Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Thain
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
than, tan, jarl  jarl  jarl 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta är titeln på den person (på senare år förträdesvis tillhörande ätten Took) som hoberna valde att leda dem "i den forne konungens ställe" efter att Norra kungariket hade gått under.

Den vanligare engelska stavningen är thane, men som den språknörd han var valde Tolkien den stavning som skulle ha utvecklats om ordet hade levt kvar i talspråket hela tiden, snarare än den som nu blev när man återuppväckte ett utdött ord ur skrivna källor.
Originalet är ett ord med ålderdomlig klang och en titel vars rang inte tycks vara exakt definierad. Som det står i uppslagsboken:

Early English History . a member of any of several aristocratic classes of men ranking between earls and ordinary freemen, and granted lands by the king or by lords for military service.

"Jarl" tycker jag passar bra in, även om det förstås rent etymologiskt snarare motsvarar engelskans Earl. Men även jarlar har varierande rang, allt från kungens högra hand till en styresman för någon perifer provins ("provinsjarl"). Och ordet har också den rätta ålderdomliga klangen. Ordet "thegn" förekommer visserligen på svenska runstenar, men det finns ingen modern form av det som inte är alltför obskyr och okänd för att passa här.

Namnet The Thain's Book översätter jag analogt till "Jarlaboken".

Senast uppdaterad: 2014-06-19 16:50:34
Tolkien Åke Ohlmarks
Thain than, tan, jarl 
Erik Andersson Kamelen
jarl  jarl 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta är titeln på den person (på senare år förträdesvis tillhörande ätten Took) som hoberna valde att leda dem "i den forne konungens ställe" efter att Norra kungariket hade gått under.

Den vanligare engelska stavningen är thane, men som den språknörd han var valde Tolkien den stavning som skulle ha utvecklats om ordet hade levt kvar i talspråket hela tiden, snarare än den som nu blev när man återuppväckte ett utdött ord ur skrivna källor.
Originalet är ett ord med ålderdomlig klang och en titel vars rang inte tycks vara exakt definierad. Som det står i uppslagsboken:

Early English History . a member of any of several aristocratic classes of men ranking between earls and ordinary freemen, and granted lands by the king or by lords for military service.

"Jarl" tycker jag passar bra in, även om det förstås rent etymologiskt snarare motsvarar engelskans Earl. Men även jarlar har varierande rang, allt från kungens högra hand till en styresman för någon perifer provins ("provinsjarl"). Och ordet har också den rätta ålderdomliga klangen. Ordet "thegn" förekommer visserligen på svenska runstenar, men det finns ingen modern form av det som inte är alltför obskyr och okänd för att passa här.

Namnet The Thain's Book översätter jag analogt till "Jarlaboken".

Senast uppdaterad: 2014-06-19 16:50:34