Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
coney
(Bok IV, kapitel 4: Om örter och kaningryta)
kanickel, kanin  kanin, gynnare  kanickel, kanin 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
På engelska är coney det ursprungliga ordet för djuret (och uppenbart släkt med vårt "kanin"), medan rabbit till en början bara syftade på ungdjur av arten. (Det är en diminutivform av robbe, ett ord inlånat från gammal holländska.) Båda orden är precis som kaninerna själva ganska sena invandrare söderifrån; det finns inget urgermanskt namn för djuret, eftersom man inte var bekant med det. Dock är coney (ytterst från latinets cuniculus) klart äldre i engelskan än rabbit i alla fall.

Hos Tolkien är det framför allt Sam som flitigt använder ordet coney, medan både Munter och Gollum säger rabbit, precis som berättarrösten. (Frodo nämner aldrig djuret.) Sam säger dock också rabbit en gång senare i boken, när han försöker påminna Frodo om grytan de åt. Tolkien tyckte kanske att det äldre namnet på djuret passade bra in i Sams rustika, folkliga språkbruk, medan mer bildat folk (och Gollum!?) säger rabbit. En allvarlig komplikation till det resonemanget är dock det besynnerliga faktum att även Faramir använder coney. Kanske är det ett utslag av att hoberna är mer moderna inte bara i sitt samhälle utan även i språket än de arkaiska människorna i Södern, så att det bara är gammaldags hober som Sam som fortfarande pratar som de gör?

Ohlmarks har ju grävt fram ordet "kanickel", och jag tycker om det och tycker att det passar i min Sams sätt att tala, så jag lånar glatt in det, trots att det är ett ganska sällsynt ord i svenskan; det är betydligt vanligare i tyskan, där det även heter "karnickel". De svenska förekomster som ändå går att hitta på nätet kan mycket väl vara influerade av Ohlmarks, även om ordet i så fall har spritt sig utanför tolkienska kretsar. Men jag tycker att ordet känns mer lantligt dialektalt än ålderdomligt (även om det uppenbart ligger närmare latinets cuniculus än vad "kanin" gör) och inte klingar rätt i Faramirs mun. Jag följer därför Ohlmarks i spåren även på den punkten och låter Sam få ensamrätt på kanicklarna; Faramir får säga "kanin".
Andersson har för sin del undvikit att alls använda något alternativt ord för kaninerna. (Och det finns heller inga sådana som inte är betydligt mer obskyra än coney är i engelskan. SAOB tar upp "kunil", men det skulle jag tro är långt mindre utbrett än ens "kanickel".) Istället har Andersson vid två tillfällen låtit Sam tala om kaninerna som "de här gynnarna", för att få till lite av hans sätt att tala den vägen i stället.

Senast uppdaterad: 2019-01-20 00:03:16
Tolkien Åke Ohlmarks
coney kanickel, kanin 
Erik Andersson Kamelen
kanin, gynnare  kanickel, kanin 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
På engelska är coney det ursprungliga ordet för djuret (och uppenbart släkt med vårt "kanin"), medan rabbit till en början bara syftade på ungdjur av arten. (Det är en diminutivform av robbe, ett ord inlånat från gammal holländska.) Båda orden är precis som kaninerna själva ganska sena invandrare söderifrån; det finns inget urgermanskt namn för djuret, eftersom man inte var bekant med det. Dock är coney (ytterst från latinets cuniculus) klart äldre i engelskan än rabbit i alla fall.

Hos Tolkien är det framför allt Sam som flitigt använder ordet coney, medan både Munter och Gollum säger rabbit, precis som berättarrösten. (Frodo nämner aldrig djuret.) Sam säger dock också rabbit en gång senare i boken, när han försöker påminna Frodo om grytan de åt. Tolkien tyckte kanske att det äldre namnet på djuret passade bra in i Sams rustika, folkliga språkbruk, medan mer bildat folk (och Gollum!?) säger rabbit. En allvarlig komplikation till det resonemanget är dock det besynnerliga faktum att även Faramir använder coney. Kanske är det ett utslag av att hoberna är mer moderna inte bara i sitt samhälle utan även i språket än de arkaiska människorna i Södern, så att det bara är gammaldags hober som Sam som fortfarande pratar som de gör?

Ohlmarks har ju grävt fram ordet "kanickel", och jag tycker om det och tycker att det passar i min Sams sätt att tala, så jag lånar glatt in det, trots att det är ett ganska sällsynt ord i svenskan; det är betydligt vanligare i tyskan, där det även heter "karnickel". De svenska förekomster som ändå går att hitta på nätet kan mycket väl vara influerade av Ohlmarks, även om ordet i så fall har spritt sig utanför tolkienska kretsar. Men jag tycker att ordet känns mer lantligt dialektalt än ålderdomligt (även om det uppenbart ligger närmare latinets cuniculus än vad "kanin" gör) och inte klingar rätt i Faramirs mun. Jag följer därför Ohlmarks i spåren även på den punkten och låter Sam få ensamrätt på kanicklarna; Faramir får säga "kanin".
Andersson har för sin del undvikit att alls använda något alternativt ord för kaninerna. (Och det finns heller inga sådana som inte är betydligt mer obskyra än coney är i engelskan. SAOB tar upp "kunil", men det skulle jag tro är långt mindre utbrett än ens "kanickel".) Istället har Andersson vid två tillfällen låtit Sam tala om kaninerna som "de här gynnarna", för att få till lite av hans sätt att tala den vägen i stället.

Senast uppdaterad: 2019-01-20 00:03:16