Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

Tolkien Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Common Speech, the
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
alldagsspråket  samspråket  allmänna språket 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta är den mer vardagliga benämningen på det språk som också kallas Westron, och som i Tolkiens original motsvaras av vanlig engelska - alltså det språk som vanligt folk i västra Midgård talade.
Tolkien använder ibland Common Tongue istället för Common Speech. Det förstnämnda översätter jag till 'allmänna målet'.

Det kan noteras att Ohlmarks nog aldrig tolkade detta som ett specifikt begrepp, utan han tycks ha översatt det olika varje gång, till exempel även till 'vanligt tungomål' eller 'vårt språk'.

Senast uppdaterad: 2013-02-06 03:49:07