Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Hornblower
(Prolog, kapitel 2: Angående pipgräs)
af Hornenstöt  Hornblåsare  Hornblåsare 
Tolkiens översättningsguide
Hornblower. Hornblow and Hornblower are English surnames. In the Shire they are evidently occupational Surnames. Translate by sense. 
Kommentar
Namnet klingar inte helt olikt Bältespännare, vilket kanske är en fördel. Det är dock generellt svårt att översätta en del personnamn, då namntraditionerna skiljer sig åt mellan Sverige och England. I Sverige saknas traditionen av namn som syftar på yrken eller göromål, såsom Miller, Thatcher, Smith, eller för den delen Hornblower. Det närmaste man kommer är väl våra gamla soldatnamn - och jag har faktiskt hittat ett gammalt soldatnamn Blåsare, men jag tycker inte att den lilla graden av större äkthet är värd att undvara hornet för.

Senast uppdaterad: 2013-01-27 03:37:08
Tolkien Åke Ohlmarks
Hornblower af Hornenstöt 
Erik Andersson Kamelen
Hornblåsare  Hornblåsare 
Tolkiens översättningsguide
Hornblower. Hornblow and Hornblower are English surnames. In the Shire they are evidently occupational Surnames. Translate by sense. 
Kommentar
Namnet klingar inte helt olikt Bältespännare, vilket kanske är en fördel. Det är dock generellt svårt att översätta en del personnamn, då namntraditionerna skiljer sig åt mellan Sverige och England. I Sverige saknas traditionen av namn som syftar på yrken eller göromål, såsom Miller, Thatcher, Smith, eller för den delen Hornblower. Det närmaste man kommer är väl våra gamla soldatnamn - och jag har faktiskt hittat ett gammalt soldatnamn Blåsare, men jag tycker inte att den lilla graden av större äkthet är värd att undvara hornet för.

Senast uppdaterad: 2013-01-27 03:37:08