Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Leaflock
(Bok III, kapitel 4: Trädskägge)
Lövhåre  Lövlocke  Lövlocke 
Tolkiens översättningsguide
Leaflock. Translate by sense, since this is supposed to be a Common Speech translation of the Elvish Finglas: fing 'lock of hair' + las(s) 'leaf'. Similarly the Ent-name Fladrif, translated as Skinbark
Kommentar
En rak översättning är vad Tolkien påbjuder, och jag ser ingen anledning att gå emot honom här. Enda lilla avsteget är ett extra avslutande "e" för att göra det mer namnigt. Men det är ju högst vedertaget, både i svenskan i allmänhet och i ringöversättningen (jämför t ex Vidstige).

Senast uppdaterad: 2016-02-02 15:10:37
Tolkien Åke Ohlmarks
Leaflock Lövhåre 
Erik Andersson Kamelen
Lövlocke  Lövlocke 
Tolkiens översättningsguide
Leaflock. Translate by sense, since this is supposed to be a Common Speech translation of the Elvish Finglas: fing 'lock of hair' + las(s) 'leaf'. Similarly the Ent-name Fladrif, translated as Skinbark
Kommentar
En rak översättning är vad Tolkien påbjuder, och jag ser ingen anledning att gå emot honom här. Enda lilla avsteget är ett extra avslutande "e" för att göra det mer namnigt. Men det är ju högst vedertaget, både i svenskan i allmänhet och i ringöversättningen (jämför t ex Vidstige).

Senast uppdaterad: 2016-02-02 15:10:37