jag väljer därför att ansluta mig till det.

Notera att detta ord utifrån sin fornsvenska motsvarighet är i neutrum-form! Alltså "ett flätt", "flättet", "flera flätt".

Senast uppdaterad: 2015-06-27 16:12:42