Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Archet
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Gamleby  Arklo  Arkätt 
Tolkiens översättningsguide
Archet. This is actually an English Place‑name of Celtic origin. It is used in the nomenclature of Bree to represent a stratum of names older than those in the Common Speech or Hobbit language. So also Bree, an English place-name from a Celtic word for 'hill'. Therefore retain Archet and Bree unaltered, since these names no longer have a recognised meaning in English. Chetwood is a compound of Celtic and English, both elements meaning 'wood'; compare Brill, in Oxfordshire, derived from bree + hill. Therefore in Chetwood retain Chet and translate wood
Kommentar
Det känns rimligt att försvenska stavningen, även om själva ljudet enligt Tolkien bör lämnas mer eller mindre oförändrat. Se även Chetwood, som innehåller samma i grunden keltiska ord chet.

Anderssons mystiska Arklo har till slut fått sin förklaring! Erik har nu själv berättat att han faktiskt tog namnet mer eller mindre ur luften. När han hade översatt Chetwood till "Ketskogen" borde Archet enligt principen Tolkien påbjuder bli "Arket". Men det tyckte han helt enkelt inte var bra alls, i alla fall inte i skrift. Därför valde han att behålla "Ar-" men ta ett efterled vilket som helst. Han gillade hur "Arklo" lät (det är ett befintligt, företrädesvis norrländskt ortnamn), så så fick det bli. Vad namnet råkade betyda (vilket i det här fallet är oklart) spelade just då mindre roll. Hade han översatt namnet nu, efter att i efterdyningarna av sin Tolkien-översättning ha blivit väldigt intresserad av ortnamnsforskning, så skulle han vara lite mer noga med betydelsen, bedyrade han.

Senast uppdaterad: 2014-06-20 00:20:43