Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Burrows
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Grävling  Grubb, Böök  Böök 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Frågan är om detta namn här syftar på verbet "to burrow", (att gräva) eller substantivet "a burrow" (en håla, ett gryt). Det är hur som helst ett typiskt tolkienskt hobernamn med en filologisk glimt i ögat. Många, för att inte säga de flesta, av hobernas efternamn låter nämligen som något som går att associera till hober (ofta något som syftar till mat eller korpulens, eller som här till att bo i hålor), men är i själva verket existerande engelska efternamn med helt annat ursprung. (I det här fallet sägs namnet Burrows, Burroughs m fl varianter betyda dweller at the bowerhouse.) Jag har långt ifrån alltid tagit fasta på det där att namnen skall finnas på riktigt, då den engelska efternamnsfloran generellt är mycket mer varierad och tillåtande än den svenska; det finns helt enkelt inte så många riktiga svenska namn att välja på som har den rätta hobiska klangen. Och då tycker jag det är viktigare att det låter tillräckligt mysigt och smålustigt, och gärna att det har ungefär rätt betydelse också, än att namnet råkar existera i verkligheten. Men i det här fallet finns det ett för ändamålet utmärkt svenskt namn, som Andersson hittat och jag gärna tar efter, nämligen Böök. (En liten rolig detalj är att Ohlmarks faktiskt var förlovad med en dotter till den kände litteraturprofessorn Fredrik Böök. Men relationen tog slut. Kanske valde han bort namnet just därför, snarare än att han inte kom på det?)

Andersson gjorde en famös tavla här, då han först översatte detta namn till Grubb, och samtidigt det engelska Grubb till Böök! Detta är dock rättat till pocketutgåvan, vilket är förklaringen till varför det för ovanlighets skull finns två olika namn i Anderssons kolumn här (och även på namnet Grubb).

Senaste ändring: Bytte från Gryt till Böök efter att ha omvärderat detta namn. Skrev följaktligen också om denna kommentar!

Senast uppdaterad: 2017-11-02 04:01:44
Tolkien Åke Ohlmarks
Burrows Grävling 
Erik Andersson Kamelen
Grubb, Böök  Böök 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Frågan är om detta namn här syftar på verbet "to burrow", (att gräva) eller substantivet "a burrow" (en håla, ett gryt). Det är hur som helst ett typiskt tolkienskt hobernamn med en filologisk glimt i ögat. Många, för att inte säga de flesta, av hobernas efternamn låter nämligen som något som går att associera till hober (ofta något som syftar till mat eller korpulens, eller som här till att bo i hålor), men är i själva verket existerande engelska efternamn med helt annat ursprung. (I det här fallet sägs namnet Burrows, Burroughs m fl varianter betyda dweller at the bowerhouse.) Jag har långt ifrån alltid tagit fasta på det där att namnen skall finnas på riktigt, då den engelska efternamnsfloran generellt är mycket mer varierad och tillåtande än den svenska; det finns helt enkelt inte så många riktiga svenska namn att välja på som har den rätta hobiska klangen. Och då tycker jag det är viktigare att det låter tillräckligt mysigt och smålustigt, och gärna att det har ungefär rätt betydelse också, än att namnet råkar existera i verkligheten. Men i det här fallet finns det ett för ändamålet utmärkt svenskt namn, som Andersson hittat och jag gärna tar efter, nämligen Böök. (En liten rolig detalj är att Ohlmarks faktiskt var förlovad med en dotter till den kände litteraturprofessorn Fredrik Böök. Men relationen tog slut. Kanske valde han bort namnet just därför, snarare än att han inte kom på det?)

Andersson gjorde en famös tavla här, då han först översatte detta namn till Grubb, och samtidigt det engelska Grubb till Böök! Detta är dock rättat till pocketutgåvan, vilket är förklaringen till varför det för ovanlighets skull finns två olika namn i Anderssons kolumn här (och även på namnet Grubb).

Senaste ändring: Bytte från Gryt till Böök efter att ha omvärderat detta namn. Skrev följaktligen också om denna kommentar!

Senast uppdaterad: 2017-11-02 04:01:44