Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Marish, the
(Prolog, kapitel 1: Angående hober)
Marsklandet  Marsken  Marsken 
Tolkiens översättningsguide
Marish. An old form of English marsh. Translate (using if possible a word or form that is understood but local or out of date). 
Kommentar
Ordet marsk är en utmärkt svensk motsvarighet till marish. Ohlmarks Marsklandet är bra, inte minst därför att sammansättningen marskland är ett vedertaget begrepp i svenskan, men jag väljer ändå att ansluta mig till Andersson istället. Anledningen är risken för sammanblandning med folklanden i Sysslet, alltså de historiska regionerna som t ex Tookland, Buckland osv. The Marish är troligen inte ett sånt - jag har i alla fall inte hittat några belägg för att det skulle vara det - och heter ju heller inte något med -land i original. Alla folkländer heter inte något med land - det finns t ex the Yale, folkland för klanen Boffin - men allt som heter något med -land kan nog förväntas vara ett folkland, så därför undviker jag den ändelsen i översättningen.

Senast uppdaterad: 2013-03-04 01:19:18
Tolkien Åke Ohlmarks
Marish, the Marsklandet 
Erik Andersson Kamelen
Marsken  Marsken 
Tolkiens översättningsguide
Marish. An old form of English marsh. Translate (using if possible a word or form that is understood but local or out of date). 
Kommentar
Ordet marsk är en utmärkt svensk motsvarighet till marish. Ohlmarks Marsklandet är bra, inte minst därför att sammansättningen marskland är ett vedertaget begrepp i svenskan, men jag väljer ändå att ansluta mig till Andersson istället. Anledningen är risken för sammanblandning med folklanden i Sysslet, alltså de historiska regionerna som t ex Tookland, Buckland osv. The Marish är troligen inte ett sånt - jag har i alla fall inte hittat några belägg för att det skulle vara det - och heter ju heller inte något med -land i original. Alla folkländer heter inte något med land - det finns t ex the Yale, folkland för klanen Boffin - men allt som heter något med -land kan nog förväntas vara ett folkland, så därför undviker jag den ändelsen i översättningen.

Senast uppdaterad: 2013-03-04 01:19:18