Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Grey Company, the
(Bok III, kapitel 5: Den vite ryttaren)
den Grå skvadronen; de järngrå ryttarna  den grå skaran  Grå skaran 
Tolkiens översättningsguide
Grey Company. Translate. 
Kommentar
Company är lite svåröversatt, eftersom det på engelska kan ha både en militär och en mer allmän betydelse. Tolkien kallar nästan konsekvent det brödraskap som lämnade Rämnedal för the Company i löptexten, även om de ju i boktiteln får namnet the Fellowship of the Ring. I det sammanhanget har jag helt enkelt översatt det till "Sällskapet". Men det hade inte fungerat riktigt bra här, eftersom det här lite mer är frågan om och låter som en militär enhet. Å andra sidan är ordet inte entydigt militärt heller, varför Ohlmarks "den Grå skvadronen" eller förslag i samma anda som t ex "Grå fänikan", "Grå plutonen" eller "Grå kompaniet" blir alltför specifikt. Ett kompani är dessutom på svenska en betydligt större militär enhet än de trettioen man som Halbarad och hans utbygdsjägare var. (Ett kompani består vanligen av en stab och tre till fyra plutoner, ca 100-300 man). På engelska däremot kan ordet (utöver den svenska betydelsen) också syfta på "any relatively small group of soldiers", som ordboken säger.

Som synes fastnade jag till slut för Anderssons lösning. "Skara" är ett bra ord därför att det dels har en allmän betydelse, helt enkelt en grupp, men dels också kan syfta på ett litet militärt förband. Som ordboken säger: "särsk. α) i fråga om soldater l. krigsmän: trupp, truppavdelning; förr äv. pregnant, ss. beteckning för en mindre truppavdelning inom den forntida romerska krigsmakten".

Vad gäller versal däremot ansluter jag mig till Ohlmarks och inte Andersson. Detta är en fix, namngiven grupp, så jag ser ingen anledning att inte ge den namnstatus och därmed versal. Men Andersson har ju också generellt varit mycket mer restriktiv med versalerna än både Ohlmarks och jag (och än Tolkien, som är frikostig med versalerna även jämfört med engelsk praxis).
Ofta gäller också, har jag funnit, att om något uttryck är "namnigt" nog för att få versal, då är det också namnigt nog för att artikeln skall falla bort. Just den konstruktionen finns det ju ingen riktig motsvarighet till på engelska, men på svenska kan man välja att kalla gruppen för "Grå skaran" istället för "den Grå skaran", och jag tycker (efter åtskilligt funderande) att det låter bättre så.

Senast uppdaterad: 2016-04-16 18:39:20