Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Noakes
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Noack  Ekerot  Ekerot 
Tolkiens översättningsguide
Noakes. Adapt this to the language of translation or substitute some suitable name in it of similar style. Noake(s), Noke(s) is an English surname, derived probably from the not uncommon minor place-name No(a)ke, from early English atten oke 'at the oak'; but since this is no longer recognized, this need not be considered. The name is in the tale unimportant. 
Kommentar
Ibland är Guiden ovärderlig! Att lista ut det här namnets härledning på egen hand hade varit svårt (och Ohlmarks gick ju bet) - det där inledande N:et maskerar eken effektivt.
Roten känns nödvändig, då bara Eke eller liknande blir för kort för att låta riktigt bra (även om det faktiskt är ett existerande namn det med).

Senast uppdaterad: 2013-02-10 09:34:18
Tolkien Åke Ohlmarks
Noakes Noack 
Erik Andersson Kamelen
Ekerot  Ekerot 
Tolkiens översättningsguide
Noakes. Adapt this to the language of translation or substitute some suitable name in it of similar style. Noake(s), Noke(s) is an English surname, derived probably from the not uncommon minor place-name No(a)ke, from early English atten oke 'at the oak'; but since this is no longer recognized, this need not be considered. The name is in the tale unimportant. 
Kommentar
Ibland är Guiden ovärderlig! Att lista ut det här namnets härledning på egen hand hade varit svårt (och Ohlmarks gick ju bet) - det där inledande N:et maskerar eken effektivt.
Roten känns nödvändig, då bara Eke eller liknande blir för kort för att låta riktigt bra (även om det faktiskt är ett existerande namn det med).

Senast uppdaterad: 2013-02-10 09:34:18