Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
captain
(Prolog, kapitel 3: Om hur Häradet var organiserat)
härhövitsman, kapten, anförare, hövitsman, hövding, befälhavare  anförare, kapten, befäl, befälhavare, hövitsman  kapten, hövitsman, befälhavare 
Tolkiens översättningsguide
Captains of the West. Translate.

Black Captain, Black One, Black Riders. Translate. 
Kommentar
Captain är ett sånt där opraktiskt ord som inte har någon exakt svensk motsvarighet utan måste översättas olika beroende på sammanhang. Erik Andersson berättar i sin översättardagbok att han av sin referensgrupp fick en gedigen genomgång av alla olika användningar av ordet i ringsagan och hur de bäst borde översättas. Jag har tyvärr inte sett denna genomgång, men vetskapen om dess existens ger mig prestationsångest! Jag vågar mig därför inte på en komplett sådan genomgång här, utan jag nöjer mig med att dra några exempel på hur jag valt att översätta captain i olika kontexter.

The Thain was [...] captain of the Shire-muster and the Hobbitry-in-arms
När captain som här skrivs med liten bokstav, och det alltså inte är någon specifik titel som åsyftas, tar jag ibland till en liten omskrivning, eftersom det känns ledigare så på svenska. Här har jag översatt till "förde befälet över".

Three cheers for Captain Frodo and company!
Man behöver inte alltid gå över ån efter vatten! Den här gången fick det bli ett enkelt "kapten Frodo". (Man får väl tänka sig att det är någon allmän befälstitel som åsyftas, snarare än en sjökapten.)

the captain of the Ringwraiths
Här blev det "Ringvålnadernas anförare". Det hade fungerat lika bra med "befälhavare", det är mest tycke och smak. Men jag har använt "anförare" på rätt många ställen där captain har den här betydelsen, "ledare av en grupp" ungefär.

so many great princes and captains were assembled
Låt ingen komma och påstå att svenskan är ett fattigt språk! Här fick det bli "stora furstar och härförare", med ännu en av alla tillgängliga synonymer, då den kändes mest passande i sammanhanget. Det är de små nyanserna det kommer an på!

if they have a fallen captain to avenge
Här (det handlar om orker) kändes det av någon anledning bättre med "hövding" än med "anförare".

a great captain of his people
Ännu en synonym! Det Boromir aldrig hann bli var, tycker jag, "en stor ledare för sitt folk".

Háma, captain of the King's guard
Här, i en ganska specifik betydelse av militär grad (fast inte så specifik att den fick stor bokstav), hos de i sammanhanget relativt moderna rohirrim, fick det bli "kapten för konungens livvakt".

I am Faramir, Captain of Gondor
Men när det gäller det mer arkaiska Gondor tycker jag att det passar bättre med "hövitsman" som titel.

Boromir son of Denethor was High Warden of the White Tower, and our Captain-General
"Boromir, Denethors son, var riksfogde av Vita tornet och vår överhövitsman". Här blir vi genast belönade för att vi valde "hövitsman"! Captain-General skulle nog ha varit svårare att lösa om vi kört med "kapten". (Vad gäller High Warden så kanske jag återkommer med en separat artikel om de olika översättningarna av warden vid tillfälle.)

Captain Shagrat
Orkerna, som också är modernare än Gondor, får precis som rohirrim köra med "kapten".

Denethor or his chief captains
Här fick det bli "befälhavare". Men det är svårt att riktigt sätta fingret på när jag tycker att det ordet är bättre än "anförare". Kanske när det som här inte är de som för befälet över en viss grupp som åsyftas, och inte heller någon specifik titel, utan snarare höga myndighetspersoner i allmänhet?

a captain that men would follow
Ännu ett exempel på när "ledare" passar bäst.

the Black Captain
Detta är Gondors namn på Häxis, och därför känns det lämpligt med en gondoriansk titel. "Svarte hövitsmannen", således.

the Captains of the West
Detta är ett så vedertaget uttryck, och flera gånger förkortat till bara the Captains, att det kändes värt att använda en hyfsat unik synonym till "befälhavare" här, som bara har använts en eller två gånger tidigare i verket. "Västerns härförare" fick det bli! (Jag har ändrat mig, tycker det låter bättre än "Västerns fältherrar".)

Senast uppdaterad: 2024-04-19 14:15:02
Tolkien Åke Ohlmarks
captain härhövitsman, kapten, anförare, hövitsman, hövding, befälhavare 
Erik Andersson Kamelen
anförare, kapten, befäl, befälhavare, hövitsman  kapten, hövitsman, befälhavare 
Tolkiens översättningsguide
Captains of the West. Translate.

Black Captain, Black One, Black Riders. Translate. 
Kommentar
Captain är ett sånt där opraktiskt ord som inte har någon exakt svensk motsvarighet utan måste översättas olika beroende på sammanhang. Erik Andersson berättar i sin översättardagbok att han av sin referensgrupp fick en gedigen genomgång av alla olika användningar av ordet i ringsagan och hur de bäst borde översättas. Jag har tyvärr inte sett denna genomgång, men vetskapen om dess existens ger mig prestationsångest! Jag vågar mig därför inte på en komplett sådan genomgång här, utan jag nöjer mig med att dra några exempel på hur jag valt att översätta captain i olika kontexter.

The Thain was [...] captain of the Shire-muster and the Hobbitry-in-arms
När captain som här skrivs med liten bokstav, och det alltså inte är någon specifik titel som åsyftas, tar jag ibland till en liten omskrivning, eftersom det känns ledigare så på svenska. Här har jag översatt till "förde befälet över".

Three cheers for Captain Frodo and company!
Man behöver inte alltid gå över ån efter vatten! Den här gången fick det bli ett enkelt "kapten Frodo". (Man får väl tänka sig att det är någon allmän befälstitel som åsyftas, snarare än en sjökapten.)

the captain of the Ringwraiths
Här blev det "Ringvålnadernas anförare". Det hade fungerat lika bra med "befälhavare", det är mest tycke och smak. Men jag har använt "anförare" på rätt många ställen där captain har den här betydelsen, "ledare av en grupp" ungefär.

so many great princes and captains were assembled
Låt ingen komma och påstå att svenskan är ett fattigt språk! Här fick det bli "stora furstar och härförare", med ännu en av alla tillgängliga synonymer, då den kändes mest passande i sammanhanget. Det är de små nyanserna det kommer an på!

if they have a fallen captain to avenge
Här (det handlar om orker) kändes det av någon anledning bättre med "hövding" än med "anförare".

a great captain of his people
Ännu en synonym! Det Boromir aldrig hann bli var, tycker jag, "en stor ledare för sitt folk".

Háma, captain of the King's guard
Här, i en ganska specifik betydelse av militär grad (fast inte så specifik att den fick stor bokstav), hos de i sammanhanget relativt moderna rohirrim, fick det bli "kapten för konungens livvakt".

I am Faramir, Captain of Gondor
Men när det gäller det mer arkaiska Gondor tycker jag att det passar bättre med "hövitsman" som titel.

Boromir son of Denethor was High Warden of the White Tower, and our Captain-General
"Boromir, Denethors son, var riksfogde av Vita tornet och vår överhövitsman". Här blir vi genast belönade för att vi valde "hövitsman"! Captain-General skulle nog ha varit svårare att lösa om vi kört med "kapten". (Vad gäller High Warden så kanske jag återkommer med en separat artikel om de olika översättningarna av warden vid tillfälle.)

Captain Shagrat
Orkerna, som också är modernare än Gondor, får precis som rohirrim köra med "kapten".

Denethor or his chief captains
Här fick det bli "befälhavare". Men det är svårt att riktigt sätta fingret på när jag tycker att det ordet är bättre än "anförare". Kanske när det som här inte är de som för befälet över en viss grupp som åsyftas, och inte heller någon specifik titel, utan snarare höga myndighetspersoner i allmänhet?

a captain that men would follow
Ännu ett exempel på när "ledare" passar bäst.

the Black Captain
Detta är Gondors namn på Häxis, och därför känns det lämpligt med en gondoriansk titel. "Svarte hövitsmannen", således.

the Captains of the West
Detta är ett så vedertaget uttryck, och flera gånger förkortat till bara the Captains, att det kändes värt att använda en hyfsat unik synonym till "befälhavare" här, som bara har använts en eller två gånger tidigare i verket. "Västerns härförare" fick det bli! (Jag har ändrat mig, tycker det låter bättre än "Västerns fältherrar".)

Senast uppdaterad: 2024-04-19 14:15:02