Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Deeping-stream
(Bok III, kapitel 7: Helms djup)
Klyfte å  Klyftbäcken  Djupeån 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Ordet "å" används oftast om nordiska vattendrag, men det bruket tycks inte vara lika strikt som när det gäller "älv". (Jämför med resonemanget i min kommentar till Brandywine River.) Och något annat, mer internationellt gångbart ord för vattendrag mellan bäck och flod i storlek tycks inte finnas, så jag har bestämt mig för att köra med "å" där så känns lämpligt, även utanför Sysslets närområde.
I övrigt, se Deeping-coomb.

Senast uppdaterad: 2016-08-25 04:32:18