Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Treebeard
(Bok III, kapitel 4: Trädskägge)
Lavskägge  Trädskägge  Trädskägge 
Tolkiens översättningsguide
Treebeard. Translation of Fangorn. Translate by sense. 
Kommentar
Precis som många andra tycker jag om den gamla översättningen Lavskägge. Men det är väldigt svårt när man bedömer Ohlmarks gamla namn att avgöra hur mycket som bara är invandhet (jag har läst den översättningen oräkneliga gånger!) och hur mycket det faktiskt är ett bra namn det handlar om. Låter Lavskägge verkligen bättre än Trädskägge, eller känns det bara så? Eller säg så här – om Ohlmarks hade kört med Trädskägge och Andersson hade bytt till Lavskägge, skulle jag då tycka att det invanda Trädskägge var det självklara och mest välklingande av namnen och undrat vad Andersson egentligen sysslade med? Det är som sagt svårt att avgöra, men i det här fallet är jag faktiskt böjd att tro det. Inte finns det väl något särskilt välklingande med just Lavskägge?

Ett argument som ibland anförs för Lavskägge (jag har gjort det själv i diskussioner förr om åren!) är att Treebeard är ett namn på växten Usnea barbata "gropig skägglav". Vill man behålla en mer omedelbar sådan association så ligger ju Lavskägge närmare. Visst kan man koppla även Trädskägge till lavar om man funderar lite – för vad är väl ett träds skägg om inte just lavar? – men det är inte lika direkt som när namnet är en ren omkastning av skägglav. Men å andra sidan är lavar knappast den enda association som namnet Treebeard väcker hos den engelske läsaren. I första hand associerar väl denne rimligen till träd? Det vill man definitivt inte heller tappa bort! Och dessutom har jag efter mer ingående googlande kunnat konstatera att Treebeard är ett ganska ovanligt namn på denna växt, och det är långt ifrån säkert att gemene engelsman känner till det. Det tycks vara mycket vanligare att den kallas Old Man's Beard.

Men det starkaste argumentet för Trädskägge, det är vad Tolkien själv säger, att namnet är en översättning av Fangorn. Hade han bara sagt det i guiden hade man väl kunnat komma undan med en mindre exakt variant där bara andemeningen stämmer, men Legolas säger faktiskt ordagrant så här i boken (TT: III, 5):

But Treebeard: that is only a rendering of Fangorn into the Common Speech; yet you seem to speak of a person. Who is this Treebeard?

Treebeard är alltså en rak översättning av alviskans Fangorn. Närmare bestämt är det sindarin, där fang = "skägg" och orn = "träd". (Jämför t ex mallorn, från malt = "guld" och samma orn.) För att inte lura den svenske läsaren angående alviskan krävs det alltså en direkt översättning här. Det extra e:et i Trädskägge, för att göra det mer "namnigt", känns som gränsen för översättarens frihet i det här fallet. Lavskägge vore att avvika för långt.

Senast uppdaterad: 2015-12-26 06:51:25
Tolkien Åke Ohlmarks
Treebeard Lavskägge 
Erik Andersson Kamelen
Trädskägge  Trädskägge 
Tolkiens översättningsguide
Treebeard. Translation of Fangorn. Translate by sense. 
Kommentar
Precis som många andra tycker jag om den gamla översättningen Lavskägge. Men det är väldigt svårt när man bedömer Ohlmarks gamla namn att avgöra hur mycket som bara är invandhet (jag har läst den översättningen oräkneliga gånger!) och hur mycket det faktiskt är ett bra namn det handlar om. Låter Lavskägge verkligen bättre än Trädskägge, eller känns det bara så? Eller säg så här – om Ohlmarks hade kört med Trädskägge och Andersson hade bytt till Lavskägge, skulle jag då tycka att det invanda Trädskägge var det självklara och mest välklingande av namnen och undrat vad Andersson egentligen sysslade med? Det är som sagt svårt att avgöra, men i det här fallet är jag faktiskt böjd att tro det. Inte finns det väl något särskilt välklingande med just Lavskägge?

Ett argument som ibland anförs för Lavskägge (jag har gjort det själv i diskussioner förr om åren!) är att Treebeard är ett namn på växten Usnea barbata "gropig skägglav". Vill man behålla en mer omedelbar sådan association så ligger ju Lavskägge närmare. Visst kan man koppla även Trädskägge till lavar om man funderar lite – för vad är väl ett träds skägg om inte just lavar? – men det är inte lika direkt som när namnet är en ren omkastning av skägglav. Men å andra sidan är lavar knappast den enda association som namnet Treebeard väcker hos den engelske läsaren. I första hand associerar väl denne rimligen till träd? Det vill man definitivt inte heller tappa bort! Och dessutom har jag efter mer ingående googlande kunnat konstatera att Treebeard är ett ganska ovanligt namn på denna växt, och det är långt ifrån säkert att gemene engelsman känner till det. Det tycks vara mycket vanligare att den kallas Old Man's Beard.

Men det starkaste argumentet för Trädskägge, det är vad Tolkien själv säger, att namnet är en översättning av Fangorn. Hade han bara sagt det i guiden hade man väl kunnat komma undan med en mindre exakt variant där bara andemeningen stämmer, men Legolas säger faktiskt ordagrant så här i boken (TT: III, 5):

But Treebeard: that is only a rendering of Fangorn into the Common Speech; yet you seem to speak of a person. Who is this Treebeard?

Treebeard är alltså en rak översättning av alviskans Fangorn. Närmare bestämt är det sindarin, där fang = "skägg" och orn = "träd". (Jämför t ex mallorn, från malt = "guld" och samma orn.) För att inte lura den svenske läsaren angående alviskan krävs det alltså en direkt översättning här. Det extra e:et i Trädskägge, för att göra det mer "namnigt", känns som gränsen för översättarens frihet i det här fallet. Lavskägge vore att avvika för långt.

Senast uppdaterad: 2015-12-26 06:51:25