Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Gore, the
(Bok II, kapitel 6: Lothlórien)
Kilen  Kilen  Geren 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta namn presenteras i boken (av Haldir) som en översättning till väströnan (dvs engelska) av alviskans Naith, vilket är namnet på Lóriens kärnområde, vinkeln mellan floderna Anduin och Celebrant. Det engelska namnet verkar vara en direkt översättning, det alviska naith har precis samma betydelse.
Men vad betyder då engelskans gore i det här sammanhanget? Ja, det är ett gammalt obskyrt ord för triangelformade saker, mer specifikt antingen ett kilformat tygstycke för sömnad av kläder, till exempel kjolar, eller (som här, vilket verkar vara en mer ursprunglig betydelse) ett kilformat stycke mark. Ordet tycks i engelskan ha uppkommit ur fornengelskans gār "spjut", alltså via idén om någonting format som en spjutspets.
Dessbättre finns precis samma ord i svenskan också! (Liksom i de övriga germanska språken.) Hos oss heter det gere (en gere, den geren, flera geran) och har både jordplätts- och tygbitsbetydelsen. Det antas på samma sätt ha uppkommit ur ett fornsvenskt ord för spjut, nämligen ger, men det ordet har inte påträffats i praktiken utan förmodas bara. Dock finns det ett geirr i isländskan som ytterligare indikation på dess existens.
Man kan förstås tycka att ordet gere är så obskyrt att ingen människa känner till det, och att det därför vore lämpligare med till exempel O & A:s "Kilen". Men ordet gore i engelskan är faktiskt lika obskyrt det, i alla fall i denna betydelse, så den svenske läsaren förlorar inget jämfört med den engelske. Dessutom lyder Haldirs hela mening så här:

Now, friends, you have entered the Naith of Lórien, or the Gore, as you would say, for it is the land that lies like a spearhead between the arms of Silverlode and Anduin the Great.

Notera att Tolkien alltså uttryckligen hänvisar till ordets etymologiska rot, spjutspetsen! När vi nu faktiskt har samma ord med samma rot även i svenskan så vore det ju synd att inte låta Tolkiens etymologiska blinkning följa med i översättningen.

En extra komplikation kring det alviska namnet på denna triangulära jordplätt är att den hela tiden kallas the Naith, alltså i bestämd form. Det må gå för sig på engelska, men på svenska skulle det få bli Naithen. Att lägga på bestämd ändelse på ett alviskt ord blir inte alls lyckat, läsaren kan inte se var alviskan slutar och svenskan börjar. Detta löser jag genom att på ett ställe strax efter ovanstående citat använda Geren igen, trots att det i original står the Naith (O & A har båda gjort detsamma, fast då med "Kilen"), och på ett senare ställe använda formen Naithlandet, som känns som en mer begriplig och mindre problematisk språkhybrid. (Det är analogt med att, som jag har gjort på ett annat ställe, skriva "mallornträdet" istället för "mallornen" som översättning av the mallorn.)

Senast uppdaterad: 2015-03-22 01:08:15
Tolkien Åke Ohlmarks
Gore, the Kilen 
Erik Andersson Kamelen
Kilen  Geren 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta namn presenteras i boken (av Haldir) som en översättning till väströnan (dvs engelska) av alviskans Naith, vilket är namnet på Lóriens kärnområde, vinkeln mellan floderna Anduin och Celebrant. Det engelska namnet verkar vara en direkt översättning, det alviska naith har precis samma betydelse.
Men vad betyder då engelskans gore i det här sammanhanget? Ja, det är ett gammalt obskyrt ord för triangelformade saker, mer specifikt antingen ett kilformat tygstycke för sömnad av kläder, till exempel kjolar, eller (som här, vilket verkar vara en mer ursprunglig betydelse) ett kilformat stycke mark. Ordet tycks i engelskan ha uppkommit ur fornengelskans gār "spjut", alltså via idén om någonting format som en spjutspets.
Dessbättre finns precis samma ord i svenskan också! (Liksom i de övriga germanska språken.) Hos oss heter det gere (en gere, den geren, flera geran) och har både jordplätts- och tygbitsbetydelsen. Det antas på samma sätt ha uppkommit ur ett fornsvenskt ord för spjut, nämligen ger, men det ordet har inte påträffats i praktiken utan förmodas bara. Dock finns det ett geirr i isländskan som ytterligare indikation på dess existens.
Man kan förstås tycka att ordet gere är så obskyrt att ingen människa känner till det, och att det därför vore lämpligare med till exempel O & A:s "Kilen". Men ordet gore i engelskan är faktiskt lika obskyrt det, i alla fall i denna betydelse, så den svenske läsaren förlorar inget jämfört med den engelske. Dessutom lyder Haldirs hela mening så här:

Now, friends, you have entered the Naith of Lórien, or the Gore, as you would say, for it is the land that lies like a spearhead between the arms of Silverlode and Anduin the Great.

Notera att Tolkien alltså uttryckligen hänvisar till ordets etymologiska rot, spjutspetsen! När vi nu faktiskt har samma ord med samma rot även i svenskan så vore det ju synd att inte låta Tolkiens etymologiska blinkning följa med i översättningen.

En extra komplikation kring det alviska namnet på denna triangulära jordplätt är att den hela tiden kallas the Naith, alltså i bestämd form. Det må gå för sig på engelska, men på svenska skulle det få bli Naithen. Att lägga på bestämd ändelse på ett alviskt ord blir inte alls lyckat, läsaren kan inte se var alviskan slutar och svenskan börjar. Detta löser jag genom att på ett ställe strax efter ovanstående citat använda Geren igen, trots att det i original står the Naith (O & A har båda gjort detsamma, fast då med "Kilen"), och på ett senare ställe använda formen Naithlandet, som känns som en mer begriplig och mindre problematisk språkhybrid. (Det är analogt med att, som jag har gjort på ett annat ställe, skriva "mallornträdet" istället för "mallornen" som översättning av the mallorn.)

Senast uppdaterad: 2015-03-22 01:08:15