Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Bridge of Stonebows
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Stenvalvsbron  Stenvalvsbron  Stenbågebron 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta är det gamla namnet på Brännvinsbron, som den hette på de gamla kungarnas tid.

Med allra största sannolikhet syftar stonebow helt enkelt på de bågformade brovalven. Det finns gott om exempel på broar med liknande namn och syftning. Det finns visserligen ett vapen med samma namn, ett slags armborst som skjuter stenar istället för pilar, men det känns mycket osannolikt att det skulle vara vad som åsyftas här.

Både Ohlmarks och Andersson har som synes kört med en förtydligande översättning där de gör klart att det är brovalv som menas. Jag tycker inte at det är nödvändigt. Tolkien hade kunnat kalla bron Bridge of Stone-arches istället, men det gjorde han inte. Och ordet "båge" används i såna här sammanhang även på svenska, som t ex i ordet "valvbåge". Att man på det sättet samtidigt kan bevara en viss tvetydighet i namnet ser jag som en ren fördel.

Det finns ytterligare ett sätt på vilket originalnamnet är särpräglat: Tolkien väljer att kalla det Bridge of Stonebows istället för Stonebow Bridge, vilket ger en lite annan känsla i namnet. Men den finessen har jag inte hittat något bra sätt att fånga på svenska, så det får tyvärr vara.

Senast uppdaterad: 2014-03-30 17:05:44
Tolkien Åke Ohlmarks
Bridge of Stonebows Stenvalvsbron 
Erik Andersson Kamelen
Stenvalvsbron  Stenbågebron 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta är det gamla namnet på Brännvinsbron, som den hette på de gamla kungarnas tid.

Med allra största sannolikhet syftar stonebow helt enkelt på de bågformade brovalven. Det finns gott om exempel på broar med liknande namn och syftning. Det finns visserligen ett vapen med samma namn, ett slags armborst som skjuter stenar istället för pilar, men det känns mycket osannolikt att det skulle vara vad som åsyftas här.

Både Ohlmarks och Andersson har som synes kört med en förtydligande översättning där de gör klart att det är brovalv som menas. Jag tycker inte at det är nödvändigt. Tolkien hade kunnat kalla bron Bridge of Stone-arches istället, men det gjorde han inte. Och ordet "båge" används i såna här sammanhang även på svenska, som t ex i ordet "valvbåge". Att man på det sättet samtidigt kan bevara en viss tvetydighet i namnet ser jag som en ren fördel.

Det finns ytterligare ett sätt på vilket originalnamnet är särpräglat: Tolkien väljer att kalla det Bridge of Stonebows istället för Stonebow Bridge, vilket ger en lite annan känsla i namnet. Men den finessen har jag inte hittat något bra sätt att fånga på svenska, så det får tyvärr vara.

Senast uppdaterad: 2014-03-30 17:05:44