Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Golden Hall, the
(Bok III, kapitel 6: Den gyllene hallens konung)
Guldhallen  Gyllene hallen  Gyllene hallen 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Min första spontana reaktion var att "hall" kändes mer som ett inomhusbegrepp, mer som ett rum än en hel byggnad, och att man därför borde hitta något annat ord på svenska. Men sedan läste jag följande i SAOB:

(i fackspr. l. vitter stil) i fråga om forngermanska o. ä. eng. förh.: förnämsta rummet l. byggnaden i en stormans gård; gästabudssal; ”stuga”. [...] Den gammalgermanska (gårds-)anläggningen med hallen som medelpunkt.

Det där är ju på pricken vad det är frågan om här, så "hall" är helt rätt ord!

Uttrycket förekommer dels som ett mer allmänt beskrivande begrepp, dels med tydligare namnstatus, vilket Tolkien har markerat med versaler. Det förstnämnda översätter jag till "den gyllene hallen", med artikel och bara gemener, men det sistnämnda till "Gyllene hallen", med versal och utan artikel. (Att ta bort artikeln går ju ofta hand i hand med namnstatusen; jämför t ex Grey Company.)
Kapiteltiteln The King of the Golden Hall väljer jag att tolka som att versalerna bara beror på att det är en titel, snarare än att Tolkien syftar på det specifika namnet, varför jag där använder gemener och artikel: "Den gyllene hallens konung". Detta främst för att jag helt enkelt tycker att titeln känns bättre så, snarare än för att jag är säker på att det var så Tolkien tänkte!

Senast uppdaterad: 2016-05-20 18:23:44
Tolkien Åke Ohlmarks
Golden Hall, the Guldhallen 
Erik Andersson Kamelen
Gyllene hallen  Gyllene hallen 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Min första spontana reaktion var att "hall" kändes mer som ett inomhusbegrepp, mer som ett rum än en hel byggnad, och att man därför borde hitta något annat ord på svenska. Men sedan läste jag följande i SAOB:

(i fackspr. l. vitter stil) i fråga om forngermanska o. ä. eng. förh.: förnämsta rummet l. byggnaden i en stormans gård; gästabudssal; ”stuga”. [...] Den gammalgermanska (gårds-)anläggningen med hallen som medelpunkt.

Det där är ju på pricken vad det är frågan om här, så "hall" är helt rätt ord!

Uttrycket förekommer dels som ett mer allmänt beskrivande begrepp, dels med tydligare namnstatus, vilket Tolkien har markerat med versaler. Det förstnämnda översätter jag till "den gyllene hallen", med artikel och bara gemener, men det sistnämnda till "Gyllene hallen", med versal och utan artikel. (Att ta bort artikeln går ju ofta hand i hand med namnstatusen; jämför t ex Grey Company.)
Kapiteltiteln The King of the Golden Hall väljer jag att tolka som att versalerna bara beror på att det är en titel, snarare än att Tolkien syftar på det specifika namnet, varför jag där använder gemener och artikel: "Den gyllene hallens konung". Detta främst för att jag helt enkelt tycker att titeln känns bättre så, snarare än för att jag är säker på att det var så Tolkien tänkte!

Senast uppdaterad: 2016-05-20 18:23:44