Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Ettenmoors
(Bok I, kapitel 12: Flykten till vadstället)
Ettenhedarna  Jotunhedarna  Jotunhedarna 
Tolkiens översättningsguide
Ettendales. This is meant to be a Common Speech (not Elvish) name, though it contains an obsolete element eten 'troll, ogre'. This should be retained, except in a language which preserves a form of the same word, as Danish jaette, Swedish jätte, Icelandic jötunn = Old English eoten, Middle English eten, English dialect eten, yeten.
Similarly Ettenmoors; moor here has the northern sense of 'high barren land'.  
Kommentar
Jag gillar verkligen Anderssons Jotunhedarna och knycker det rakt av!
Det kan noteras att Tolkien i sin kommentar tycks föreslå att den svenska översättningen borde bli Jättehedarna, bara därför att svenskan fortfarande råkar ha kvar ett ord som är en direkt motsvarighet till originalets utdöda engelska eten. Han visar därmed stor språklig kunskap (förstås), men en förvånansvärt bristande insikt i översättandets hantverk. Det handlar ju inte bara om att ordet skall vara korrekt i betydelse och etymologi, utan även (eller rättare sagt i synnerhet) om att det skall ge läsaren ungefär samma känsla som originalet. "Jätte-" har inte alls samma poetiska klang som det arkaiska Etten-, utan detta fångas överlägset bättre av Anderssons "Jotun-".

Senast uppdaterad: 2014-01-09 10:21:40
Tolkien Åke Ohlmarks
Ettenmoors Ettenhedarna 
Erik Andersson Kamelen
Jotunhedarna  Jotunhedarna 
Tolkiens översättningsguide
Ettendales. This is meant to be a Common Speech (not Elvish) name, though it contains an obsolete element eten 'troll, ogre'. This should be retained, except in a language which preserves a form of the same word, as Danish jaette, Swedish jätte, Icelandic jötunn = Old English eoten, Middle English eten, English dialect eten, yeten.
Similarly Ettenmoors; moor here has the northern sense of 'high barren land'.  
Kommentar
Jag gillar verkligen Anderssons Jotunhedarna och knycker det rakt av!
Det kan noteras att Tolkien i sin kommentar tycks föreslå att den svenska översättningen borde bli Jättehedarna, bara därför att svenskan fortfarande råkar ha kvar ett ord som är en direkt motsvarighet till originalets utdöda engelska eten. Han visar därmed stor språklig kunskap (förstås), men en förvånansvärt bristande insikt i översättandets hantverk. Det handlar ju inte bara om att ordet skall vara korrekt i betydelse och etymologi, utan även (eller rättare sagt i synnerhet) om att det skall ge läsaren ungefär samma känsla som originalet. "Jätte-" har inte alls samma poetiska klang som det arkaiska Etten-, utan detta fångas överlägset bättre av Anderssons "Jotun-".

Senast uppdaterad: 2014-01-09 10:21:40