Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Black Pit, the
(Bok II, kapitel 3: Ringen vandrar söderut)
Svarta gruvan  Svarta schaktet  Svarta avgrunden 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta är (som Gimli berättar) det nutida namnet på det gamla dvärgriket Dwarrowdelf, samma öknamn som på alviska blir Moria. Enligt Tolkien själv (i Letters, nr 297) består namnet Moria av de alviska elementen mor 'dark, black' och 'void, abyss'. Detta ger oss en ledtråd till hur vi bäst skall översätta ordet pit, som kan betyda lite olika sorters håligheter beroende på sammanhang. Här tycker jag som synes att "avgrund" blir bra, bättre än Ohlmarks "gruva" eller Anderssons "schakt".
Det kan noteras att det i Appendix F står att Moria betyder Black Chasm snarare än Black Pit. Betydelsen är ju densamma, men Tolkien väljer alltså en annan synonym andra gången han skall översätta Moria. Black Chasm tror jag att jag kommer att översätta till "Svarta svalget" (om jag någonsin kommer så långt).

Senast uppdaterad: 2015-01-04 15:03:36
Tolkien Åke Ohlmarks
Black Pit, the Svarta gruvan 
Erik Andersson Kamelen
Svarta schaktet  Svarta avgrunden 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta är (som Gimli berättar) det nutida namnet på det gamla dvärgriket Dwarrowdelf, samma öknamn som på alviska blir Moria. Enligt Tolkien själv (i Letters, nr 297) består namnet Moria av de alviska elementen mor 'dark, black' och 'void, abyss'. Detta ger oss en ledtråd till hur vi bäst skall översätta ordet pit, som kan betyda lite olika sorters håligheter beroende på sammanhang. Här tycker jag som synes att "avgrund" blir bra, bättre än Ohlmarks "gruva" eller Anderssons "schakt".
Det kan noteras att det i Appendix F står att Moria betyder Black Chasm snarare än Black Pit. Betydelsen är ju densamma, men Tolkien väljer alltså en annan synonym andra gången han skall översätta Moria. Black Chasm tror jag att jag kommer att översätta till "Svarta svalget" (om jag någonsin kommer så långt).

Senast uppdaterad: 2015-01-04 15:03:36