Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Tower of Sorcery
(Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag)
Ondskans borg  Svartkonsttornet  Svartkonstens torn 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta är en direkt översättning av det alviska namnet Minas Morgul.
Tolkien gör i böckerna en distinktion mellan två sorters magi, wizardry och sorcery. Det förstnämnda används uteslutande om trollkarlarna och deras förehavanden, medan det andra nästan alltid handlar om illasinnad magi från ondskans hantlangare. För att göra den här distinktionen även på svenska låter jag trollkarlarna få patent på ord som "trolldom" och "trollkraft". För sorcery kommer jag nog inte att vara fullt lika konsekvent (Galadriel kallas någonstans för the Sorceress of the Golden Wood, och där kommer jag att använda "besvärjerska"), men i allmänhet kommer jag att använda "svartkonst". Att "Svartkonstens torn" låter bättre än den typiskt anderssonska hopdragna varianten "Svartkonsttornet" är ju självklart, det behöver ingen närmare motivering. Namnet skall dessutom vara en motpol till översättningen av Tower of Guard (se det ordet), så det översatta namnets form bör vara likartad i båda fallen.

Senast uppdaterad: 2014-09-13 19:12:12
Tolkien Åke Ohlmarks
Tower of Sorcery Ondskans borg 
Erik Andersson Kamelen
Svartkonsttornet  Svartkonstens torn 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta är en direkt översättning av det alviska namnet Minas Morgul.
Tolkien gör i böckerna en distinktion mellan två sorters magi, wizardry och sorcery. Det förstnämnda används uteslutande om trollkarlarna och deras förehavanden, medan det andra nästan alltid handlar om illasinnad magi från ondskans hantlangare. För att göra den här distinktionen även på svenska låter jag trollkarlarna få patent på ord som "trolldom" och "trollkraft". För sorcery kommer jag nog inte att vara fullt lika konsekvent (Galadriel kallas någonstans för the Sorceress of the Golden Wood, och där kommer jag att använda "besvärjerska"), men i allmänhet kommer jag att använda "svartkonst". Att "Svartkonstens torn" låter bättre än den typiskt anderssonska hopdragna varianten "Svartkonsttornet" är ju självklart, det behöver ingen närmare motivering. Namnet skall dessutom vara en motpol till översättningen av Tower of Guard (se det ordet), så det översatta namnets form bör vara likartad i båda fallen.

Senast uppdaterad: 2014-09-13 19:12:12