Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

Tolkien Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Burrows
(Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas)
Grävling  Grubb, Böök  Gryt 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Frågan är om detta namn syftar på verbet "to burrow", (att gräva) eller substantivet "a burrow" (en håla, ett gryt). I det tidigare fallet hade kanske namnet Grävare kunnat fungera? Eller då Anderssons Böök, som för övrigt är ett existerande svenskt namn. Men det namnet tilltalar mig inte riktigt, av någon anledning. Jag fastnade till slut istället för den andra tolkningen, varför det får bli det enkla (och i Sverige existerande) namnet Gryt.

Andersson gjorde en famös tavla här, då han först översatte detta namn till Grubb, och samtidigt det engelska Grubb till Böök! Detta är dock rättat till pocketutgåvan, vilket är förklaringen till varför det för ovanlighets skull finns två olika namn i Anderssons kolumn här (och även på namnet Grubb).

Senast uppdaterad: 2013-03-27 12:22:50