Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Hornburg, the
(Bok III, kapitel 7: Helms djup)
Hornborgen  Hornborgen  Hornborgen 
Tolkiens översättningsguide
Hornburg, Hornrock. These are so called because of Helm's great horn, supposed still at times to be heard blowing. Translate. 
Kommentar
Här är förledet tänkt att vara begripligt, plus att hela namnet har bestämd form. Då känns det, till skillnad från Mundburg, som om det är på sin plats att översätta -burg. Att kalla det för "Hornburgen", med anglosaxisk stavning av borgen men svenskt förled och svensk ändelse, skulle bara bli konstigt. (Och skulle dessutom ge oönskade gotländska vibbar.)

Senast uppdaterad: 2016-06-20 12:39:52
Tolkien Åke Ohlmarks
Hornburg, the Hornborgen 
Erik Andersson Kamelen
Hornborgen  Hornborgen 
Tolkiens översättningsguide
Hornburg, Hornrock. These are so called because of Helm's great horn, supposed still at times to be heard blowing. Translate. 
Kommentar
Här är förledet tänkt att vara begripligt, plus att hela namnet har bestämd form. Då känns det, till skillnad från Mundburg, som om det är på sin plats att översätta -burg. Att kalla det för "Hornburgen", med anglosaxisk stavning av borgen men svenskt förled och svensk ändelse, skulle bara bli konstigt. (Och skulle dessutom ge oönskade gotländska vibbar.)

Senast uppdaterad: 2016-06-20 12:39:52