Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

Tolkien Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Strider
(Bok I, kapitel 9: På värdshuset Den Stegrande Ponnyn)
Vidstige  Vidstige  Vidstige 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
De flesta gillar Ohlmarks gamla översättning Vidstige. Så även jag! Men det är på sätt och vis just det som är problemet. Namnet Strider är något av ett öknamn, som Aragorn kallas av folket i Bri, där han inte är särskilt väl sedd. Han beklagar själv just detta när han presenterar sig för Boromir i Rämnedal:

Travellers scowl at us, and countrymen give us scornful names. "Strider" I am to one fat man who lives within a day's march of foes that would freeze his heart or lay his little town in ruin, if he were not guarded ceaselessly.

Hur mycket eller lite av öknamn som egentligen ligger i själva namnet Strider, det är kärnan i det här problemet (som har diskuterats mycket genom åren i svenska tolkienistkretsar). Tolkien själv säger tyvärr ingenting i sin Guide. Är det verkligen ett öknamn, då borde det översättas till något som låter mer "oskönt" än Vidstige, något som på ett mer nedsättande vis anspelar på hans långa kliv. Möjligen kan man också tolka in ett element av högfärdighet i ordet Strider? Det man söker i så fall är väl ett svenskt ord som är något slags mellanting mellan "Skridaren" och "Långklivaren".
Men å andra sidan – kanske är det snarare det faktum att de glada bonnlurkarna i Bri alls ger Aragorn ett smeknamn, dessutom baserat på hans sätt att gå, som är problemet, snarare än namnet Strider i sig? Frågar man infödda engelsmän så brukar de sällan säga sig höra något nedsättande i själva namnet. Och för den teorin talar också den isländska sagan Eyrbyggjasaga (översatt till svenska bl a av Ohlmarks), där det förekommer en filur vid namn Trond stigande, vars tillnamn (stigandi i isländskt original) verkar anspela på just att han är "snabbfotad", alltså en person som kliver på ett visst sätt. I den engelska översättningen av denna saga heter sagda filur Thrand the Strider! Finns det inget nedsättande i originalets stigandi (och det tror jag inte att det gör) så gör det det rimligen inte heller i ordet Strider på engelska, om inte översättarna har gjort bort sig.
Ett möjligt annat problem med Vidstige är att det får en extra poetisk klang av att det går att missförstå till att betyda något i stil med "den som vandrar vida omkring". (I den norska översättningen får han heta Vidvandre, vilket kan tyda på att de låtit sig inspireras av den svenska lösningen men missförstått den.) Men Ohlmarks är faktiskt väldigt tydlig med vad namnet skall betyda när vi först träffar på det, i ett citat av Smörblomma:

Vad hans riktiga namn är, vet jag inte, men här kallar han sig Vidstige. Och sannerligen kan han också ta vida steg med sina långa skankar, fast han talar aldrig om för någon, varför han alltid har så bråttom.

(Det kan för övrigt också noteras här att Ohlmarks tydligen trodde att det var Vidstige själv som tagit sig detta namn – men i originalet står det "he's known round here as Strider". Det kan betyda att Briborna gav honom namnet, men behöver inte nödvändigtvis göra det, men i vilket fall säger det inget om att det skulle vara han själv som valt det.)

Det har varit ett långt resonemang, men till slut landar vi ändå i två till synes enkla frågor:

1) Uppfattas namnet Vidstige verkligen likadant av den svenske läsaren som namnet Strider gör av den engelske? Samma associationer? Samma skönhet eller brist på sådan? Samma förolämpning eller brist på sådan? Är båda lika trovärdiga som ett namn som Briborna skulle kunna tänkas hitta på?

2) Om svaret på förra frågan är nej, finns det då något bättre alternativ? Förslag som framförts är till exempel Klivarn, Långklive, Storklive, Vidklive, Strövarn, Skridaren, Stegare... Ger något av dem ett bättre svar på första frågan än vad Vidstige gör?

Till sist, efter många långa funderingar, har jag kommit fram till att jag behåller Vidstige. Mot det talar en del citat som antyder att namnet skulle vara nedsättande, men för det talar själva namnet Strider, som i själva verket inte låter nedsättande, inte i mina öron i alla fall. Och även om Vidstige inte är perfekt så hittar jag inget annat konkret alternativ som jag inte tycker mycket sämre om.

Senast uppdaterad: 2013-06-14 13:03:29