Ring
Kamel
 
 

Namnöversättning

[Tillbaka till listan]

Tolkien
(första förekomst)
Åke Ohlmarks Erik Andersson Kamelen
Ranger
(Prolog, kapitel 2: Angående pipgräs)
utbygdsjägare  utbygdsjägare, gränsjägare  utbygdsjägare 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta är det namn som bland annat folket i Bri använder för de nordliga spillror av Dúnedain som strövar omkring i gamla Arnor och kämpar mot oknytt under Aragorns ledning. Ohlmarks gamla utbygdsjägare kan vid första anblicken verka som en lite långsökt översättning. Men jag har funderat mycket på det här namnet och inte kommit på något bättre eller ens lika bra, så då får det namnet vara kvar. Tack, Åke!
En hyfsat direkt översättning av ranger skulle vara "strövare". Men problemet är att det engelska ordet också ger en association till en medlem av en kår eller ett förband, någon som utövar ett uppdrag eller vaktar över ett område, som "strövare" helt saknar, och som är en väsentlig del av vad Aragorn och hans kompisar sysslar med. Det finns ett slags (para)militär prägel i ordet, och det används ju också i diverse engelskspråkiga militära sammanhang (specialstyrkor etc). Det enda svenska ord jag har kommit på som fångar detta och samtidigt den mer "friluftsbetonade" betydelsen är just jägare.
Sedan återstår förledet. I militära sammanhang brukar det användas för att specificera terrängen som just det här förbandet opererar i: kustjägare, fjälljägare, fältjägare osv. I vårt fall är vi ute efter ospecificerad vildmark. Fältjägare hade kunnat fungera om inte dess militära användning hade varit så etablerad redan. Men man vill nog hellre ha en lite mer egen variant. Vildmarksjägare, ödemarksjägare, obygdsjägare, utbygdsjägare... Ohlmarks lösning är den bästa, så så får det bli!

Det kan noteras att ordet Ranger även används om Faramirs muntra mannar i Ithilien. Jag har inte kommit så långt än, men Anderssons val att här översätta det till gränsjägare istället är inte alls dumt, och det kan mycket väl bli så att jag ansluter mig till den lösningen. (Ohlmarks kör med utbygdsjägare även där.)

Senast uppdaterad: 2013-06-10 00:48:14
Tolkien Åke Ohlmarks
Ranger utbygdsjägare 
Erik Andersson Kamelen
utbygdsjägare, gränsjägare  utbygdsjägare 
Tolkiens översättningsguide
(Kommentar saknas.) 
Kommentar
Detta är det namn som bland annat folket i Bri använder för de nordliga spillror av Dúnedain som strövar omkring i gamla Arnor och kämpar mot oknytt under Aragorns ledning. Ohlmarks gamla utbygdsjägare kan vid första anblicken verka som en lite långsökt översättning. Men jag har funderat mycket på det här namnet och inte kommit på något bättre eller ens lika bra, så då får det namnet vara kvar. Tack, Åke!
En hyfsat direkt översättning av ranger skulle vara "strövare". Men problemet är att det engelska ordet också ger en association till en medlem av en kår eller ett förband, någon som utövar ett uppdrag eller vaktar över ett område, som "strövare" helt saknar, och som är en väsentlig del av vad Aragorn och hans kompisar sysslar med. Det finns ett slags (para)militär prägel i ordet, och det används ju också i diverse engelskspråkiga militära sammanhang (specialstyrkor etc). Det enda svenska ord jag har kommit på som fångar detta och samtidigt den mer "friluftsbetonade" betydelsen är just jägare.
Sedan återstår förledet. I militära sammanhang brukar det användas för att specificera terrängen som just det här förbandet opererar i: kustjägare, fjälljägare, fältjägare osv. I vårt fall är vi ute efter ospecificerad vildmark. Fältjägare hade kunnat fungera om inte dess militära användning hade varit så etablerad redan. Men man vill nog hellre ha en lite mer egen variant. Vildmarksjägare, ödemarksjägare, obygdsjägare, utbygdsjägare... Ohlmarks lösning är den bästa, så så får det bli!

Det kan noteras att ordet Ranger även används om Faramirs muntra mannar i Ithilien. Jag har inte kommit så långt än, men Anderssons val att här översätta det till gränsjägare istället är inte alls dumt, och det kan mycket väl bli så att jag ansluter mig till den lösningen. (Ohlmarks kör med utbygdsjägare även där.)

Senast uppdaterad: 2013-06-10 00:48:14