Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Wetwang
(Bok II, kapitel 8: Farväl till Lórien)
Våta vägen  Våtvången  Våtvången 
Tolkiens översättningsguide
Wetwang. Common Speech translation of Nindalf (Grey-elven nîn 'wet' + talf 'flat field'). But it is in archaic form, wang being an old word for 'field, flat area'. (Wetwang is an actual placename in Yorkshire). Both elements should be translated. In Scandinavian languages the equivalents of both wet and wang are found: Icelandic votur and vangur; Swedish våt and vång; Danish vaad and vang. The Dutch version retains Wetwang, though Natwang would have been better; the Swedish has Våta vägen, which is not the meaning, and is quite unsuitable: the Wetwang was a pathless fen. Wang did not survive in Dutch, or in German (except in placenames or dialect). German Wange, Dutch wang 'cheek' is a different (but related) word. 
Kommentar
Här har Tolkien redan gjort jobbet åt oss i sin Guide, och jag ser ingen anledning att inte följa hans förslag att använda orden "våt" och "vång". (Det sistnämnda är ett gammalt ord för fält, som i någon mån fortfarande är i bruk, finns åtminstone med i välsorterade ordböcker. Men mest stöter man på det i ortnamn.) Sedan kan man fundera på om Våtvång, Våtvånga eller Våtvången låter bäst (alla varianterna av ändelse förekommer ofta i ortnamn, även om någon vång med "Våt-" som förled inte existerar i Sverige). Men jag väljer alltså att ansluta mig till Andersson och köra med Våtvången.

Senast uppdaterad: 2015-06-04 01:45:18
Tolkien Åke Ohlmarks
Wetwang Våta vägen 
Erik Andersson Kamelen
Våtvången  Våtvången 
Tolkiens översättningsguide
Wetwang. Common Speech translation of Nindalf (Grey-elven nîn 'wet' + talf 'flat field'). But it is in archaic form, wang being an old word for 'field, flat area'. (Wetwang is an actual placename in Yorkshire). Both elements should be translated. In Scandinavian languages the equivalents of both wet and wang are found: Icelandic votur and vangur; Swedish våt and vång; Danish vaad and vang. The Dutch version retains Wetwang, though Natwang would have been better; the Swedish has Våta vägen, which is not the meaning, and is quite unsuitable: the Wetwang was a pathless fen. Wang did not survive in Dutch, or in German (except in placenames or dialect). German Wange, Dutch wang 'cheek' is a different (but related) word. 
Kommentar
Här har Tolkien redan gjort jobbet åt oss i sin Guide, och jag ser ingen anledning att inte följa hans förslag att använda orden "våt" och "vång". (Det sistnämnda är ett gammalt ord för fält, som i någon mån fortfarande är i bruk, finns åtminstone med i välsorterade ordböcker. Men mest stöter man på det i ortnamn.) Sedan kan man fundera på om Våtvång, Våtvånga eller Våtvången låter bäst (alla varianterna av ändelse förekommer ofta i ortnamn, även om någon vång med "Våt-" som förled inte existerar i Sverige). Men jag väljer alltså att ansluta mig till Andersson och köra med Våtvången.

Senast uppdaterad: 2015-06-04 01:45:18