Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Grey Company, the
(Bok III, kapitel 5: Den vite ryttaren)
den Grå skvadronen; de järngrå ryttarna  den grå skaran  Grå skaran 
Tolkiens översättningsguide
Grey Company. Translate. 
Kommentar
Company är lite svåröversatt, eftersom det på engelska kan ha både en militär och en mer allmän betydelse. Tolkien kallar nästan konsekvent det brödraskap som lämnade Rämnedal för the Company i löptexten, även om de ju i boktiteln får namnet the Fellowship of the Ring. I det sammanhanget har jag helt enkelt översatt det till "Sällskapet". Men "Grå sällskapet" har ingen vidare klang, tycker jag. (Faktum är, slår det mig nu, att "Grå brödraskapet" hade varit riktigt snyggt! Men knappast lämpligt i kontexten.) Jag var länge inne på att följa Ohlmarks i spåren och köra med "Grå skvadronen", trots att man då fokuserar helt på bara den militära betydelsen. Men jag har efter lite efterforskningar kommit fram till att en skvadron inte är att jämställa med en pluton storleksmässigt, som jag trodde, utan med ett helt kompani. Och då är det en för stor enhet för att vara en lämplig beteckning på den här lilla skaran, som ju är drygt trettio man allt som allt. Ett bättre ord för en beriden formation av den storleken är nog tropp, men "Grå troppen" låter inte så bra det heller. På det hela taget har det varit svårt att hitta vare sig synonymer till sällskap eller militära enheter som har den klang jag vill ha. Ett tag funderade jag på att istället runda problemet och köra med "Grå ryttarna", men sedan insåg jag att det låg för nära i formen till de svarta ryttarna och den vite dito för att vara riktigt lyckat. Så till slut anslöt jag mig till Andersson och hans "skara" (ett ord som även haft en militär betydelse förr, kanske i synnerhet vad gäller trupper i det gamla Romarriket).

Dock skiljer jag mig från Andersson vad gäller versalen. Detta är en fix, namngiven grupp, så jag ser ingen anledning att inte ge den namnstatus och därmed stor begynnelsebokstav. Och ofta gäller, har jag funnit, att om något uttryck är "namnigt" nog för att få versal, då är det också namnigt nog för att artikeln skall falla bort. Just den konstruktionen finns det ju ingen riktig motsvarighet till på engelska, men på svenska kan man välja att kalla gruppen för "Grå skaran" istället för "Den grå skaran", och jag tycker att det låter bättre så.

Senaste ändring: Bytte från "Grå ryttarna" till "Grå skaran" och skrev om motiveringen.

Senast uppdaterad: 2022-05-18 09:37:21
Tolkien Åke Ohlmarks
Grey Company, the den Grå skvadronen; de järngrå ryttarna 
Erik Andersson Kamelen
den grå skaran  Grå skaran 
Tolkiens översättningsguide
Grey Company. Translate. 
Kommentar
Company är lite svåröversatt, eftersom det på engelska kan ha både en militär och en mer allmän betydelse. Tolkien kallar nästan konsekvent det brödraskap som lämnade Rämnedal för the Company i löptexten, även om de ju i boktiteln får namnet the Fellowship of the Ring. I det sammanhanget har jag helt enkelt översatt det till "Sällskapet". Men "Grå sällskapet" har ingen vidare klang, tycker jag. (Faktum är, slår det mig nu, att "Grå brödraskapet" hade varit riktigt snyggt! Men knappast lämpligt i kontexten.) Jag var länge inne på att följa Ohlmarks i spåren och köra med "Grå skvadronen", trots att man då fokuserar helt på bara den militära betydelsen. Men jag har efter lite efterforskningar kommit fram till att en skvadron inte är att jämställa med en pluton storleksmässigt, som jag trodde, utan med ett helt kompani. Och då är det en för stor enhet för att vara en lämplig beteckning på den här lilla skaran, som ju är drygt trettio man allt som allt. Ett bättre ord för en beriden formation av den storleken är nog tropp, men "Grå troppen" låter inte så bra det heller. På det hela taget har det varit svårt att hitta vare sig synonymer till sällskap eller militära enheter som har den klang jag vill ha. Ett tag funderade jag på att istället runda problemet och köra med "Grå ryttarna", men sedan insåg jag att det låg för nära i formen till de svarta ryttarna och den vite dito för att vara riktigt lyckat. Så till slut anslöt jag mig till Andersson och hans "skara" (ett ord som även haft en militär betydelse förr, kanske i synnerhet vad gäller trupper i det gamla Romarriket).

Dock skiljer jag mig från Andersson vad gäller versalen. Detta är en fix, namngiven grupp, så jag ser ingen anledning att inte ge den namnstatus och därmed stor begynnelsebokstav. Och ofta gäller, har jag funnit, att om något uttryck är "namnigt" nog för att få versal, då är det också namnigt nog för att artikeln skall falla bort. Just den konstruktionen finns det ju ingen riktig motsvarighet till på engelska, men på svenska kan man välja att kalla gruppen för "Grå skaran" istället för "Den grå skaran", och jag tycker att det låter bättre så.

Senaste ändring: Bytte från "Grå ryttarna" till "Grå skaran" och skrev om motiveringen.

Senast uppdaterad: 2022-05-18 09:37:21