Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Beechbone
(Bok III, kapitel 9: Vrakgods och strandfynd)
Bokmärg  Bokbene  Bokfaste 
Tolkiens översättningsguide
Beechbone. This is meant to be significant, being a translation into the Common Speech of some Entish or EIvish equivalent. It should be translated similarly (for example as Buchbein, or probably better Buchenbein?). 
Kommentar
Detta är namnet på den stackars ent som blir bränd av Sarumans eldsprutande maskiner i Isengård.

Den raka översättningen "Bokben" låter inte alls som ett namn. Anderssons "Bokbene" (med det snudd på obligatoriska entnamns-e:et) är bättre, men har fortfarande en ganska oskön klang. Och en variant på Tolkiens förslag till tysk översättning, "Bokenben" ... hmm, nä.
Jag funderade ett tag på att byta ben mot knota och köra med "Bokknote", eller rentav "Knotboke". Fördelen är att det låter mycket bättre som namn. Men nackdelen är att man snarare tänker på ett knotigt träd än på benknotor, och denne ent är uttryckligen a very tall and handsome Ent, så den associationen vore olycklig. Även "Bokstomme" har jag övervägt, men det stupar igen på den bristande "namnigheten".

Till slut har jag bestämt mig för att istället "göra en Wandlimb" och gå ifrån den raka översättningen, då denna inte går att få till på ett bra sätt. Istället kör jag som synes med "Bokfaste", vilket ju låter utmärkt som namn och dessutom, tycker jag, bevarar andemeningen i Beechbone. Originalnamnet ger känslan av en ent med en hård kärna av prima bokvirke. Tolkien använder ibland bones för att anspela på hårdhet. Jämför till exempel med Trädskägges uttalande: We are stronger than Trolls. We are made of the bones of the earth. Eller när Gimli i Helms djup pratar om att this country has tough bones.

Det kan noteras att Ohlmarks skippade det här namnet på det enda ställe i Ringsagan där det förekommer. Den något krystade översättningen "Bokmärg" stammar från hans Tolkienlexikon.

Senast uppdaterad: 2016-12-26 18:32:55
Tolkien Åke Ohlmarks
Beechbone Bokmärg 
Erik Andersson Kamelen
Bokbene  Bokfaste 
Tolkiens översättningsguide
Beechbone. This is meant to be significant, being a translation into the Common Speech of some Entish or EIvish equivalent. It should be translated similarly (for example as Buchbein, or probably better Buchenbein?). 
Kommentar
Detta är namnet på den stackars ent som blir bränd av Sarumans eldsprutande maskiner i Isengård.

Den raka översättningen "Bokben" låter inte alls som ett namn. Anderssons "Bokbene" (med det snudd på obligatoriska entnamns-e:et) är bättre, men har fortfarande en ganska oskön klang. Och en variant på Tolkiens förslag till tysk översättning, "Bokenben" ... hmm, nä.
Jag funderade ett tag på att byta ben mot knota och köra med "Bokknote", eller rentav "Knotboke". Fördelen är att det låter mycket bättre som namn. Men nackdelen är att man snarare tänker på ett knotigt träd än på benknotor, och denne ent är uttryckligen a very tall and handsome Ent, så den associationen vore olycklig. Även "Bokstomme" har jag övervägt, men det stupar igen på den bristande "namnigheten".

Till slut har jag bestämt mig för att istället "göra en Wandlimb" och gå ifrån den raka översättningen, då denna inte går att få till på ett bra sätt. Istället kör jag som synes med "Bokfaste", vilket ju låter utmärkt som namn och dessutom, tycker jag, bevarar andemeningen i Beechbone. Originalnamnet ger känslan av en ent med en hård kärna av prima bokvirke. Tolkien använder ibland bones för att anspela på hårdhet. Jämför till exempel med Trädskägges uttalande: We are stronger than Trolls. We are made of the bones of the earth. Eller när Gimli i Helms djup pratar om att this country has tough bones.

Det kan noteras att Ohlmarks skippade det här namnet på det enda ställe i Ringsagan där det förekommer. Den något krystade översättningen "Bokmärg" stammar från hans Tolkienlexikon.

Senast uppdaterad: 2016-12-26 18:32:55