Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Mirkwood
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Mörkmården  Mörkveden  Myrkveden 
Tolkiens översättningsguide
Mirkwood. A name borrowed from ancient Germanic geography and legend, chiefly preserved in Old Norse myrkviðr, though the oldest recorded form is Old German mirkiwidu. Not preserved in English, though Mirkwood is now used to represent Old Norse myrkviðr. Translate by sense, if possible using elements of poetic or antique tone. The Dutch version has Demstenvold. The Swedish has Mörkmården, the last part of which I do not understand, since the only mård known to me is the name of the fur‑animal ‘marten’ (Danish maar). The translators of Norse mythology into German or Scandinavian languages must have desired something better? 
Kommentar
Mörkveden är förstås den översättning som ligger närmast till hands. Det är den etymologiska och mytologiska svenska motsvarigheten till det myrkviðr som Tolkien nämner, och -ved är ju en vanlig ändelse i skogsnamn även om ordet i sig inte används i den betydelsen längre.

Anledningen till att jag ändå väljer att "krångla till" mitt namn lite är för att undvika en alltför nära association till Sauron. På engelska heter det Dark Lord, Dark Tower etc, men alltså Mirkwood, med ett helt annat förled, som visserligen betyder ungefär samma sak men som är annorlunda (och ålderdomligare) till formen. Jag vill bevara den distinktionen på svenska. Och när Tolkien dessutom uttryckligen rekommenderar "elements of poetic or antique tone", då känns det som att det är fritt fram! Mitt förled Myrk- är den fornnordiska formen av mörk (som ju också finns i själva namnet myrkviðr i den fornnordiska mytologin). Eftersom skogen bytte namn från Greenwood till Mirkwood ca år 1050 i tredje åldern när Sauron först flyttade in i Dol Guldur, ca 1900 år innan Bilbos äventyr, så tycker jag inte att det är orimligt med en så gammaldags namnform. (Det kan för övrigt noteras att mirk inte är den vanliga engelska formen heller. Det vanliga ordet är murk, medan mirk är en gammal eller dialektal variant.)

Ohlmarks Mörkmården, slutligen, är visserligen ett fantasieggande namn, som för tanken till skogen Kolmården, men en mård sägs vara en särskild typ av skog, näringsfattig och på stenig jordmån, och det finns inga belägg för att Mirkwood är av just den typen.

Senast uppdaterad: 2014-10-11 21:05:39
Tolkien Åke Ohlmarks
Mirkwood Mörkmården 
Erik Andersson Kamelen
Mörkveden  Myrkveden 
Tolkiens översättningsguide
Mirkwood. A name borrowed from ancient Germanic geography and legend, chiefly preserved in Old Norse myrkviðr, though the oldest recorded form is Old German mirkiwidu. Not preserved in English, though Mirkwood is now used to represent Old Norse myrkviðr. Translate by sense, if possible using elements of poetic or antique tone. The Dutch version has Demstenvold. The Swedish has Mörkmården, the last part of which I do not understand, since the only mård known to me is the name of the fur‑animal ‘marten’ (Danish maar). The translators of Norse mythology into German or Scandinavian languages must have desired something better? 
Kommentar
Mörkveden är förstås den översättning som ligger närmast till hands. Det är den etymologiska och mytologiska svenska motsvarigheten till det myrkviðr som Tolkien nämner, och -ved är ju en vanlig ändelse i skogsnamn även om ordet i sig inte används i den betydelsen längre.

Anledningen till att jag ändå väljer att "krångla till" mitt namn lite är för att undvika en alltför nära association till Sauron. På engelska heter det Dark Lord, Dark Tower etc, men alltså Mirkwood, med ett helt annat förled, som visserligen betyder ungefär samma sak men som är annorlunda (och ålderdomligare) till formen. Jag vill bevara den distinktionen på svenska. Och när Tolkien dessutom uttryckligen rekommenderar "elements of poetic or antique tone", då känns det som att det är fritt fram! Mitt förled Myrk- är den fornnordiska formen av mörk (som ju också finns i själva namnet myrkviðr i den fornnordiska mytologin). Eftersom skogen bytte namn från Greenwood till Mirkwood ca år 1050 i tredje åldern när Sauron först flyttade in i Dol Guldur, ca 1900 år innan Bilbos äventyr, så tycker jag inte att det är orimligt med en så gammaldags namnform. (Det kan för övrigt noteras att mirk inte är den vanliga engelska formen heller. Det vanliga ordet är murk, medan mirk är en gammal eller dialektal variant.)

Ohlmarks Mörkmården, slutligen, är visserligen ett fantasieggande namn, som för tanken till skogen Kolmården, men en mård sägs vara en särskild typ av skog, näringsfattig och på stenig jordmån, och det finns inga belägg för att Mirkwood är av just den typen.

Senast uppdaterad: 2014-10-11 21:05:39