Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Wellinghall
(Bok III, kapitel 4: Trädskägge)
Välle hall  Källesal  Kvillesal 
Tolkiens översättningsguide
Wellinghall. Treebeard's translation into the Common Speech of ('part of') the name of his dwelling. Translate. The intended sense is 'hall (under or behind) the outflow of the spring.' 
Kommentar
Jag vägde mellan "Kvillesal" och "Kvällesal". (Båda de namnen blir vackrare än något med "välla" eller "källa", tycker jag, vilket ju annars hade legat nära till hands.) Kanske att "Kvälle-" vore lite mer genomskinligt, då "kvälla" är det vanligare verbet för framvällande vatten, medan "kvilla" är en ovanligare alternativform. Och originalet är ju fullt begripligt utan ordbok, så det får gärna översättningen också vara. Dock finns en uppenbar risk att läsaren skulle associera "Kvällesal" med kväll som i afton snarare än med källsprång. I svenska naturnamn tycks dessutom förledet "Kville-" vara betydligt vanligare än "Kvälle-". Därför får det bli "Kvillesal"!

Senast uppdaterad: 2016-01-17 16:51:20
Tolkien Åke Ohlmarks
Wellinghall Välle hall 
Erik Andersson Kamelen
Källesal  Kvillesal 
Tolkiens översättningsguide
Wellinghall. Treebeard's translation into the Common Speech of ('part of') the name of his dwelling. Translate. The intended sense is 'hall (under or behind) the outflow of the spring.' 
Kommentar
Jag vägde mellan "Kvillesal" och "Kvällesal". (Båda de namnen blir vackrare än något med "välla" eller "källa", tycker jag, vilket ju annars hade legat nära till hands.) Kanske att "Kvälle-" vore lite mer genomskinligt, då "kvälla" är det vanligare verbet för framvällande vatten, medan "kvilla" är en ovanligare alternativform. Och originalet är ju fullt begripligt utan ordbok, så det får gärna översättningen också vara. Dock finns en uppenbar risk att läsaren skulle associera "Kvällesal" med kväll som i afton snarare än med källsprång. I svenska naturnamn tycks dessutom förledet "Kville-" vara betydligt vanligare än "Kvälle-". Därför får det bli "Kvillesal"!

Senast uppdaterad: 2016-01-17 16:51:20