Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Shelob
(Bok IV, kapitel 9: Honockes lya)
Honmonstret  Lockan  Honocke 
Tolkiens översättningsguide
Shelob. Though it sounds (I think) a suitable name for the Spider, in some foreign (orkish) tongue, it is actually composed of She and lob (a dialectal English word meaning 'spider'; see Bilbo's song in chapter VIII of The Hobbit). The Dutch version retains Shelob, but the Swedish has the rather feeble Honmonstret.  
Kommentar
Det här är ett av de mer svåröversatta namnen i sagan. Kombinationen att det, enligt Tolkiens kommentar i Guiden, skall betyda ungefär "honspindel" men samtidigt låta "orkiskt", den har visat sig svåruppnåelig. Att det skall låta orkiskt, det är väl, får man förmoda, för att det är orkerna som har myntat namnet Shelob till att börja med, och då gjort det på väströna, som de ju använder (och förfular) minst lika ofta som svartspråk i kommunikationen sinsemellan. Se kommentaren till Uglúk för mer om orkernas språk. Men till skillnad från orkernas egennamn fungerar det inte här, tycker jag, att lämna namnet oöversatt. Dels eftersom Tolkien alltså tänkt sig att namnet skall vara mer eller mindre begripligt; dels för att om man stavar som på engelska blir uttalet fel, och om man stavar som det låter blir det bara fult. (Tjilobb? Kilob? Schillob?)

För min del var jag länge inne på Honlocke, till locke, ett gammalt alternativt namn för spindel. (Det är ju samma namn som Erik Andersson har gjort en femininform av till sitt Lockan. Vilket jag dock inte tycker om alls, det låter alldeles för snällt. "Lockan och de tre björnarna"?) Men jag har stört mig mer och mer på det faktum att namnet locke, eller lockespindel, nu för tiden nästan uteslutande används om en annan typ av spindeldjur, Opiliones, som ibland även kallas "Pappa Långben". (Detta namn används dock även om harkrankar, förvirrande nog.) Lockespindlar har (eller ser ut att ha) en enda klump till kropp, till skillnad från riktiga spindlar som har tydlig uppdelning mellan framkropp och bakkropp, och lockespindlar väver heller inte nät. Ingen spindelkännare skulle förlåta mig om jag kallade den uppenbart "äktspindliga" Shelob för en lockespindel!

Istället har jag med god hjälp av forumet fått korn på en dialektal form av detta namn, nämligen nocke. Det kan även stavas nåkke (fast knappast på rikssvenska). Mitt Honocke är förstås helt enkelt en kombination av hon- och nocke (där ena n:et fallit bort) och är alltså konstruerat av samma beståndsdelar som originalet. Hur orkiskt det låter kan kanske diskuteras, men det låter i alla fall lite mystiskt och farligt, tycker jag, och det får duga!

Senast uppdaterad: 2020-03-06 14:53:06
Tolkien Åke Ohlmarks
Shelob Honmonstret 
Erik Andersson Kamelen
Lockan  Honocke 
Tolkiens översättningsguide
Shelob. Though it sounds (I think) a suitable name for the Spider, in some foreign (orkish) tongue, it is actually composed of She and lob (a dialectal English word meaning 'spider'; see Bilbo's song in chapter VIII of The Hobbit). The Dutch version retains Shelob, but the Swedish has the rather feeble Honmonstret.  
Kommentar
Det här är ett av de mer svåröversatta namnen i sagan. Kombinationen att det, enligt Tolkiens kommentar i Guiden, skall betyda ungefär "honspindel" men samtidigt låta "orkiskt", den har visat sig svåruppnåelig. Att det skall låta orkiskt, det är väl, får man förmoda, för att det är orkerna som har myntat namnet Shelob till att börja med, och då gjort det på väströna, som de ju använder (och förfular) minst lika ofta som svartspråk i kommunikationen sinsemellan. Se kommentaren till Uglúk för mer om orkernas språk. Men till skillnad från orkernas egennamn fungerar det inte här, tycker jag, att lämna namnet oöversatt. Dels eftersom Tolkien alltså tänkt sig att namnet skall vara mer eller mindre begripligt; dels för att om man stavar som på engelska blir uttalet fel, och om man stavar som det låter blir det bara fult. (Tjilobb? Kilob? Schillob?)

För min del var jag länge inne på Honlocke, till locke, ett gammalt alternativt namn för spindel. (Det är ju samma namn som Erik Andersson har gjort en femininform av till sitt Lockan. Vilket jag dock inte tycker om alls, det låter alldeles för snällt. "Lockan och de tre björnarna"?) Men jag har stört mig mer och mer på det faktum att namnet locke, eller lockespindel, nu för tiden nästan uteslutande används om en annan typ av spindeldjur, Opiliones, som ibland även kallas "Pappa Långben". (Detta namn används dock även om harkrankar, förvirrande nog.) Lockespindlar har (eller ser ut att ha) en enda klump till kropp, till skillnad från riktiga spindlar som har tydlig uppdelning mellan framkropp och bakkropp, och lockespindlar väver heller inte nät. Ingen spindelkännare skulle förlåta mig om jag kallade den uppenbart "äktspindliga" Shelob för en lockespindel!

Istället har jag med god hjälp av forumet fått korn på en dialektal form av detta namn, nämligen nocke. Det kan även stavas nåkke (fast knappast på rikssvenska). Mitt Honocke är förstås helt enkelt en kombination av hon- och nocke (där ena n:et fallit bort) och är alltså konstruerat av samma beståndsdelar som originalet. Hur orkiskt det låter kan kanske diskuteras, men det låter i alla fall lite mystiskt och farligt, tycker jag, och det får duga!

Senast uppdaterad: 2020-03-06 14:53:06