Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Redhorn
(Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut)
Rödhornet, Röda hornet  Rödhornet  Rödhornet 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta är namnet på allmänna språket på det berg som också är känt som Caradhras eller Barazinbar, en av de tre toppar i Dimmiga bergen under vilka Moria återfinns.
Översättningen känns rätt självklar. Bergspasset the Redhorn Gate får analogt bli "Rödhornsporten".

Senast uppdaterad: 2015-01-04 03:04:50