Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Mount Doom
(Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag)
Domedagsberget  Domberget  Domedagsberget 
Tolkiens översättningsguide
Mount Doom. This was (in Gondor) the Common Speech name of the volcano Orodruin ('Mountain of red flame'), but was a translation of its other Elvish name Amon Amarth ('Hill of Doom'), given to Sauron's forge-mountain because it was linked in ancient and little-understood prophecies with the 'doom', the final end of the Third Age, that it was foretold would befall when Isildur's Bane was found again; see the verses in I 259. Translate by sense: 'Mountain (of) doom' (in the sense 'impending fate'). See Crack of Doom.

Doom. The word doom, in its original sense 'judgment' (formal and legal, or personal), has in English, partly owing to its sound, and largely to its special use in doomsday, become loaded with senses of death, finality and fate (impending or foretold). (Outside English doomsday is only preserved in the Scandinavian languages: Icelandic dómsdagur, Swedish domedag, Danish dómmedag; also Finnish tuomipäivä) . 
Kommentar
Det här är ju ett centralt namn i berättelsen, och det är viktigt att det klingar dramatiskt och ödesmättat. Där tycker jag att Anderssons Domberget spricker. Dom på svenska har inte alls samma kraft som originalets doom, ordet är uppmjukat av sin vanligare juridiska betydelse i ord som domstol, domherre osv. Att särskriva det till Domens berg hade möjligen fungerat bättre, men det saknar fortfarande originalets fulla slagkraft.

Jag var länge skeptisk till Ohlmarks gamla klassiska Domedagsberget, trots att det definitivt har de muskler som erfordras, därför att jag inte kände mig bekväm med att blanda in domedagen, som jag såg som ett uttalat kristet begrepp. Men det var innan jag hade vett att läsa Guiden ordentligt! Tolkien nämner uttryckligen just domedagen i sin kommentar till ordet Doom (som jag har klippt in de relevanta delarna av här, då jag nog inte kommer att ha något separat ord doom i min namnlista). Och i kommentaren till Mount Doom förklarar han ju vidare hur namnet faktiskt syftar på en specifik domedag, Tredje ålderns ände. Då passar ju Domedagsberget alldeles förträffligt!

Se även Crack of Doom.

Senast uppdaterad: 2013-03-04 13:39:44
Tolkien Åke Ohlmarks
Mount Doom Domedagsberget 
Erik Andersson Kamelen
Domberget  Domedagsberget 
Tolkiens översättningsguide
Mount Doom. This was (in Gondor) the Common Speech name of the volcano Orodruin ('Mountain of red flame'), but was a translation of its other Elvish name Amon Amarth ('Hill of Doom'), given to Sauron's forge-mountain because it was linked in ancient and little-understood prophecies with the 'doom', the final end of the Third Age, that it was foretold would befall when Isildur's Bane was found again; see the verses in I 259. Translate by sense: 'Mountain (of) doom' (in the sense 'impending fate'). See Crack of Doom.

Doom. The word doom, in its original sense 'judgment' (formal and legal, or personal), has in English, partly owing to its sound, and largely to its special use in doomsday, become loaded with senses of death, finality and fate (impending or foretold). (Outside English doomsday is only preserved in the Scandinavian languages: Icelandic dómsdagur, Swedish domedag, Danish dómmedag; also Finnish tuomipäivä) . 
Kommentar
Det här är ju ett centralt namn i berättelsen, och det är viktigt att det klingar dramatiskt och ödesmättat. Där tycker jag att Anderssons Domberget spricker. Dom på svenska har inte alls samma kraft som originalets doom, ordet är uppmjukat av sin vanligare juridiska betydelse i ord som domstol, domherre osv. Att särskriva det till Domens berg hade möjligen fungerat bättre, men det saknar fortfarande originalets fulla slagkraft.

Jag var länge skeptisk till Ohlmarks gamla klassiska Domedagsberget, trots att det definitivt har de muskler som erfordras, därför att jag inte kände mig bekväm med att blanda in domedagen, som jag såg som ett uttalat kristet begrepp. Men det var innan jag hade vett att läsa Guiden ordentligt! Tolkien nämner uttryckligen just domedagen i sin kommentar till ordet Doom (som jag har klippt in de relevanta delarna av här, då jag nog inte kommer att ha något separat ord doom i min namnlista). Och i kommentaren till Mount Doom förklarar han ju vidare hur namnet faktiskt syftar på en specifik domedag, Tredje ålderns ände. Då passar ju Domedagsberget alldeles förträffligt!

Se även Crack of Doom.

Senast uppdaterad: 2013-03-04 13:39:44