Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Lord of the Rings, The
(Bokens titel)
Härskarringen  Ringarnas herre  Sagan om Ringen 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
I Sverige har samlingsnamnet på trilogin i folkmun sedan länge varit, och kommer gissningsvis att förbli, Sagan om ringen, trots att detta egentligen bara var titeln på första volymen i Ohlmarks översättning. Något samlingsnamn är tveksamt om hela verket på svenska alls hade från början. Senare lanserades dock namnet Härskarringen, även om det är oklart om Ohlmarks själv var inblandad i det. Detta är uppenbart ett försök till översättning av originalets titel, men det är dock ingen vidare sådan, då originaltiteln syftar på ringarnas furste (Sauron), möjligen med baktanken att också kunna syfta på själva ringen. Härskarringen missar den viktigaste av dessa båda betydelser.
Andersson valde i sin nyöversättning den ordagrant översatta titeln Ringarnas herre, vilket förstås är helt i linje med nyöversättningens allmänna ambition att åstadkomma en mer originaltrogen svensk tolkning än den tidigare.

Själv var jag länge inne på att följa Andersson i spåren och använda Ringarnas herre. Det är ju helt enkelt det originaltiteln betyder! Men på sistone har jag faktiskt tänkt om. The Lord of the Rings är en ganska slagkraftig titel på engelska, men den raka svenska översättningen Ringarnas herre har ingen riktig stuns. Det är någonting med klangen och rytmen i originalet som inte följer med till översättningen. Sagan om ringen däremot är en oerhört slagkraftig titel, både i hur den låter och i de (mycket passande) associationer till fornnordiska sagor som den väcker. Jag vet inte om Tolkien någonsin kommenterade den svenska titeln, men jag föreställer mig att han skulle ha gillat den! Jag vet hur som helst att jag gillar den, även om den har "problemet" att nästan vara en bättre titel än originalet. Att den är så oerhört inarbetad är ju inte heller en nackdel. Jag behåller därmed Ohlmarks gamla förnämliga titel. Tack, Åke! Dock väljer jag som synes att skriva Ringen med versal, precis som både Tolkien och jag gör inne i boken (från och med andra kapitlet när ringen går från en anonym magisk ring till den Enda ringen).

Senast uppdaterad: 2015-07-15 04:18:39
Tolkien Åke Ohlmarks
Lord of the Rings, The Härskarringen 
Erik Andersson Kamelen
Ringarnas herre  Sagan om Ringen 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
I Sverige har samlingsnamnet på trilogin i folkmun sedan länge varit, och kommer gissningsvis att förbli, Sagan om ringen, trots att detta egentligen bara var titeln på första volymen i Ohlmarks översättning. Något samlingsnamn är tveksamt om hela verket på svenska alls hade från början. Senare lanserades dock namnet Härskarringen, även om det är oklart om Ohlmarks själv var inblandad i det. Detta är uppenbart ett försök till översättning av originalets titel, men det är dock ingen vidare sådan, då originaltiteln syftar på ringarnas furste (Sauron), möjligen med baktanken att också kunna syfta på själva ringen. Härskarringen missar den viktigaste av dessa båda betydelser.
Andersson valde i sin nyöversättning den ordagrant översatta titeln Ringarnas herre, vilket förstås är helt i linje med nyöversättningens allmänna ambition att åstadkomma en mer originaltrogen svensk tolkning än den tidigare.

Själv var jag länge inne på att följa Andersson i spåren och använda Ringarnas herre. Det är ju helt enkelt det originaltiteln betyder! Men på sistone har jag faktiskt tänkt om. The Lord of the Rings är en ganska slagkraftig titel på engelska, men den raka svenska översättningen Ringarnas herre har ingen riktig stuns. Det är någonting med klangen och rytmen i originalet som inte följer med till översättningen. Sagan om ringen däremot är en oerhört slagkraftig titel, både i hur den låter och i de (mycket passande) associationer till fornnordiska sagor som den väcker. Jag vet inte om Tolkien någonsin kommenterade den svenska titeln, men jag föreställer mig att han skulle ha gillat den! Jag vet hur som helst att jag gillar den, även om den har "problemet" att nästan vara en bättre titel än originalet. Att den är så oerhört inarbetad är ju inte heller en nackdel. Jag behåller därmed Ohlmarks gamla förnämliga titel. Tack, Åke! Dock väljer jag som synes att skriva Ringen med versal, precis som både Tolkien och jag gör inne i boken (från och med andra kapitlet när ringen går från en anonym magisk ring till den Enda ringen).

Senast uppdaterad: 2015-07-15 04:18:39