Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Lake Evendim
(Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag)
Evendim-sjön  Aftondunkeln  sjön Aftondunkeln 
Tolkiens översättningsguide
Lake Evendim. Common Speech version of Nen Uial 'water of twilight'. Translate by sense: 'evening–dusk/twilight/gloaming'. 
Kommentar
Begreppen morrowdim och evendim är översättningar till väströnan (alltså i originalet till engelska) av minuial och aduial, alvernas namn på tidpunkterna när stjärnorna bleknar i gryningen respektive tänds i skymningen. Själva ordet uial betyder något i stil med engelskans twilight, alltså ljuset vid dessa tidpunkter. I svenskan finns inget riktigt bra ord som täcker in både gryning och skymning, annat än kanske det sällan använda ordet "gråning", vilket är svårt att få att låta bra i det här sammanhanget. Istället översätter jag morrowdim och evendim till "morgondunkel" respektive "aftondunkel". Sjön Nen Uial blir därmed "sjön Aftondunkeln".

Det kan noteras att Andersson snappade upp det här namnet från vår gamla diskussion på Skalman. Jag knycker det alltså inte från honom utan tvärtom! Ohlmarks å sin sida tycks ha trott att det var alviska, vilket onekligen är lätt hänt. Det engelska namnet har ju en vackert alvisk klang, och den gode Åke hade inte, som vi sentida efterföljare, facit till hands!

Senast uppdaterad: 2015-01-23 00:00:09
Tolkien Åke Ohlmarks
Lake Evendim Evendim-sjön 
Erik Andersson Kamelen
Aftondunkeln  sjön Aftondunkeln 
Tolkiens översättningsguide
Lake Evendim. Common Speech version of Nen Uial 'water of twilight'. Translate by sense: 'evening–dusk/twilight/gloaming'. 
Kommentar
Begreppen morrowdim och evendim är översättningar till väströnan (alltså i originalet till engelska) av minuial och aduial, alvernas namn på tidpunkterna när stjärnorna bleknar i gryningen respektive tänds i skymningen. Själva ordet uial betyder något i stil med engelskans twilight, alltså ljuset vid dessa tidpunkter. I svenskan finns inget riktigt bra ord som täcker in både gryning och skymning, annat än kanske det sällan använda ordet "gråning", vilket är svårt att få att låta bra i det här sammanhanget. Istället översätter jag morrowdim och evendim till "morgondunkel" respektive "aftondunkel". Sjön Nen Uial blir därmed "sjön Aftondunkeln".

Det kan noteras att Andersson snappade upp det här namnet från vår gamla diskussion på Skalman. Jag knycker det alltså inte från honom utan tvärtom! Ohlmarks å sin sida tycks ha trott att det var alviska, vilket onekligen är lätt hänt. Det engelska namnet har ju en vackert alvisk klang, och den gode Åke hade inte, som vi sentida efterföljare, facit till hands!

Senast uppdaterad: 2015-01-23 00:00:09