Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Forsaken Inn, the
(Bok I, kapitel 11: En kniv i mörkret)
Öde värdshuset  Sista utposten  Övergivna Värdshuset 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Det här "värdshuset" nämns bara en enda gång i böckerna: i kapitel 11 när Aragorn uppe på Väderklint får frågan hur långt det är till Rämnedal, och svarar:

"I don't know if the Road has ever been measured in miles beyond the Forsaken Inn, a day's journey east of Bree."

Viss osäkerhet tycks råda i tolkienistkretsar redan kring om detta alls är ett värdshus, eller om det bara är en ruin efter ett tidigare sådant. Själv har jag alltid sett det som självklart att det bara är en ruin. (Kanske har min tolkning undermedvetet formats av Ohlmarks översättning Öde värdshuset?) Jag blev riktigt förvånad när jag sökte lite på ämnet och fann delade meningar på den här punkten. Bästa argumentet för att det är ett levande värdshus tycks vara att Tolkien skriver just som han gör, Forsaken Inn med versaler och kursiv stil. Det tyder på att det är ett faktiskt krognamn och inte bara en allmän beskrivning.

Men jag väljer ändå att hålla fast vid min ruinbild. Jag kan dessutom fördjupa den lite, nu när jag har läst på: Tolkien påbörjade, men gjorde aldrig klart, en uppdaterad version av The Hobbit som skulle vara bättre anpassad till den efterföljande ringhistorien. Detta beskrivs i The History of the Hobbit av John D. Rateliff. Ett av tilläggen Tolkien gjorde i revideringen var att beskriva hur Thorin med sällskap en dagsresa öster om Bri nådde ett värdshus vid namn the Last Inn, men till sin stora besvikelse fann det övergivet. Jag väljer att tro att detta handlar om samma värdshus. Vidare väljer jag att tro att värdshuset medan det ännu var i drift faktiskt hette just the Last Inn, men att det när det övergavs i folkmun fick namnet the Forsaken Inn istället.

Och vad har allt detta att göra med min översättning? Jo, jag har som nämnt på annat håll (se kommentaren till The Prancing Pony) en namngivningsstandard för just krogar, där jag använder inledande versal på alla ord i namnet. Frågan var om jag skulle använda den standarden även här eller inte. Och som synes valde jag att göra det, för även om the Forsaken Inn enligt min tolkning inte är det riktiga namnet på en varken nutida eller före detta krog, så är det en förvanskning av ett sådant namn snarare än bara en allmän beskrivning, och därför skall namnstandarden användas.
Den andra frågan att ta ställning till är: med eller utan "det"? Som nämns i min ponnykommentar har jag en anarkistisk syn på detta och stoppar in ett "det" när jag tycker att det låter bra (som i "Den Stegrande Ponnyn") och låter bli annars (som i "Gröna Draken"). I det här fallet hade jag dock valt "Det Övergivna Värdshuset" om jag bara gått på känslan i just det namnet. Men däremot låter "Sista Värdshuset" mycket bättre än "Det Sista Värdshuset", och det är ju det namnet som ligger till grund för detta, i alla fall i min tolkning. Så därför kör jag utan "det". Så det så!

Senast uppdaterad: 2013-12-06 16:46:44
Tolkien Åke Ohlmarks
Forsaken Inn, the Öde värdshuset 
Erik Andersson Kamelen
Sista utposten  Övergivna Värdshuset 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Det här "värdshuset" nämns bara en enda gång i böckerna: i kapitel 11 när Aragorn uppe på Väderklint får frågan hur långt det är till Rämnedal, och svarar:

"I don't know if the Road has ever been measured in miles beyond the Forsaken Inn, a day's journey east of Bree."

Viss osäkerhet tycks råda i tolkienistkretsar redan kring om detta alls är ett värdshus, eller om det bara är en ruin efter ett tidigare sådant. Själv har jag alltid sett det som självklart att det bara är en ruin. (Kanske har min tolkning undermedvetet formats av Ohlmarks översättning Öde värdshuset?) Jag blev riktigt förvånad när jag sökte lite på ämnet och fann delade meningar på den här punkten. Bästa argumentet för att det är ett levande värdshus tycks vara att Tolkien skriver just som han gör, Forsaken Inn med versaler och kursiv stil. Det tyder på att det är ett faktiskt krognamn och inte bara en allmän beskrivning.

Men jag väljer ändå att hålla fast vid min ruinbild. Jag kan dessutom fördjupa den lite, nu när jag har läst på: Tolkien påbörjade, men gjorde aldrig klart, en uppdaterad version av The Hobbit som skulle vara bättre anpassad till den efterföljande ringhistorien. Detta beskrivs i The History of the Hobbit av John D. Rateliff. Ett av tilläggen Tolkien gjorde i revideringen var att beskriva hur Thorin med sällskap en dagsresa öster om Bri nådde ett värdshus vid namn the Last Inn, men till sin stora besvikelse fann det övergivet. Jag väljer att tro att detta handlar om samma värdshus. Vidare väljer jag att tro att värdshuset medan det ännu var i drift faktiskt hette just the Last Inn, men att det när det övergavs i folkmun fick namnet the Forsaken Inn istället.

Och vad har allt detta att göra med min översättning? Jo, jag har som nämnt på annat håll (se kommentaren till The Prancing Pony) en namngivningsstandard för just krogar, där jag använder inledande versal på alla ord i namnet. Frågan var om jag skulle använda den standarden även här eller inte. Och som synes valde jag att göra det, för även om the Forsaken Inn enligt min tolkning inte är det riktiga namnet på en varken nutida eller före detta krog, så är det en förvanskning av ett sådant namn snarare än bara en allmän beskrivning, och därför skall namnstandarden användas.
Den andra frågan att ta ställning till är: med eller utan "det"? Som nämns i min ponnykommentar har jag en anarkistisk syn på detta och stoppar in ett "det" när jag tycker att det låter bra (som i "Den Stegrande Ponnyn") och låter bli annars (som i "Gröna Draken"). I det här fallet hade jag dock valt "Det Övergivna Värdshuset" om jag bara gått på känslan i just det namnet. Men däremot låter "Sista Värdshuset" mycket bättre än "Det Sista Värdshuset", och det är ju det namnet som ligger till grund för detta, i alla fall i min tolkning. Så därför kör jag utan "det". Så det så!

Senast uppdaterad: 2013-12-06 16:46:44