Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Eilenach Beacon
(Bok V, kapitel 5: Rohirrims ritt)
Eilenach Kas  Eilenachs böte  Eilenachs böte 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Jag gillar Anderssons "Eilenachs böte" och knycker det! Främsta fördelen är att det blir så "namnigt" och välklingande, i mycket högre grad än t ex "Eilenachs vårdkase" eller Ohlmarks variant "Eilenach Kas". Nackdelen är att det är ett ganska okänt begrepp, varför det kanske finns anledning att förtydliga att det handlar om en vårdkase på annan plats i texten.

Böte är vad jag förstår i första hand ett finlandssvenskt ord, men det har funnits även på rikssvenska sidan och lever kvar i en del namn. Närmare bestämt kan man se på en karta att böte-namnen ligger i ett band längs östkusten från Blekinge upp förbi Stockholm – och vidare över till Åland och finska fastlandet, men det syns inte på svenska Lantmäteriets karta. Uppenbarligen fanns det ett varningssystem av vårdkasar längs Östersjön i gamla tider.

Senast uppdaterad: 2021-09-20 23:09:44
Tolkien Åke Ohlmarks
Eilenach Beacon Eilenach Kas 
Erik Andersson Kamelen
Eilenachs böte  Eilenachs böte 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Jag gillar Anderssons "Eilenachs böte" och knycker det! Främsta fördelen är att det blir så "namnigt" och välklingande, i mycket högre grad än t ex "Eilenachs vårdkase" eller Ohlmarks variant "Eilenach Kas". Nackdelen är att det är ett ganska okänt begrepp, varför det kanske finns anledning att förtydliga att det handlar om en vårdkase på annan plats i texten.

Böte är vad jag förstår i första hand ett finlandssvenskt ord, men det har funnits även på rikssvenska sidan och lever kvar i en del namn. Närmare bestämt kan man se på en karta att böte-namnen ligger i ett band längs östkusten från Blekinge upp förbi Stockholm – och vidare över till Åland och finska fastlandet, men det syns inte på svenska Lantmäteriets karta. Uppenbarligen fanns det ett varningssystem av vårdkasar längs Östersjön i gamla tider.

Senast uppdaterad: 2021-09-20 23:09:44