Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Limlight
(Bok II, kapitel 9: Stora floden)
Solskensån, Lindelöve å  Limljusnan  Limlysan 
Tolkiens översättningsguide
Limlight (River). The spelling -light indicates that this is a Common Speech name; but leave the obscured element lim- unchanged and translate -light: the adjective light here means 'bright, clear'. 
Kommentar
Här skall vi alltså enligt Tolkiens instruktioner behålla förledet, som kommer från flodens alviska namn (vars exakta lydelse dock verkar något oklar: Limlaith, Limlich, Limlint?) men översätta efterledet. Notera förresten att det där lim är samma ord som i Glorfindels maning till sin häst: Noro lim, Asfaloth! Det betyder "snabb".

Lysan är ett existerande svenskt vattendragsnamn (i Värmland), som kommer ur "ljus" och syftar på vattnets klarhet. Jag föredrar helt klart det framför Anderssons -ljusnan. Jag kan inte riktigt sätta fingret på varför, men hans efterled gör åtminstone mig mycket mer benägen att tolka även förledet Lim som ett svenskt ord, alltså "klister", än vad -lysan gör.

Senast uppdaterad: 2015-06-21 22:20:35
Tolkien Åke Ohlmarks
Limlight Solskensån, Lindelöve å 
Erik Andersson Kamelen
Limljusnan  Limlysan 
Tolkiens översättningsguide
Limlight (River). The spelling -light indicates that this is a Common Speech name; but leave the obscured element lim- unchanged and translate -light: the adjective light here means 'bright, clear'. 
Kommentar
Här skall vi alltså enligt Tolkiens instruktioner behålla förledet, som kommer från flodens alviska namn (vars exakta lydelse dock verkar något oklar: Limlaith, Limlich, Limlint?) men översätta efterledet. Notera förresten att det där lim är samma ord som i Glorfindels maning till sin häst: Noro lim, Asfaloth! Det betyder "snabb".

Lysan är ett existerande svenskt vattendragsnamn (i Värmland), som kommer ur "ljus" och syftar på vattnets klarhet. Jag föredrar helt klart det framför Anderssons -ljusnan. Jag kan inte riktigt sätta fingret på varför, men hans efterled gör åtminstone mig mycket mer benägen att tolka även förledet Lim som ett svenskt ord, alltså "klister", än vad -lysan gör.

Senast uppdaterad: 2015-06-21 22:20:35