Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Bamfurlong
(Bok I, kapitel 4: En genväg till svamp)
Bamme mil  Bönåkra  Bönlycke 
Tolkiens översättningsguide
Bamfurlong. An English place-name, probably from bean 'bean' and furlong (in the sense of a division of a common field), the name being given to a strip of land usually reserved for beans. The name is now, and so is supposed to have been at that time in the Shire, without clear meaning. It is the name of Farmer Maggot's farm. Translate as seems suitable, but some compound containing the word for 'bean' and that for field, cultivated ground' would seem desirable. 
Kommentar
Något gammalt namn för eller trovärdig förvanskning av ordet böna stod inte att finna, varför förleden fick bli Bön-. Lycka är ett gammalt ord för mindre inhägnad åker eller äng, vanligt förekommande i ortsnamn, både som -lycka och (vanligare) -lycke. Jag föredrar det framför Anderssons -åkra, eftersom namnet Bamfurlong i original är ganska obskyrt och svårbegripligt och därför gärna får vara det även i översättning. Det tycks inte gå att göra mycket åt bönan, men åtminstone åkern går ju att obfuskera lite!

Senast uppdaterad: 2013-01-03 09:10:02
Tolkien Åke Ohlmarks
Bamfurlong Bamme mil 
Erik Andersson Kamelen
Bönåkra  Bönlycke 
Tolkiens översättningsguide
Bamfurlong. An English place-name, probably from bean 'bean' and furlong (in the sense of a division of a common field), the name being given to a strip of land usually reserved for beans. The name is now, and so is supposed to have been at that time in the Shire, without clear meaning. It is the name of Farmer Maggot's farm. Translate as seems suitable, but some compound containing the word for 'bean' and that for field, cultivated ground' would seem desirable. 
Kommentar
Något gammalt namn för eller trovärdig förvanskning av ordet böna stod inte att finna, varför förleden fick bli Bön-. Lycka är ett gammalt ord för mindre inhägnad åker eller äng, vanligt förekommande i ortsnamn, både som -lycka och (vanligare) -lycke. Jag föredrar det framför Anderssons -åkra, eftersom namnet Bamfurlong i original är ganska obskyrt och svårbegripligt och därför gärna får vara det även i översättning. Det tycks inte gå att göra mycket åt bönan, men åtminstone åkern går ju att obfuskera lite!

Senast uppdaterad: 2013-01-03 09:10:02