Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Shire, the
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Fylke  Fylke  Sysslet 
Tolkiens översättningsguide
Shire. An organised region with a 'county-town' (in the case of the hobbits' Shire this was Michel Delving). Since this word is current in modern English and therefore is in the tale in the Common Speech, translate it by sense.
Shire, Old English scír, seems very early to have replaced the ancient Germanic word for a 'district', found in its oldest form in Gothic gawi, surviving now in Dutch gouw, German Gau. In English, owing to its reduction to g (pronounced y), it survived only in a few old placenames, the best known of which is Surrey (from Suðer-ge) 'southern district'. This word would seem the nearest equivalent in antiquity and general sense to the Shire of the story. The Dutch version uses Gouw; Gau seems to me suitable in German, unless its recent use in regional reorganisation under Hitler has spoilt this very old word. In Scandinavian languages (in which a related word does not exist) some other (preferably old) word for 'district' or 'province' should be used. The Swedish version uses Fylki, apparently borrowing the Old Norse (especially Norwegian) fylki 'district, province'. Actually the Old Norse and modern Icelandic sýsla (Swedish syssla, Danish syssel, now obsolete in the sense amt, but occurring in place-names) was in mind, when I said that the real untranslated name of the Shire was Súza (III 412); hence it was also said (I 14) that it was so named as 'a district of well-ordered business'. 
Kommentar
Tolkien ger själv i sin Guide förklaringen till varför "Sysslet" är en översättning som ligger nära till hands. Ett extra plus är att namnet nu är i bestämd form, precis som originalets the Shire, vilket möjliggör en rak översättning av Radagasts misstag att utelämna den bestämda artikeln i sin dialog med Gandalf.
Notera att det i sammansättningar får obestämd form, t ex "Sysselbor".

Att jag väljer Sysslet och Syssel- snarare än Sysslan och Sysslo-, vilket nog hade varit den mest naturliga formen i modern svenska, är främst av två anledningar:
För det första för att "syssel" är den västsvenska, ursprungligen norska och danska, formen. De enda svenska områden som faktiskt indelats i syssel är de som en gång varit norska eller danska, främst Bohuslän och Värmland, och i den mån läsaren alls känner till detta begrepp är det troligen utifrån namn som Älvsyssel (i Bohuslän) eller Södersysslet (i Värmland).
För det andra så är ju ordet "syssla" i fullt bruk i modern svenska, och även om det egentligen är samma ord (eller rättare sagt uppkom ordets betydelse som "distrikt" ur den andra, mer bekanta betydelsen) så leder det tankarna lite åt fel håll.
Som en bonus blir översättningen av Shirriff (se det ordet) dessutom bättre nu. Syssloman hade varit mindre bra, då det är en juridisk term som fortfarande är i bruk.

Senast uppdaterad: 2014-04-25 17:58:46
Tolkien Åke Ohlmarks
Shire, the Fylke 
Erik Andersson Kamelen
Fylke  Sysslet 
Tolkiens översättningsguide
Shire. An organised region with a 'county-town' (in the case of the hobbits' Shire this was Michel Delving). Since this word is current in modern English and therefore is in the tale in the Common Speech, translate it by sense.
Shire, Old English scír, seems very early to have replaced the ancient Germanic word for a 'district', found in its oldest form in Gothic gawi, surviving now in Dutch gouw, German Gau. In English, owing to its reduction to g (pronounced y), it survived only in a few old placenames, the best known of which is Surrey (from Suðer-ge) 'southern district'. This word would seem the nearest equivalent in antiquity and general sense to the Shire of the story. The Dutch version uses Gouw; Gau seems to me suitable in German, unless its recent use in regional reorganisation under Hitler has spoilt this very old word. In Scandinavian languages (in which a related word does not exist) some other (preferably old) word for 'district' or 'province' should be used. The Swedish version uses Fylki, apparently borrowing the Old Norse (especially Norwegian) fylki 'district, province'. Actually the Old Norse and modern Icelandic sýsla (Swedish syssla, Danish syssel, now obsolete in the sense amt, but occurring in place-names) was in mind, when I said that the real untranslated name of the Shire was Súza (III 412); hence it was also said (I 14) that it was so named as 'a district of well-ordered business'. 
Kommentar
Tolkien ger själv i sin Guide förklaringen till varför "Sysslet" är en översättning som ligger nära till hands. Ett extra plus är att namnet nu är i bestämd form, precis som originalets the Shire, vilket möjliggör en rak översättning av Radagasts misstag att utelämna den bestämda artikeln i sin dialog med Gandalf.
Notera att det i sammansättningar får obestämd form, t ex "Sysselbor".

Att jag väljer Sysslet och Syssel- snarare än Sysslan och Sysslo-, vilket nog hade varit den mest naturliga formen i modern svenska, är främst av två anledningar:
För det första för att "syssel" är den västsvenska, ursprungligen norska och danska, formen. De enda svenska områden som faktiskt indelats i syssel är de som en gång varit norska eller danska, främst Bohuslän och Värmland, och i den mån läsaren alls känner till detta begrepp är det troligen utifrån namn som Älvsyssel (i Bohuslän) eller Södersysslet (i Värmland).
För det andra så är ju ordet "syssla" i fullt bruk i modern svenska, och även om det egentligen är samma ord (eller rättare sagt uppkom ordets betydelse som "distrikt" ur den andra, mer bekanta betydelsen) så leder det tankarna lite åt fel håll.
Som en bonus blir översättningen av Shirriff (se det ordet) dessutom bättre nu. Syssloman hade varit mindre bra, då det är en juridisk term som fortfarande är i bruk.

Senast uppdaterad: 2014-04-25 17:58:46